Laciné, dvakrát placené. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že se nevyplatí kupovat levné věci, protože ty se většinou vyznačují nízkou kvalitou a nevydrží příliš dlouho. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Laciné je dvakrát placené. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se často vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 3]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Toto léto v Třebíči byly v akci zejména boty či batohy a panoval o ně velký boj. Nyní, na konci roku, to jsou pantofle - tradiční dárek pod vánoční stromeček. Jenže se bohužel znovu potvrzuje pravidlo - laciné, dvakrát placené. Opět jsme si zavzpomínali na dobu našeho mládí, kdy si lidé nadšeně přiváželi z bývalé NDR boty jen za tři marky. Ovšem netušili, že jsou to boty pouze na jedno použití, určené do rakve. Proto se velice brzy rozpadly. Deníky Moravia, 1. 12. 2005

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Někteří podnikatelé prý už domlouvají odvoz. Na to bychom byli Němcům dobří! Pro Čechy by to prý bylo dobré... Je přímo nutné, abychom konečně měli také svoji hrdost a nenechali se sebou zametat. Nezapomínejme na pořekadlo, že "laciné je dvakrát placené". Mladá fronta DNES, 26. 3. 2002

[Doklad 3] (Odstavec Typické užití v textu):

A obávám se , že ta tady ještě chybí," uvedl Rozlívka. Ředitel olomouckého Prioru také míní, že spousta lidé ještě pořád nevěří rčení: Laciné, dvakrát placené. Návrat specializovaných prodejen s kvalitnějším zbožím do center měst očekává i Tomáš Krásný, zakladatel společnosti Incoma Consult, která se mimo jiné zabývá výzkumem trhu v Česku. Soudí, že pět, deset a možná i více let bude lidí v nákupních centrech a hypermarketech přibývat. Mladá fronta DNES, 4. 12. 2002

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="laciné"]{0,3}[word="placené"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«