Skromnosť je cnosť.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie hodnotí vlastnosť, podľa ktorej by sa človek nemal verejne vystatovať so svojimi úspechmi alebo výsledkami svojej práce. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje s aktualizačnými prvkami. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Skromnosť je čnosť [Doklad 4]

Zámena komponentov#

Skromnosť, najkrajšia ozdoba cnosti potenciálny komentár
[Doklad 5]

Skromnosť patrí k cnostiam. [Doklad 7]


Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
V 35 rokoch sa tak stane iba druhým zástupcom ázijského kontinentu, ktorý stál v čele OSN. Predtým sa to podarilo len U Thantovi z Barmy (dnešné Mjanmarsko), ktorý bol generálnym tajomníkom v rokoch 1961 až 1971. Čo rozhodlo Navonok tichý a príjemne vystupujúci, avšak tvrdý a skúsený vyjednávač. To boli hlavné devízy rozhodujúce o zvolení 62-ročného Pan Ki - muna. Jeho schopnosti sú navyše známe naprieč zemeguľou. V minulosti pôsobil na juhokórejských veľvyslanectvách v Indii, Rakúsku i v Spojených štátoch. "Ázia je tiež región, kde skromnosť je cnosť. Ale skromnosť je o spôsoboch, nie o vízii a cieľoch. Neznamená nedostatok zanietenia alebo vodcovstva. Je skôr tichým odhodlaním na činy, aby sa veci robili bez veľkých fanfár," ako sa sám vyjadril o svojej reputácii skromného človeka. "Naša organizácia je mierna v slovách, ale nie vo výkone." Neznámy nie je ani priamo v newyorskom sídle OSN, kde pracoval ako šéf kancelárie bývalého predsedu Valného zhromaždenia. Hospodárske noviny 06/10

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Slovák príde ku stolu skromne, až keď sú tam len artičoky. Ale kto u nás na Slovensku vôbec vie, čo sú to artičoky ? A to ešte, keď vedú do hodovnej siene otáčacie dvere, pridáva sa ku slovenskej skromnosti aj úľak aby mu niekto nohu neprivrzol a tak ho nezahanbil alebo neurobil z neho žobráka na celý život! (Málo sme mali na Slovensku otáčacích dverí — je čo doháňať!) Skromnosť je z núdze cnosť. Skromnosť môže hodiť za chrbát len človek, ktorý ovláda cudzie reči. Bez znalosti jazyka je východiskom čušanie ako také. Čušanie ako také bolo za komunistov tou najvýhodnejšou pozíciou, ale tohto roku je už čušanie ako také piľovaním konára pod vlastným zadkom. To sa týka hlavne preskromných slovenských intelektuálov, veľmi slušných ľudí, najslušnejších Slovákov vôbec. Zdá sa mi, že nechávajú rečniť neslušných slovenských krikľúňov a myslia si, že keď sú slušní oni, budú skromní a slušní aj krikľúni. Satinský, Július: Moji milí Slováci. Bratislava: Vesna 1991.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Tento spôsob vyjadrovania odzrkadľuje priamočiare vnútro a rovné cesty vonku. Jednoduchosť je veľmi úzko spríbuznená so skromnosťou, čistotou a priezračnosťou voči sebe, voči iným a Bohu, ktorý sa v jednoduchom človeku vidí ako v zrkadle. Veriaci má veľa motivácií, aby sa usiloval o túto cnosť, lebo Písmo často hovorí, že Boh miluje týchto čistých a priamych ľudí a nenávidí rafinovanosť, neúprimnosť, pokrytectvo a pýchu. Jedoduchosť, podobne ako skromnosť, je zriedkavou cnosťou. Azda i preto sa o nej ťažko rozpráva, neporovnateľne ťažšie ako o jej protiklade, neresti, ktorá sa javí ako falošnosť či dvojtvárnosť, prispôsobivosť, neschopnosť doznať, že koruna, ktorú niekto nosí na hlave, nie je zo zlata ale z kartónu, hrať sa slovami na hrdinu, ale prehrať každý skutočný zápas, zdobiť sa šabľou z dreva, a nevedieť narábať s oceľovou, pragmatickosť či ochota urobiť kompromis v čomkoľvek, sklon k úskoku, podvodu - jedno, či to znamená zradu priateľov Hlinka, Anton: Každý sa môže zmeniť. Dynamické modely správania. Bratislava: Don Bosco 1994.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Skromný človek má zdravý zmysel seba samého takého, akým je a menej sa zaujíma o to, ako ho vnímajú iní. Jeho zápal, oduševnenie a nadšenie sa sústreďuje na to, čo je reálne. Preto má málo trpezlivosti pre lichotenie a obdiv. Ani nemá náklonnosť k preháňaniu a k vychvaľovaniu sa. Skromný človek si uvedomuje svoje hranice a udržuje si svoju schopnosť červenať sa. Skromnosť je čnosť, ktorú nie je ľahké popísať, nakoľko vo svojej podstate sa snaží stiahnuť sa z toho, aby bola videná. Správa sa ako katalyzátor, ktorý uľahčuje proces, no sám do neho nevstupuje. Iným veciam pomáha fungovať lepšie a účinnejšie, no sám je pri tom v úzadí. V tomto zmysle je ako parfum, ktorý stratí svoju vôňu akonáhle sa otvorí. Diogenes nazýval skromnosť „farbou čnosti“ pretože zvýrazňuje iné čnosti tak, ako tienenie spôsobuje, že farby na obraze sa zdajú byť živšími a realistickejšími. Skromnosť spôsobuje, že krásny človek je dokonca ešte krajším. http://www.upc.uniba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3A12-skromnos&catid=24%3Aahy-o-stiach-04-05&Itemid=60


