Ranná hodina, zlatá hodina. #

Toto príslovie sa v súčasnej slovenčine nepoužíva. Ide o zastaraný výraz. / Im Slowakischen handelt es sich um veraltetes Sprichwort.

Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v častiu Zeit (Čas).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje presvedčenie, že skoré vstávanie a ranná aktivita prináša väčší úžitok. [Doklad 1]

Zvláštnosti použitia#

Ide o zastarané príslovie, ktoré sa v súčasnej slovenčine nepoužíva. Registruje ho A. P. Záturecký v Slovenských prísloviach, porekadlách a úsloviach spolu s inými variantnými podobami k pôvodnému latinskému prísloviu aurora habet aurum in ore.

Varianty#

Tvarové varianty#

Kto zavčasu vstáva, Boh ho požehnáva. Wörtlich: Wer früh aufsteht, den segnet der Gott.
[Doklad 2]

Kto zavčasu vstáva, plné truhly máva. Wörtlich: Wer früh aufsteht, der hat volle Truhen.
[Doklad 2]

Lepšia ráno hodina ako večer tri. Wörtlich: Besser eine Stunde am Morgen als drei am Abend.
[Doklad 2]

Zámena komponentov#

Hodina ranná zlato donáša. Wörtlich: Morgenstunde bringt Gold.
[Doklad 2]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

V súčasných textoch sa toto príslovie a jeho variantné podoby nevyskytuje. Doklady sú len odkazy na jeho používanie v minulosti.
/%
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Prichádzali ostatní nocľažníci, po jednom, po dvoch, po troch, zberali sa spať, ale po mojom harpunárovi ani chýru ani slychu. „Krčmár!“ skríkol som. „Čo je to za chlapa — to sa vždy vracia tak neskoro?“ O chvíľu mala udrieť polnoc. Krčmár sa opäť sucho uchechtol a zdalo sa, že do smiechu ho šteklí čosi, o čom ja neviem. „Čoby,“ odvetil, „s kurami zalíha, s kurami vstáva. Raná hodina , zlatá hodina, toho sa drží . Ale dnes večer išiel kramáriť a kde ho čo drží , to vie len on . Asi sa mu nedarí predať hlavu.“ „Predať hlavu! Na také balamutenie si vyberte niekoho iného!“ odsekol som a už vo mne vrelo. „Teda podľa vás v túto požehnanú sobotnú noc, či skôr nedeľné ráno, chodí po meste a predáva hlavu, čo?“ „Ako vravíte,“ prisvedčil krčmár. „Ale povedal som mu, že tu nepochodí, trh máme. Melville, Herman: Biela veľryba. Bratislava: Petit Press 2006. 585 s. Preklad: Otakar Kořínek

[Doklad 2] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Z múdrosti predkov: Kto zavčasu vstáva, Boh ho požehnáva. Kto zavčasu vstáva, plné truhly máva, lebo ranná hodina – zlatá hodina. Vraj hodina ranná zlato donáša a naisto lepšia ráno hodina ako večer tri – také bolo zmýšľanie našich predkov. Náš ľud nešetril slovami uznania o pracovitom, usilovnom človeku, ktorému robota ide od ruky. Vedelo sa, že kto chce mať, musí o to dbať, lebo kde sa nič nezaseje, tam sa nič nenaveje. http://hn.hnonline.sk/2-20464225-k10000_detail-e4

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="(R|r)anná"] [lemma="hodina"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«