Protiklady se přitahují. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když lidé nebo věci souzní, i když si ve své podstatě vlastně odporují a mají odlišné vlastnosti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví často popisuje milostný vztah. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

např. zdánlivé
protiklady se přitahují. [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktory typu nadarmo se neříká. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Mnozí se domnívají, že klidný až strejcovský Gilbert se s Aga-ssim těžko snese. Je to prý, jako když se setká oheň s vodou. Gilbert se tomuto příměru usmívá. "Proč by se měli snášet jen úplně stejní lidé? Naopak, protiklady se přitahují. Já se například pohybuji ve světě sportu, moje žena je umělkyně, zcela jiná než já, a jak nám to spolu klape." O tom , jak spolu s Agassim vycházejí, Gilbert říká: "Pokud jsme na stejném turnaji, trénujeme společně. Mladá fronta DNES, 27. 5. 1994

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Nesmělý nápadník a impulzivní herečka Karel Čapek a Olga Scheinpflugová byli prý důkazem tvrzení, že protiklady se přitahují Osudové vztahy Láska, dlouhé přátelství a krátké manželství Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové dokumentují známé tvrzení, že protiklady se přitahují. Olga byla herečka se všemi klady i zápory, které tohle povolání s sebou nese. Čapek byl doktor filozofie, uznávaný literát, přítel prezidenta. Mladá fronta DNES, 20. 10. 2004

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
První s názvem Open your eyes (Otevři své oči) je nejnovějším řadovým elpíčkem a druhé, Keys to Ascension 2 (Klíče k Nanebevstoupení), jako další díl série obsahuje živé i studiové nahrávky. Sport a klasická hudba - zdánlivé protiklady se přitahují. Lidové noviny - kultura, č. 36/1998

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):
Neberte to však jako návod k rozvodu - už mnohokrát se stalo, že dvě protivy vytvořily harmonický celek, protože nadarmo se neříká, že protiklady se přitahují. Spíše se zamyslete nad tím, co by šlo udělat pro to, abyste oba zůstali sví a přitom našli i více společného. Reflex, č. 7/1993

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
protiklady se


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«