Radšej neskoro ako nikdy.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • Lemma:
  • Lemma:
  • Lemma:

Význam(y)#

Príslovie hodnotí fakt, že hoci niektoré veci trvajú dlho, je lepšie, keď sa uskutočnia aj s oneskorením, ako keby sa nestali vôbec. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Radšej neskoro ako vôbec. Lieber spät, als gar nicht.
[Doklad 5] [Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2] [Doklad 6] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Meno Ardeatínskej jaskyne znie Talianom ako nám Telgárt. Samotný Priebke dnes priznáva účasť na tomto hroznom čine, ale ako všetci vojenskí zločinci sa obhajuje, že nemohol neposlúchnuť rozkaz vydaný priamo Hitlerom. Z Wiesenthalovho centra na hľadanie vojnových nacistických zločincov však prichádzajú nové odhalenia, ktoré možno povedú k Priebkeho odsúdeniu. Vyplýva z nich, že nacista bol jedným z troch najvyšších dôstojníkov SS v okupovanom Ríme. "V stredu pri otvorení súdu som videl v očiach Priebkeho prvýkrát strach. Ja viem, že uplynulo už 52 rokov, ale radšej neskoro ako nikdy," tvrdí osemdesiatročný Giovanni Monti, ktorý spolu s hŕstkou ďalších členov židovskej obce prežil deportáciu do koncentračných táborov v strednej Európe. Podľa rímskeho vojenského prokurátora Antonia Intelsisana Priebke výčitkami svedomia netrpí. " Pripadá mi ako stelesnenie byrokratického zla. " Taliansko sa o vydanie Ericha Priebkeho, ktorý žil v Argentíne pod svojím vlastným menom od roku 1948, keď utiekol z britského zajateckého tábora ... SME. Denník. Bratislava: Petit Press 18.5.1996

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Na ruskom ministerstve zahraničných vecí o tom minulý týždeň prednášal Boris Jeľcin, ktorý bol prizvaný na víkendovú schôdzku najvyšších predstaviteľov siedmich demokratických mocností sveta. Na túto schôdzku prišiel s dobrou správou o nariadení ruskej vlády na sprísnenie dozoru nad vývozom jadrovej a raketovej techniky. Jeho hovorca Sergej Jastržembskij oznámil, že v podnikoch sa utvoria osobitné kontrolné orgány, pretože Rusko "považuje šírenie jadrových a iných zbraní hromadného ničenia aj techniky na ich výrobu za vážne ohrozenie svojej bezpečnosti". O týchto slovách platí, že radšej neskoro ako nikdy. Ak nepramenia iba z náhleho preľaknutia sa ruskej diplomacie pred Birminghamom a prezident Boris Jeľcin bude na nich trvať ešte aj v čase svojej plánovanej decembrovej cesty do Indie, tak pôjde zo strany Ruska konečne o diplomatickú obozretnosť. Nadporučík ukrajinskej polície Jurij je platený za "slepotu". Odhaľuje síce daňové podvody v malých podnikoch, potom ale odhaleným ponúka "rýchle riešenie". " Z platu 150 dolárov mesačne svoju manželku a dve deti neuživím, " ospravedlňuje 33 - ročný daňový vyšetrovateľ svoju činnosť. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 19.5.1998


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Baran V láske budete úspešní dobyvatelia a aj keď nie je práve váš šťastný deň, mohli by ste dosiahnuť to, po čom už dlhšie túžite. Býk Ste síce prístupní rôznym argumentom, ale nikto vás nedonúti konať proti vášmu presvedčeniu. Trvajte na svojom, uvidíte, že sa vám to vyplatí. Blíženci Blížencom deň prejde ako voda. Až večer si však spomenú na jednu dôležitú schôdzku, ktorú neabsolvovali. Ospravedlňte sa rýchlo, radšej neskoro ako vôbec. Rak Ani vám sa nevyhne citový zmätok a ak si myslíte, že vás nič nezlomí, ukáže sa, že máte mnoho slabých miest. Lev Nemáte všetko pod kontrolou, ako si myslíte. Vaša sebaistota by mohla byť raz dva narušená, preto sa radšej držte viac v úzadí. Panna Začína sa deň vhodný na plánovanie vašej budúcnosti. Hviezdy budú priaznivo naklonené aj rôznym ozdravným kúram. Váhy Váham nič neprinesie radosť. Východoslovenské noviny - Korzár 2003/02


