Smiech je najlepší liek.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Gesundheit.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje odporúčanie, že ťažké životné situácie možno lepšie zvládnuť a prekonať, keď si človek dokáže zachovať úsmev a humor. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch vyskytuje v rôznych aktualizovaných transformáciách. [Doklad 3] [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Smiech je liekom. [Doklad 4]

Smiech je liek. Lachen ist Medizin.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Smiech je
zástupný komponent Slovný druh Komentár
napr.
zázračný
najúčinnejší
zaručený
adjektív Chrakterizuje substantívny komponent
liek. [Doklad 3][Doklad 4][Doklad 5][Doklad 6] [Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

V prísloví štandardne variuje adjektívny komponent, charakerizujúci komponent "smiech". [Doklad 2][Doklad 4][Doklad 5][Doklad 6][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Dobrý vtip nad pohárom piva alebo vína je kľúčom k pevnému zdraviu a krčma otriasajúca sa smiechom môže ukázať život z tej lepšej strany - domnievajú sa britskí psychológovia. Smiech je považovaný za najlepší liek, pretože zabraňuje stresu a povzbudzuje imunitný systém. A smiech a mierna konzumácia alkoholu podľa vedcov spolu súvisia, pretože s pohárom v ruke sa človek smeje viac, ako keď si alkohol celkom odoprie. Britskí vedci si to overili pri premietaní prvých 20 minút komédie Naked Gun. Oveľa viac sa na filme smiali tí, ktorí vypili dve fľaše silného ležiaka, ako diváci, ktorí popíjali nealkoholické pivo. Pri ďalšom pokuse bolo zase preukázané, že mladí ľudia majú sklon smiať sa viac, keď sedia v krčmách... SME. Denník. Bratislava: Petit Press 19.12.1996

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Sympatická moderátorka programu Ľudmila Peťkovská najprv zahlásila recitácie a spevy najmladších účastníkov, škôlkarov Predškolskej ustanovizne Včielka. Po nich vystúpili žiaci základnej školy. Penzisti si mohli vypočuť priliehavé recitácie o babkách a dedkoch. K dobrej nálade prispela aj hra žiakov na syntetizátore v predvedení tak ľudovej, ako aj vážnej hudby. Celý program bol popretkávaný výstupmi spevákov víťazov kulpínskej žiackej súťaže Letí, letí pesnička. O tom, že je smiech najlepší liek, svedčili reakcie obecenstva pri sledovaní kratších a dlhších humorných scénok, ktoré zahrali žiaci a jednu z nich skúsení starší divadelníci. Nevystali ani tance. Dobre zapôsobili aj rytmické, aj ľudové v krásnych krojoch. Tiež nadchli vystúpenia speváckych skupín z Kulpína na začiatku a v rámci programu. Záverom programu sa prihovoril učiteľ Ján Kopčok, ktorý mal na starosti celkovú koncepciu vydareného programu Slnečná jeseň života, ako aj nacvičovanie speváckych skupín. Poďakoval sa kolegom za spoluprácu a potom ich aj predstavil obecenstvu. Hlas ľudu. Novi Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2000, č. 50


