Sdílená radost je dvojnásobná radost.#


Cvičení#

Toto přísloví je použito ve cvičeních k významovému okruhu Gemeinsamkeiten (Co nás spojuje).

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když je člověk schopen nejlépe prožívat příjemné nebo šťastné okamžiky ve společnosti jemu blízké osoby. [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#


Varianty#

Tvarové varianty#

Sdílená radost (-) dvojnásobná radost. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Sdělená radost je dvojnásobná radost. [Doklad 4]

Sdílená radost rovná se dvojnásobná radost. [Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Sdělená radost je
Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
např. přece Částice Zdůrazňuje platnost přísloví.
přece dvojnnásobná radost. [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví):
Můžeme si zpívat v duchu nebo nahlas, sami nebo společně. Anebo nemusíme zpívat vůbec. Ale můžeme mít radost. A sdílená radost je dvojnásobná radost. http://tinpan.fortunecity.com/abba/280/home1.htm

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y)):
Prožívání slavností a zvyků mají své místo v ročním koloběhu. Scházíme se s těmi, které máme rádi nebo ke kterým hledáme cestu. Společně připravujeme slavnosti a setkání, která nás potěší. Prožíváme chvíle, na které se nezapomíná. Pro tyto slavnosti využíváme lidové tradice. Uvědomujeme si, že naši předkové dobře věděli, kdy je čas práce a kdy zábavy a odpočinku. I to, že není dobře člověku samotnému a že sdílená radost je dvojnásobná radost. Lidové tradice obohacujeme o nové nápady a umělecké činnosti. Citlivým prožíváním svátků a slavností s rodiči a dětmi v MŠ, se snažíme nechávat doznívat tuto náladu i v rodině. http://mschropyne.wz.cz/onas.html

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Rodiče se v Klubu dvojčat a vícerčat, jak zní oficiální název , scházejí už od roku 1997. "cházíme se zde, abychom si vyměnili zkušenosti. Je to takové splynutí duší se stejnými problémy. Jak se říká, sdílená radost dvojnásobná radost, "říká šéfka klubu Ivana Pilátová. V klubu se podle ní pravidelně schází dvanáct až patnáct maminek. "Teď připravujeme Mikulášskou besídku a pro členy klubu je připraveno také silvestrovské setkání," informuje Ivana Pilátová. Mladá fronta DNES, 2. 11. 2004

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent]):

Čím více úkolů přenesete na bedra ostatních, tím odpočatější se budete cítit. Uznání vám neuteče. Spoléhejte na partnera a nepokoušejte se čelit nepřízni osudu sami. Dělte se s ním i o slasti - sdělená radost je přece dvojnásobná radost a vy rozhodně nejste nikterak sobečtí. Čekají vás obtížné chvíle. Partner se právem domnívá, že ho zanedbáváte v zájmu vlastní kariéry. Pokud by měl zaječí úmysly, nemohli byste se mu divit. Ihned se pokuste o nápravu. Můžete být sami se sebou spokojeni. Vlasta, č. 23/1995

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent]):

Oženil se s ní v roce 1919 a zůstal s ní až do smrti. Z dříčsky nabytého majetku se Vlasta Burian (narozen 9. dubna 1891 v Liberci) upřímně a veřejně radoval. Přesvědčen, že sdílená radost rovná se dvojnásobná radost, pořádal tehdy ještě abstinent a nekuřák ve své dejvické vile hostiny pro celé fotbalové jedenáctky, zval kdekoho na své hony, dostihy, turnaje a další večírky. Přesto, nebo možná právě proto, byla poslední Burianova léta lidským i uměleckým živořením. Mladá fronta DNES, 31. 1. 2002

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
dvojnásobná radost


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«