[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Je pravda - vyjadrujem tu svoje pocity slobodne -, že vo Francúzsku sa zmyslovosť vyčlenila na to, aby obšťastňovala pôžitkárov, a prevláda tam akási sentimentálna rozkoš, ktorá spolu so systémom pokrytectva, o ktorom nás poučuje celý priebeh politickej a občianskej vlády vo Francúzsku, dodal francúzskej náture škodlivý nádych ostrovtipu, správnejšie nazývaného finesse, a od neho sa potom prirodzene odvíja uhladené správanie, ktoré škodí duchu tým, že ničí úprimnosť v spoločnosti. A skromnosť, najkrajšia ozdoba cnosti, je vo Francúzsku dokonca ešte hrubšie urážaná ako v Anglicku, hoci sa ich ženy pokladajú za také prudish, až to mimovoľne vzbudzuje pozornosť. Správanie a morálka sú tak úzko spojené, že si ich ľudia často zamieňajú, a hoci správanie by malo byť prirodzeným odrazom morálky, stáva sa, že keď z rozličných dôvodov vznikne falošné a skazené správanie, ktoré sa veľmi skoro rozšíri, morálka sa stane prázdnym pojmom. Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2002, roč. 10, č. 1.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
TREND test Renault Clio III. Skromnosť je jeho cnosť – osloví výbavou, priestranným interiérom a nízkou spotrebou. Novinka na automobilovom trhu svojím rázvorom náprav dlhým až 2 575 mm poskočila až na samo rozhranie segmentu B (malé automobily) a triedy kompaktov. Clio tretej generácie prerastá svojho predchodcu nielen základnými rozmermi, ale aj úrovňou výbavy. Tá sa odvíja od základnej zostavy s prívlastkom Authentique cez Expression, Dynamique Plus až po luxusnú Privilége. http://auto.etrend.sk/auto-testy0/trend-test-renault-clio-iii.html


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
A ak vezmeme do úvahy fakt, že profesionálni vojaci v januári vplyvom zmeny spôsobu vyplácania nedostali plat, tak som náchylný uveriť, že súčet príjmov za tento rok bude u mnohých dokonca nižší než v predchádzajúcom roku. Neviem, ako sa ešte dajú zvýšiť sociálne podmienky, ale ak autor týchto myšlienok má na mysli sociálne istoty, tak tie sa dosiaľ určite tiež podstatne nezvýšili. Pán predseda výboru sa nedávno "blysol" ešte jedným skvostným názorom. Najpopulárnejšiu inštitúciu by vraj mala zdobiť aj skromnosť jej príslušníkov. Iste, skromnosť patrí k cnostiam. Nemyslím si však, že by v tomto prípade bola namieste. Veď sociálny zákon policajtov a príslušníkov ďalších ozbrojených zborov bol schválený na prvý raz a bez problémov. A hlasoval zaň aj bývalý generál Armády SR - teraz predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Minister vnútra a jeho štátny tajomník však nosí rovnaké politické tričko ako pán predseda. V prípade rezortu obrany a Armády SR je to iné. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 8.4.1998

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Človek je v podstate pohodlný. Ak už má ísť so starým televízorom k predajcovi, chce byť odmenený. Akákoľvek akcia "vymeň staré za nové" sa v strednej Európe vždy stretne s úspechom. Ak sa ňou prispeje z likvidácii nežiaduceho odpadu, spotrebiteľ v konečnom dôsledku prižmúri oko nad faktom, že bonus za starý televízor mu odrátajú z ceny nového, oveľa drahšieho. Aspoň chvíľu žije s hrejivým pocitom, že urobil dobrý obchod, a navyše bral aj ohľad na životné prostredie. Skromnosť – cnosť na vlastnú škodu. Vládne kabinety niektorých krajín, vrátane USA, urobili v ostatnom čase čelom vzad, pritvrdili ekonomiku a bagatelizujú ekologické opatrenia. História už neraz potvrdila, že výsledkom takého prístupu, hoci len dočasného, môže byť možno aj značný zisk, ale krátkodobý. Silné ekologické povedomie najmä v škandinávskych krajinách krajinách, Nemecku a Francúzsku má za následok tiché embargo produkcie z " barbarských " krajín, ktoré vedie k oslabeniu obchodných kontaktov. Profit 2001/04

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="skromnosť"] []* [lemma="cnosť"], [lemma="skromnosť"] []* [lemma="čnosť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«