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Veď ma nemá rada. V detstve som bola pre ňu ufňukané nedochôdča. Prišla som na svet ako pohrobok a vydedenec šťasteny. Na rozdiel odo mňa jej sa v živote všetko darilo, akoby sa narodila na šťastnej planéte. Preto sa nevedela vcítiť do môjho rozpoloženia. Ani s jej mužom sme sa neráčili. Je to zádrapčivý posmeškár. Považuje ma za šibnutú psychiatričku. Pamätám si a do smrti nezabudnem, že v poslednom rozhovore o kolobehu mojej vyčerpávajúcej práce mi radil: — Obrň sa ľahostajnosťou, ináč celkom scvokovatieš. A naordinuj si smiech, ten je zaručený liek na starodievockú depresiu. A Barbora mentorsky dodala: — Muži majú radi len veselé ženy. Od smutných bočia, aby sa nenakazili ich svetobôľom ... Neuraz sa, keď ti poviem, že ty sama si príčinou svojej osamelosti. Upla si sa na toho opilca a neprestávaš veriť, že ho napravíš, získaš. Nechápem, čo ťa na ňom priťahuje. Počula som, že pred spoločnosťou znemožňuje nielen seba, ale aj teba. Preto sa k tebe naša Soňa nepriznáva... Lászlová, Karin: V bludnom kruhu. Bratislava: Odkaz 1996.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Úsmev je zdarma , a predsa znamená tak mnoho. Obohacuje tých, ktorí ho prijímajú, a neochudobňuje tých, ktorí ho dávajú. Trvá iba chvíľočku, avšak pamiatka naň niekedy trvá večne. Nik nie je taký bohatý, aby ho premeškal, ani taký zlý, aby si ho nezaslúžil... Podľa viacerých vedeckých výskumov smiechom možno liečiť mnohé choroby. Smiechom sa totiž aktivujú svaly líc, ako aj brušné a dýchacie svaly. Tak napríklad smiech je zázračným liekom proti astme, angíne pectoris, reume... Smiech pôsobí aj na znižovanie vysokého krvného tlaku, ním sa urýchľujú celkové dýchacie procesy v organizme, zároveň je smiech aj veľmi užitočnou masážou pečene a žlče. Hovoria, že jeden úprimný úsmev, srdečný a ozajstne radostný smiech majú nenahraditeľnú hodnotu. Veď takí ľudia, čo sa vedia opravdivo a zo srdca chutne zasmiať, nemôžu byť zlými, negatívnymi ľuďmi. Okrem toho, že je ozajstným drahokamom duše, smiech je aj mimoriadne účinným liekom. Vzlet. Nový Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2004, č. 9

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Ľahká večera prispeje k ľahšiemu zaspávaniu a pokojnému spánku. Pomôcť môže aj teplé mlieko s medom, medovkový či lipový čaj alebo banán. Dobrým „ uspávadlom “ je obľúbený časopis či zaujímavá kniha. Príbeh jej hrdinov odvedie vašu myseľ od každodenných starostí a uvoľní ju. Keď zhasnete a spánok stále neprichádza, snažte sa myslieť na príjemné veci, prípadne spomínať na pekné zážitky z minulosti. Uspávacia tabletka je až posledné východisko. Pri pravidelnom požívaní si telo vypestuje návyk a nebudete vedieť zaspať iným spôsobom. Smiech - najlacnejší a najúčinnejší liek. V zime často na ľudí doľahne pochmúrne počasie, zavŕta sa do ich duší, a tak aj ich myšlienky akoby očernejú. Vo chvíľach, keď pocítite smútok, nechuť do akejkoľvek činnosti, neprekonateľnú únavu, skúste sa na svet okolo seba pozrieť z nadhľadu. Je dokázané, že negatívne myšlienky ovplyv - ňujú aj telesnú schránku člo - veka. Preto ak vám aj veľmi nie je do smiechu, predsa len sa snažte prinútiť k úsmevu. Začnite hneď ráno - pri umývaní sa usmejte na seba do zrkadla SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.10.2003

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Apropo, môže si každý nadobudnúť zmysel pre vtip a žart? Istotne, ale treba na to aj všeličo iné. Na prvom mieste dlhoročnú prácu na vlastnom charaktere. Nepôjde to však bez pomoci človeka, ktorý pozná všetky predpoklady tohto umenia. A tie si treba systematicky osvojovať. Istá žena si v byte umiestnila do dreva vyrytú zásadu: „Deň, v ktorom sa mi nepodarí rozosmiať manžela, bude strateným dňom.“ A ak sa jej to darilo, bola istotne pre manžela požehnaním. Lebo smiech je zázračným liekom. Človek má pri ňom dojem, že vyšlo slnko, a všetko hneď dostáva inú farbu, formu, chuť a hodnotu. Hovorí sa, že na smiech musia byť aspoň dvaja. Lebo smiať sa možno iba v spoločenstve. Kde sa ešte nevytvorilo, tam je smiech najúspešnejším prostriedkom na to, aby sa vytvorilo z náhodného zoskupenia ľudí. Tí, ktorí si boli ešte pred hodinou cudzí, lúčia sa s vrelým želaním „do skorého videnia“. Hlinka, Anton: Slovo do týždňa: slová z televíznej obrazovky 3. Bratislava: Don Bosco 1998.

