Több szem többet lát. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy több ember alaposabban, több oldalról meg tud vizsgálni valamit. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Az ÁBF vizsgálata nem „bélyegzi meg” a bankokat – mondta Botos –, de a tavaly nyári bankcsődök tapasztalataiból okulva az ÁBF indokoltnak tartja, ha „több szem többet lát” alapon néhány intézmény (például a jegybank és a bank-felügyelet) párhuzamosan figyeli a bankok ténykedését. Heti Világgazdaság 1993/05/1., 18

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
…kiderült, hogy a minőségellenőrök száma nem befolyásolja, mennyi rossz minőségű termék kerül ki az üzemből, vagyis a „több szem többet lát” elve ebben az esetben nem érvényes. Belegquelle

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Egyszerűen fogalmazva: kisgyerek kezébe kés és olló, morálisan fejletlen emberiség kezébe nagy hatásfokú energiafelszabadítás és antianyag nem való, mert biztosra vehető, hogy kárt tesz vele magában vagy akár másokban is. És az nem lenne jó, ha a kozmikus történelemben megjelenne a " Naprendszerbeli barbárok hódító támadása az eddig békében élő fejlett civilizációk ellen " című fejezet. És pedig utólag hálás lehetek mindenkinek, aki letérített erről a megkezdett útról, bármilyen szándékkal, és bárhogyan tette. Most már én is azt mondom, Isten őrizz, hogy én itt gyakorlati utakra tévedjek. Mindenesetre nem sokan támogattak ebben az elméleti munkában sem - a segítség maximuma az volt, hogy néhány érdeklődő ember a saját nézőpontjából vette szemügyre ezt a témakört, és így a " több szem többet lát " alapján olyan dolgokat is észrevettek, amelyeket én nem, tehát így valamivel közelebb kerültünk a tényleges valóság megismeréséhez - vagy másképpen fogalmazva, a példabeli elefánt újabb aspektusaihoz. És az is tény, hogy nem találtam összesen két embert, aki javasolni merte volna ezt a munkát arra, hogy pályázat legyen belőle a Soros Alapítványnál. Nem megnyert pályázat, hanem csak egy sok közül. És abban az időben ez a rész még nem is volt benne... De végül is nem baj, hogy néhányan keresztbe tettek, és valamilyen érdekből kifolyólag " elüldöztek " erről az útról, mert most már tudom, hogy az elméletből származó későbbi gyakorlati eredményekre én sem lettem volna büszke. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Az egyesíto elmélet természetfilozófiai vázlata; Szerző: Ungvári Béla (ungvarib@freemail.c3.hu); Dátum: 2000/05/31

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Nem a megyei bíróság bírónőjének rovom föl, hogy engem elítélt, de a fő vádpont az volt, hogy 36 millió dollárnak megfelelő összeget nem fizettem be az államkasszába, és ez mára már fehéren-feketén bizonyítást nyert, hogy megtörtént az átutalás. - Ön azt hangoztatja, hogy teljesen ártatlan. Mégis " megerősített " védelemmel jelenik meg a bíróság előtt: korábbi védőjéhez még egy ügyvéd csatlakozik. Miért? - Azért, mert több szem többet lát alapon gondolkodom, és egyébként is, túl ezen a persorozaton, egy gyermekelhelyezési per is vár rám, s úgy gondoltam, nem árt, ha az új ügyvéd végigüli ezt a pert is. - Nem tart attól, hogy a mostani bíró előítélettel lesz ön iránt, hiszen kolléganője ítélte el önt kilenc évre? - Nem, nem tartok ettől. Ha bűnös lennék, már a Legfelsőbb Bíróság sem helyeztetett volna szabadlábra. Rengeteg új bizonyítékot szereztem be, és egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a tárgyalássorozat végén felmentenek. Magyar Hírlap; Cím: Újra indul a Stadler-per; Szerző: Burkovits Ferenc; Dátum: 2000/10/25

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Akik vannak, azoknak igen nagy a leterheltségük, hisz ők futnak, szaladnak a világban, amikor pedig kiképződnek, elviszi őket valamelyik kereskedelmi tévé. - Vannak -e tervei a jelenlegi műsorszerkezet átalakítására? - A szervezeti szétszabdaltság a műsorszerkezetre is jellemző. Azon kell gondolkodnunk, a kollégákkal közösen, hogyan lehet a Kossuth programját kiszámíthatóvá, ugyanakkor meglepővé, érdekessé tenni. Ha felállnak a rovatok, és a huszonöt felelős szerkesztő helyett rovatvezetők lesznek - persze lényegesen kevesebben -, akkor több szem többet lát alapon jobban át lehet tekinteni a műsorokat, kiszűrhető lesz az átfedés. Tisztában vagyok azzal, hogy ez privilégiumrombolással is jár. Ám talán - ha nem csökken a keresetük - megértik az emberek a változások okát és szükségességét. - Milyen legyen a nemzeti főadó politikai hangja? Elfogadhatónak tartja -e azt az álláspontot, hogy a politikai egyensúly azáltal valósítható meg, hogy van liberális meg konzervatív szellemiségű műsor? Magyar Nemzet; Cím: Nehezen rombolhatók le a feudumok határai; Szerző: Hanthy Kinga; Dátum: 1999/01/21

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Az önkinyitó ( SFX ) archív állományokat se felejtsük el tesztelni, mielőtt tartalmát rászabadítanánk a gépünkre. - Ha egy adott víruskeresővel nem találunk fertőzést a vizsgált állományok között, sajnos még nem jelenti azt, hogy a vizsgált állományok 100 %-os biztonsággal vírusmentesek. Nem árt a vírusellenőrzést többféle víruskereső programmal is elvégezni. Több szem többet lát! Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: ViruScan Guide v1.22b; Szerző: Nagy Gábor; Dátum: 1993/10/02

