Smiech lieči.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Gesundheit.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje odporúčanie, že dobrá nálada, úsmev prispievajú k celkovej fyzickej a psychickej pohode.u. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy kontextovo aktualizuje. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 6] [Doklad 7]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
M. Markovič: Som typ, ktorý nevie rozprávať vtipy ani vtipné historky z predstavení. V každom prípade som rád, že tento rok nebol prestupný, pretože 366 smutných prekvapení by sa možno nemuselo dať prežiť. Smiech tu, prirodzene, musí byť, aby sme prežili. No hádam sa na svojej hlúposti s nedokonalosti nebudeme smiať celý život. To je len medikament, ktorý nás má udržať v stave bdelosti. Ale nemôžeme sa ním predávkovať, aby sme sa napokon neuškŕňali celý život. Hoci smiech lieči, bolo by lepšie, keby sme sa liečiť nemuseli. „V slovenskej televízii mi nedajú prečítať ani správu o počasí.“ „Ani nemecký národ nebol hlúpy a nevzdelaný, a predsa ideológii fašizmu uverili aj ľudia s akademickým vzdelaním.“ Profit 1997/12

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Aj vtedy ktosi zvonka rád delil občanov Slovenska na tých, čo boli a tých, čo neboli. Najlepšie sa osvedčilo kastovanie na katolíkov, evanjelikov, agrárnikov, demokratov, židov, cigánov ... Keď sa to všetko „požralo“ medzi sebou, to sa tu vládlo až jedna radosť. PAVOL JANÍK: Hovoríš o histórii s humorom. Nie je to dehonestujúce? PETER VALO: Smiech lieči. Nevidím dôvod, prečo by sme sa na minulosť nemohli pozrieť s úsmevom. PAVOL JANÍK: A nezabijeme pritom štát? PETER VALO: Práve naopak, zistíme, akí sme smiešni, keď ho ešte nemáme. Janík, Pavol: Rozhovory (o štátnosti). Bratislava: CCW 2002.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Keď sa k nemu vrátila, pokúšali sa spolu o dieťa, ale márne. „ To Boh zariadil, aby som vtedy nemala dieťa, “ povie. Alicin priateľ nemal nikdy milenky. Niekedy, keď sa zahľadel na iné dievča, prehodil, že nechce žiadnu inú okrem nej. Ona je vraj najúžasnejšia. Vtedy, keď nerozmýšľal nad tretím kvetináčom alebo čiernym džípom. A potom, keď sa do tej inej zrazu zamiloval, bola veľmi nešťastná. Plakala, kričala a chcela zomrieť. Smial sa, lebo smiech podľa neho lieči. Kým sa on chcel vyliečiť, ona plakala, že s ním chce dieťa. Babička naproti na prízemí stále stojí bez pohnutia na balkóne. Alica poťahuje z cigarety a pozerá sa pred seba. Premýšľa, na čo babička stále myslí a či má rodinu, ktorá by ju prišla navštíviť. Počuje, ako začínajú zvoniť kostolné zvony. „ Trištvrte na šesť ! “, zakričí Zuzka z kuchyne a babička vycúva z balkóna a zmizne v byte. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=260852231&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Tabiti bola najobľúbenejšou skýtskou bohyňou. Ochraňovala ich stáda a tiež bola aj bohyňou ohňa, tepla a svetla v dlhých studených nociach. Úsmev je zdarma, a predsa znamená tak mnoho. Obohacuje tých, ktorí ho prijímajú, a neochudobňuje tých, ktorí ho dávajú. Trvá iba chvíľočku, avšak pamiatka naň niekedy trvá večne. Nik nie je taký bohatý, aby ho premeškal, ani taký zlý, aby si ho nezaslúžil... Podľa viacerých vedeckých výskumov smiechom možno liečiť mnohé choroby. Smiechom sa totiž aktivujú svaly líc, ako aj brušné a dýchacie svaly. Tak napríklad smiech je zázračným liekom proti astme, angíne pectoris, reume... Smiech pôsobí aj na znižovanie vysokého krvného tlaku, ním sa urýchľujú celkové dýchacie procesy v organizme, zároveň je smiech aj veľmi užitočnou masážou pečene a žlče. Hovoria, že jeden úprimný úsmev, srdečný a ozajstne radostný smiech majú nenahraditeľnú hodnotu. Veď takí ľudia, čo sa vedia opravdivo a zo srdca chutne zasmiať, nemôžu byť zlými, negatívnymi ... Vzlet. Nový Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2004, č. 9

