Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš? #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že spíš než své vlastní nedostatkyčlověk sklon vidět chyby a špatné vlastnosti druhých. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Říkáš si Mesiáš - syn Davidův. Ale Ježíš byl také synem Davidovým. Tzn., že teoreticky jsi Jeho bratrem. Proč tedy zatracuješ a zesměšňuješ Ježíšovo učení, když Ty sám se ztotožňuješ s Jeho výrokem: "Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš"? Proč Ježíše nazýváš "obyčejnou nulou"? http://www.oslikuv.net/skola/ot029.htm

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
třísku v oku


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«