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
A percepció felgyorsulása általában is növelheti az információfeldolgozás sebességét, minőségromlás nélkül is. Az információs világháló léte pedig minden bizonnyal a percepció további felgyorsulását fogja eredményezni - a netszörfölők beszédmódja, viselkedése máris erre utal -, aminek eredményeképpen az ember nemcsak sokkal hamarabb találja meg a számára szükséges információt, hanem egyidejűleg többféle témában is képes számára érdekes információkra bukkanni. Egyelőre semmi jel nem mutat arra, hogy az internethasználat szükségszerűen a gondolkodás felszínesebbé válásához vezetne. Sőt valószínűbb, hogy a több percipiált ( tehát értelmes és érdekes ) információ a gondolkodás elmélyülését, árnyaltabbá válását eredményezheti. Mondják: több szem többet lát. De ha két szem lát többet, az is vezethet mélyebb bölcsességhez. Don Tapscott amerikai internetszakértő Growing Up Digital ( Digitálisan fölcseperedve ) című, tavaly megjelent és hamar bestsellerré vált könyvében sokféle kutatási eredmény alapján foglalja össze a világhálón felnőtt, általa netgenerációnak nevezett korosztály jellemzőit. E generáció - írja - különlegesen nyitott a sokféleségre, kiemelkedően toleráns az élet sok területén. Ahogy a New Yorker híressé vált karikatúrája mondja: Az interneten senki sem tudja, hogy kutya vagy. Heti Világgazdaság; Cím: Módosuló emberi gondolkodás; Szerző: Mérő László; Dátum: 1999/10/9

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
A határidő-hosszabbításokkal, a szabadlábra helyezési kérelmekkel nekik is sok gondjuk van, ráadásul az ügyésznek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, hogy az előzetes letartóztatás indoka nem szűnt -e meg. A hatóságok szemlélete különbözhet: elképzelhető, hogy a nyomozóban fölmerülnek szubjektív szempontok, hiszen ő sok órát tölt el egy-egy bűnügy felderítésével; ezért esetleg " könnyebben " javasolja a gyanúsított előzetes letartóztatását. Nyilasi szerint az ügyésznek objektívan kell döntenie, ehhez pedig a törvényes feltételekből indul ki: fennáll -e a szökés veszélye, vagy hogy más bűntárssal összebeszél, illetve valószínű -e, hogy bűnismétlés történik. Az ügyészi indítványok születésénél az ügy előadója először eldönti, mit javasol; a felettes ügyész erre vagy rábólint, vagy elveti. Előfordul, hogy a bíró másképp látja, valóban alapos -e a gyanú; a mai rendszer lényege éppen a " több szem többet lát " elv. Nyilasi Gyula szerint sok évi gyakorlat kell ahhoz, hogy egy ügyész előzetes letartóztatás indítványozásáról dönthessen. A Fővárosi Főügyészség nyomozásfelügyeleti osztályán például egy ügyész sem dönt önállóan ilyen kérdésben. Az osztály vezető ügyésze, akinek 36 éves gyakorlata van, szintén megbeszéli az ilyen jellegű döntéseket kollégáival. Hack Péter szerint a laza szabályozáshoz rossz bírói gyakorlat társul: többnyire az ügyész indítványát jóváhagyó döntéseket hoznak. Magyar Narancs; Cím: Az előzetes letartóztatás intézménye - Ültetési rend; Szerző: Somos András; Dátum: 2001/22/03

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Az ember világában a szándékok és a vélemények is tények, melyekkel mindenkinek számolnia kell. Határozott véleményünk van a világról. Ennek minden aktuális kérdésben való megfogalmazása mellett s a történések, események pártatlan bemutatása mellett azonban - a fentebb elmondottak miatt - elengedhetetlenül fontosnak tartjuk azt, hogy a társadalomban érvényesülő gondolkodásformákról, kialakuló véleménycsoportokról is minél hitelesebb képet adjunk. Köztudott, s mindig szem előtt tartandó: nem feltétlenül a hatalomnak van igaza, és nem is feltétlenül az ellenzéknek, csupáncsak azért, mert ő a hatalom, vagy mert ő az ellenzék. Ugyanígy: a " több szem többet lát " szólás sokszor igaz ugyan, mégsem feltétlenül a többségi vélemény a helyes, de aki kisebbségben van, lehet, hogy az is téved, s nem biztos, hogy elnyomják a véleményét. A közvélemény-kutatások sem az igazságot mérik, nem a vélemények, választások helyességét vagy helytelenségét minősítik, hanem a vélemények megoszlásának pillanatnyi állapotát rögzítik, függetlenül attól, hogy a számos megkülönböztetett állásfoglalás közül melyik szolgálhatja inkább a társadalom érdekeit. Hogy kinek is van igaza, melyik álláspont a helyesebb, többnyire csak utólag, történelmi távlatból állapítható meg. Azt azonban, hogy véleményünkkel egyedül vagyunk -e, vagy a közvéleménynek mekkora hányada osztja nézeteinket, már az adott pillanatban érdemes tudnunk. Ha kisebbségi véleményt osztunk, akkor azért, hogy véleményünk felülvizsgálata után, ha úgy látjuk, nincs miért változtatnunk rajta, az erők jobb felmérésével eredményesebben küzdhessünk álláspontunk érvényesítéséért. Magyar Nemzet; Cím: Mércénk : a hitelesség; Dátum: 1998/01/10


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«