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Aký slovný darček by ste dali našim čitateľom? Stano: Ak vás žena niekedy nepočúva, ak sa doma nedostanete k slovu a ak máte pocit, že si nerozumiete, kúpte si Ronyho bratranca (smiech) Jana: Ak ste nahnevaná na svojho manžela, zoberte psa na 2 hodiny na prechádzku. Hlavne sa na všetko vykašlite, to Vám určite urobí dobre. Čo myslíte, čo z toho mysleli Gálisovci vážne a čo nie? Nechávam to na Vás. Ale nezabúdajme, že smiech a dobrá nálada liečia a tak Vám želám nielen krásne Vianoce (na darčekoch nezáleží) ale hlavne v roku 2003 veľa „srandy”. uKynologická revue 2002/12


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Vybudovať pre seniorov dôstojné bývanie s opaterou bola veľká túžba riaditeľky Slovenského Červeného kríža v Trebišove Libuše Pani Etelka tvrdí aj sestričkám, že smiech lieči. Babuľákovej. Dnes v Trebišove funguje zariadenie SČK Prameň nádeje. V zrekonštruovanom bezbariérovom dome žije sedemnásť ľudí. Prvý dom s opatrovateľskou službou v regióne vznikol pred pätnástimi rokmi v Kráľovskom Chlmci. Jedno z prvých sociálnych zariadení, ktoré v tom čase, napriek nedostatočnej legislatíve, rozhodnutím riaditeľa úradu Slovenského výboru Česko-slovenského Červeného kríža Ing. Bohdana Telgárskeho dostalo zriaďovaciu listinu. Zdevastované priestory po materskej škôlke SČK odkúpil a pani Babuľáková sa pustila do obnovy. Zdravie. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2007, č. 01.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Nesmiete očakávať, že len čo sa pustí do domácich prác, bude mať rovnaké výsledky ako vy. Bolo by to naivné. Napriek tomu, aj keď ich nevykoná podľa vašich predstáv, nerevte: „Hrôza! Nedá sa na teba v ničom spoľahnúť!“ Dočkali by ste sa iba surového odmietnutia a na pomoc môžete zabudnúť. Trénujte ho postupne a uvidíte, že po čase budete mať menej roboty. Smiech lieči: V súčasnosti má človek zvyčajne len málo dôvodov, aby sa usmieval. Srdia ho v zamestnaní, k zemi ho tlačia financie, ale keď sa okolo seba dobre rozhliadnete, akiste nájdete niečo, na čom sa dá zasmiať. Smejte sa na vlastných chybách, smejte sa na jeho detinskosti. A ak urobí veľkú chybu, nepovedzte si v duchu, že je idiot. Radšej si spomeňte, čo vás na ňom lákalo, prečo ste sa doňho zaľúbili. Budete šťastnejšia. Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2005, roč. 59, č. 02.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Smiech je korením života. Taký malý zázrak. Jeho kúzelná moc robí s ľuďmi divy. Smiech lieči, uvoľňuje napätie, zlepšuje fyzický i psychický stav človeka, predlžuje život. Zbližuje, utešuje, podporuje, rieši problémy. Je príťažlivý, nákazlivý, dokonca pridáva na kráse. Je kľúčom k priateľstvu a láske. Jednoducho povedané, mení život k lepšiemu. http://blog.doucovanie-vzdelavanie.sk/29/smiat-sa-oplati/

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="smiech"] []* [lemma="liečiť"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«