Smích je nejlepší lék. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že humor a smích lidem pomáhají zvládnout náročné a nepříjemné situace a zároveň prospívají zdraví. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Smích léčí [Doklad 2]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Smích je nejlepší lék Už není tajemstvím, že smích je přínosem a má spoustu příznivých vedlejších efektů. Vědci přesně nevědí, k čemu konkrétně smích je, proč k němu dochází a jak. Existuje několik teorií vysvětlujících to, proč se smějeme. Smích odbourává stres, je zdrojem přirozených látek podobných Valiu. Podle sociálních teorií smích poskytuje jakési sociální pojítka a je způsobem udržení společnosti. Tím, že se smějeme vzniká spojení s druhými, sociální kontakt. Podle některých autorů pomáhá smích lidem vypřádat se s překvapeními, které přináší život. Proto nás rozesmějí situace při příjemných překvapeních, ale taky při stavech strachu, únavy nebo úzkosti. http://www.prodamy.cz/smich-je-nejlepsi-lek.html

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Vědci v USA nyní předložili ke schválení nový lék, který by mohl asi o pětinu snížit počet těchto úmrtí. Dosud byla řada pokusů o nalezení podobného přípravku, všechny ale selhaly. Alergici, smějte se! Smích léčí, to věděly už naše babičky. Nyní jejich názor podpořili i vědci, kteří zkoumali účinek smíchu na pacienty s alergiemi. V Japonsku zkoušeli reakci 26 pacientů s atopickým ekzémem, vystavených podráždění pokožky, po němž následovalo sledování filmu s Chaplinem. Hospodářské noviny, 13. 4. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
nejlepší lék


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«