Databáze#

Zvolte seznam přísloví v požadovaném jazyce:

Přísloví je možné najít také pomocí těchto seznamů:

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«