SprichWort - Spletno učno okolje za učenje jezikov#

Projekt#

SprichWort je mednarodni projekt, ki proučuje podobnosti in razlike pri sodobni rabi pregovorov v različnih jezikih in kulturah. Projekt finančno podpira Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko učenje (LLP) (2008-2010, 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP).

Projekt koordinira Oddelek za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (Slovenija). V njem sodelujejo jezikoslovci in računalniški strokovnjaki z univerz Szeged (Madžarska), Trnava (Slovaška), Zlín (Češka), TU Graz (Avstrija) in Inštituta za nemški jezik Mannheim (Nemčija).

Cilji#

Glavni cilji projekta so:
- s pomočjo korpusno pridobljenih podatkov prikazati sodobno rabo in podobo izbranih pregovorov v petih jezikih,
- razviti metode in sestaviti gradiva za spoznavanje in učenje pregovorov pri poučevanju jezikov v današnjem času,
- oblikovati forum za izmenjavo zamisli in mnenj o podobi, pomenu in rabi pregovorov,
- pridobiti nova znanstvena spoznanja, pomembna za jezikoslovno proučevanje in didaktično obravnavo pregovorov.

Ciljne skupine#

Projektne vsebine so namenjene učencem in učiteljem udeleženih jezikov kot tujih jezikov, v enaki meri jezikoslovcem in snovalcem sodobnih učnih gradiv in nenazadnje vsem, ki želijo spoznati in razumeti rabo pregovorov v vsakdanjem jeziku.

Rezultati#

Na platformi, na kateri se nahajate, so predstavleni rezultati projektnih aktivnosti. Najpomembnejši so:
- petjezična podatkovna zbirka SprichWort z jezikoslovno opisanimi nemškimi, slovenskimi, slovaškimi, češkimi in madžarskimi pregovori,
- zbirka vaj in nalog SprichWort kot pripomoček za učenje in poučevanje,
- spletna skupnost SprichWort, ki je namenjena socialnemu mreženju in aktivnemu sodelovanju v projektu.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«