Skúpy dva razy kúpi.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje skúsenosť, podľa ktorej sa neoplatí kupovať lacné veci, pretože sú nekvalitné a dlho nevydržia. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Skúpy dva razy kúpi. [Doklad 4]

Zámena komponentov#

Skúpy draho kúpi. Der Geizige kauft teuer.
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 6] [Doklad 7]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Z mojej skúsenosti, ktorú som pri komunikácii s jednotlivými účastníkmi pôsobiacimi v oblasti nakladania s komunálnym odpadom získal, by som sa pri zavádzaní akýchkoľvek zmien v tejto oblasti neprenáhlil ani sa nehral na vševeda. Pre ilustráciu uvádzam príklad nemenovanej obce z juhu stredného Slovenska, ktorej vedenie rozhodlo o zavedení množstvového zberu komunálneho odpadu. Absolútne však bola podcenená prípravná fáza a komunikácia s občanmi. Pár strohých článkov v obecných novinách a letáčik mali zabezpečiť úspech projektu. Problém nastal v tom, že samotný systém (jeho praktickú i právnu stránku) a jeho jasné a zrozumiteľné odkomunikovanie smerom k občanom nezvládlo samotné vedenie obce. Občania tak podpisovali zmluvy, ktoré neboli v súlade s platnou legislatívou, vznikol chaos a zmätok, v ktorom sa momentálne nevyzná ani občan, ani vedenie obce. A stačilo tak málo: nehrať sa zbytočne na supermanov, zbytočne nešetriť a nechať si poradiť od odborníka. Aj v tomto prípade sa ukázala stála platnosť ľudovej múdrosti „Skúpy dvakrát kúpi!“ http://biom.cz/cz/odborne-clanky/uloha-komunikacie-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Z praxe sú takéto typy motívov a reakcií pri kontaktovaní RKM: "mám čas, neponáhľam sa" - asi naozaj má veľa času a trpezlivosti, alebo "keď máte záujemcu, tak mi ho priveďte ... " - toto sa ťažko komentuje, alebo " ... a vy z toho čo budete mať ?" - pri predaji/kúpe nehnuteľnosti je to pre niekoho dôležitejšia otázka, ako efektívnosť a istota predaja/kúpy nehnuteľnosti, alebo aj " ... cez realitnú nechcem“ - nedôvera voči nezaužívanému v kombinácií s predsudkami voči "realitnej". Proti "gustu žiadny dišputát", ale nepriznávaným motívom svojpomocného predaja/kúpy nehnuteľnosti je aj snaha ušetriť (skúpy dvakrát kúpi) a pritom odhodlanie obetovať veľa času a "nervov", pričom sa neberie na zreteľ permanentná možnosť straty dobrej príležitosti, ktorá obyčajne je len jedna. http://medora.sk/prakticke-otazky


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
V minulej časti sme spomenuli, ako sa má podnikateľ zbaviť dlhov a neproduktívnych investícií. Tentoraz sa zameriame na oblasti, kde sa šetriť nevypláca. Skúpy dva razy kúpi. Výrobný podnik alebo dielňa môžu stáť hoci aj uprostred poľa, ale prevádzkareň, ktorá poskytuje služby, musí byť poruke ľuďom. V centre mesta alebo obce je síce najvyššie nájomné, ale keď tam neumiestnime kaviareň, kaderníctvo alebo hoci aj cestovnú kanceláriu, môže to znamenať ich koniec. Nech sa budeme akokoľvek snažiť, sotva do nich bude chodiť dostatok zákazníkov. http://www.zivnostnik.sk/node/840

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Opäť tréner čo nič, nič zatiaľ nedokázal. Nechcem tým povedať že tu nič nedokáže, ale Kováčik stále hľadá iba lacného trénera. Veď keď si spomeniem na tie nuly čo tu okrem Jankecha boli tak sa nečudujme že sme ani nehrali futbal. Teraz, keď má šancu konečne čosi v Európe dosiahnuť, zazmluvní trénera ktorý bol iba jediný rok hlavným trénerom dajakého prvoligového mužstva aj to skončilo kdesi na 10. mieste v českej lige. Opäť je tu Kováčikov risk, z ktorých mu 99% nevyšlo. Skúpy draho kúpi. http://www.bystricoviny.sk/sport/po-jankechovi-prichadza-marko


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Prišla zima. Aby som bol z jará dostatočne pripravený, spravil som si 6 klátov o miere 34 x 27 a 2 koše. Pripomínam, úle som nespravil dľa presnej miery a ešte aj teraz sa na ne hnevám. Staré príslovie: „Skúpy dvakrát kúpi", sa tu úplne uplatnilo. Úle je najlepšie dať spraviť presnému, dobrému majstrovi. Uvediem príklad: S mojou prácou ma úle stály 1 kus 65.— Kč. Dobrý majster žiadal za 1 kus 100.— Kč. Vedľa toho som čítaval včelárske knihy a radil sa s dobrými včelármi, čo a jako mám robiť. http://vcely.sk/index.php?name=News&file=print&sid=231


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Odkvapový systém nie je krátkodobá a lacná investícia, preto si jeho kúpu dôkladne premyslite.K najpoužívanejším odkvapom na Slovensku (hlavne vďaka nízkej cene) stále patria odkvapy z pozinkovaného oceľového plechu. Tie sa musia natierať syntetickými alebo vodou riediteľnými farbami, pretože bez povrchovej úpravy rýchlo oxidujú a vydržia najdlhšie päť rokov. Túto dobu môžete predĺžiť pravidelným, troj až štvornásobným natieraním. V konečnom dôsledku Vás toto riešenie vyjde podstatne drahšie. Neriadte sa preto heslom „Skúpy, dvakrát kúpi“. http://www.lindab.sk/index.php?ids=94&subaction=jeden_clanok&id_clanku=179

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Stále platí: "Skúpy dvakrát kúpi". Je to rovnaké, ako s tými akciami - toto Vám dáme zadarmo.... Zadarmo nie je veru nič. http://varecha.pravda.sk/zazitky/pravy-cezar/137-clanok.html

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="skúpy"] []* [word=" kúpi"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«