První krok bývá nejtěžší. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví popisuje zkušenost, podle níž často stačí překonat počáteční těžkosti nebo rozpaky, abychom něco skutečně začali nebo změnili. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Hlavní důvod, proč si lidé nesplní své sny je, že neučiní první krok... (Vic Johnson) ...první krok bývá nejtěžší, ale s naší podporou to můžete zvládnout!!! Občanské sdružení TOTEM - Regionální dobrovolnické centrum nabízí od září 2009 všem SENIORŮM , kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas, získat nové poznatky,rozvíjet své schopnosti, scházet se s přáteli a poznat nové lidi AKADEMII TŘETÍHO VĚKU http://akademie.totem-rdc.cz/

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="krok"]{0,2}[word="nejtěžší"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«