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Zabránite tak odtoku kvapiek cez slzný kanálik. Po aplikácii kvapiek ešte chvíľu držte prst na slznom váčku. Už šamani poznali liek na bolesť Cítite sa mizerne? V práci sa vám nedarí, opustila vás láska alebo sa vás práve chytá nepríjemná chrípka? Zabudnite na čas, na chvíľu sa zastavte,... Cítite sa mizerne? V práci sa vám nedarí, opustila vás láska alebo sa vás práve chytá nepríjemná chrípka? Zabudnite na čas, na chvíľu sa zastavte, zhlboka sa nadýchnite a – smejte sa! Smiech je totiž najlepší liek na boľavú dušu i choré telo. Ľudoví liečitelia, indiánski šamani, ba dokonca aj európski lekári v minulosti uznávali liečivú silu smiechu. Pacientom bežne ordinovali srdečný smiech nielen pri depresiách, ale aj po infarktoch, ťažkých operáciách či pri nevyliečiteľných ochoreniach ako je, napríklad, rakovina. Vedeli totiž, že ľudia, ktorí sa napriek svojej chorobe dokázali každý deň aspoň chvíľu smiať, lepšie znášali bolesť, rýchlejšie sa uzdravovali a oveľa menej sa u nich vyskytovali, napríklad, pooperačné ťažkosti. Hospodárske noviny 02/10


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Tak napríklad smiech je zázračným liekom proti astme, angíne pectoris, reume... Smiech pôsobí aj na znižovanie vysokého krvného tlaku, ním sa urýchľujú celkové dýchacie procesy v organizme, zároveň je smiech aj veľmi užitočnou masážou pečene a žlče. Hovoria, že jeden úprimný úsmev, srdečný a ozajstne radostný smiech majú nenahraditeľnú hodnotu. Veď takí ľudia, čo sa vedia opravdivo a zo srdca chutne zasmiať, nemôžu byť zlými, negatívnymi ľuďmi. Okrem toho, že je ozajstným drahokamom duše, smiech je aj mimoriadne účinným liekom. Snažme sa preto čím viacej smiať (nie však aj vysmievať!), môže nám to len osožiť. Vzlet. Nový Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2004, č. 9


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Však na to sú predsa poslanci, aby nedostatky odstránili. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Páni a dámy, ja sa porúčam. Moje nervy nie sú zo železa. Ministerstvo školstva Pán Fronc asi odolá, jeho reformy asi tiež. Tie sú však nenávidené, sporov je veľa, demonštrácií tiež a davy nešťastných študentov sú nespočítateľné. A v momentálnej situácii slovami slečny hovorkyne: radšej "zdochnem" ako zastávať jej post. Do finále postupujú: Ministerstvo obrany (túžba lietať je silná) a Ministerstvo zdravotníctva (smiech je najlepší liek) A víťazom sa stáva: Vzhľadom na to, že celosvetový mier sa zatiaľ nekoná, poctu byť víťazom mojej milej malej ankety získal Zajko Uško a jeho chrumkáči. Kto zvíťazil u Vás? Upozornenie na záver: Tento text je čistou recesiou a reakciou na dianie na slovenskej politickej scéne. V prípade, že blog autorky textu nezaznamená v najbližších pár dňoch či týždňoch nový prírastok, berte do úvahy skutočnosť, že bola donútená odmlčať sa a možno sa skrýva na zabudnutom ostrove... http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=256342779&corpname=prim-4.0-public-all

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="smiech"] []* [lemma="liek"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«