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Aká vzácna je láska, pomyslel si. Ako zriedkavo sa stretnú všetky tie správne komponenty : oddanosť, istota, potreba, vhodná príležitosť, nástojčivá túžba tráviť čas s niekým iným. A aj trocha milého zúfalstva. Keď to vyjde, zdá sa to neskutočné, priam zázračné. Pozrel na ňu a pomyslel si, že tie dve - - jeho bývalá manželka a jej dcéra - - budú teraz, keď sa vyjasnili ich vzájomné vzťahy, vychádzať dobre. Trvalo to dlho, ale radšej neskoro než nikdy. Áno, bude to dobré. Vonku zazneli kroky. „Počúvaj,“ povedal rýchlo. „Nájdi telefón a zavolaj Tedovi Beauridgeovi na políciu vo Fairfaxe. Poznáme sa. Povedz mu, že mama je pravdepodobne vo väzení v Luray alebo Front Royal...“ „Čo to hovoríš?“ „Teraz niet času na vysvetľovanie. Ale je tam. A povedz mu, nech sem pošle policajtov.“ Dievča naňho pozrelo očami, ktoré mu pripomenuli oči jej matky. Deaver, Jeffery: Prefíkané triky. Bratislava: Ikar 2001.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Všetci ľudia totiž chodia priamo za mnou a posunkami naznačujú, že by radi bývali práve na našom pozemku. Tento záujem mi robí radosť, lebo stavať bude viacero organizácií a ľudia si môžu vyberať, ktorý pozemok a dom sa im páči viac. Zdá sa teda, že to čo ideme stavať sme pripravili dobre a ľuďom sa to páči. A to je dobrý pocit. Nakoniec prišiel aj Sumith. Už bolo síce po celej ceremónii, ale radšej neskoro ako vôbec. Je mi ho v podstate ľúto. Stále nám zdôrazňuje, že on je iba štátny úradník a aj keď by nám rád pomohol, nemôže prekročiť rámec svojej funkcie. Už som to pochopil a tak už ho nepresviedčam o veciach, ktoré on ovplyvniť vlastne nemôže. „Mali ste ísť do vedľajšieho okresu, do Hanbantoty. To je okres, odkiaľ pochádza terajší premiér. Tam nie je treba žiadnych povolení a iné organizácie tam už veselo stavajú“, povzbudzuje ma. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=258457125&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Tí, čo dostali prácu v štátnej správe a samospráve a asi aj silný vplyv na počínanie vedenia strany, " držia líniu " a nie sú schopní postupovať štátnicky, s ohľadom na celospoločenské záujmy a potreby. Ostatní sú dezorientovaní, nahnevaní. Najmä tým z radov inteligencie sa nepáči postup predstaviteľov SDĽ, tak sú pasívni, alebo opúšťajú stranu. Každý člen SDĽ chce, aby jeho strana bola úspešná. Byť členom takého politického subjektu, ktorý je neustále na pranieri, nie je nič príjemné. Hovorí sa, že radšej neskoro ako nikdy. To však neplatí v politickej súťaži, v zápase za podobu reformy spoločnosti, lebo by sa to podobalo naspomínaný " chvostizmus ", ktorý sa nikdy nikde nepresadil. Pretrváva neriešená epidémia úrazov Margita Škrabálková V máji by mala zrejme nadobudnúť účinnosť novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). V polovici marca prešiel druhým čítaním vo výbore NR SR za rekordnú polhodinu. Poslanci vládny návrh schválili, lebo je podľa nich kompatibilný s právnymi normami krajín EÚ. Nové slovo, 2008-05-06

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="radšej"] []* [lemma="neskoro"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«