Más szemében a szálkát is meglátja, a sajátjában a gerendát sem. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy valaki másokban észreveszi a kis hibát is, de saját hibáiról nem vesz tudomást. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] A kifejezés bibliai eredetű, vö. pl. Máté 7:3, Lukács 6:41.


Sajátos használat#

A magyarban nem a megszólításszerű bibliai forma dominál, hanem inkább szólásszerűen a szövegbe épül a kifejezés, illetve csak bizonyos része idézi fel az egészet. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Akkor lehet a társadalom és az egyházak is megújult közösség, ha az egymásra mutogatás helyett végre készek leszünk az önvizsgálatra, mert könnyebb a szálkát észrevenni a másik szemében, míg a gerendát a sajátomban nem. Országgyűlési Napló 1993/11/16., LABORCZI GÉZA

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
De hát tudjuk, nem lehet más szemében a szálkát is, a magunkéban a gerendát sem észrevenni.Magyar Hírlap 1997/01/13., 7

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Én támogatom képviselő úr ügyrendi javaslatát a szocialista képviselőcsoport nevében. Mindössze szeretném a képviselő úr figyelmét felhívni arra, hogy azt gondolom: amikor ön az igazság támogatójaként, az igazság keresőjeként próbálja magát feltüntetni, akkor nem lenne haszontalan, ha azonos mércével mérne. Amikor azt említette, hogy az államtitkár úr a válaszában gyalázta a Kisgazdapártot, ez nem felel meg a valóságnak: semmiféle gyalázkodás nem hangzott el. Én azt gondolom, hogy amikor ön egy parlamenti megszólalásában kétségbe vonja a miniszterelnök felfogóképességét, amikor a nemzetrontó és hazaáruló szavak röpködnek a parlamentben, akkor ön egy ilyen megjegyzéskor nem mér azonos mércével. Azt gondolom, hogy ide illik a mondás, hogy más szemében a szálkát, sajátjában a gerendát sem látja meg. Köszönöm a figyelmüket. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. LAMPERTH MÓNIKA ( MSZP ) :; Dátum: 1996/03/12

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Nincs nálam szerencsésebb, mondja Richárd, a hajszálakat kiprüszköli, majd meglátod az ezüstlakodalmunkon, te vagy az én életem értelme, Marcsikám! ) Richárd... amikor ilyen nyuszis, gyámoltalan, ez a különben oly karakán, határozott teremtés, meg kell zabálni...! Minden rossz tulajdonsága háttérbe szorul... ha az okításvágyat annak lehet nevezni... hogy emelni akarja a környezetét, szüntelen... és maximalista, nem tud megalkudni... De hát nem helyes, ahogy a közmondás is tartja, másnak a szemében a szálkát is, a magunkéban a gerendát sem... Megszívlelendő, a katekizmus is hirdet valami ilyet, senki se tökéletes, sőt, bűnösök vagyunk mindannyian... Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Ne féljetek; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 2001

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Persze tudom, sokaknak nem tetszik, hogy egy ilyen méregdrága műsorban – ahol a közreműködők névsora másfél kilométer – itt ülünk idegen tollakkal ékeskedve, karót nyelve. De én nem keresem másokéban a szálkát, elég nekem a magaméban a gerenda.Magyar Hírlap 2000/05/13., 12

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Lewinfiú! Régebben szívesen olvastalak, de a pár hónapja erösen romlik írásaid minösége. Ma már csak elborult elfogult szadeszes kormánylepocskondiázást tartalmaznak a soraid, de a régebben töled megszokott tartalmat, szellemességet nem. Zsigeri politizálással, meg gyülölködéssel vádolsz másokat, mikor meg olyanokat írsz, hogy ` barnanyelvü' kormánypártiak? Erre mondják a régiek, hogy más szemében a szálkát is, a magadéban a gerendát se. Tanulmányozd Trebitsch sorait és stílusát. Azt írta, amit én is gondolok a témáról. Forrás: Index Fórum; Szerző: szende; Dátum: 1998/11/15

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
zt gondolom, hogy ebben a kérdésben a bizo ttságunk módosító indítványa tartalmasabbá és gazdagabbá kívánta tenni ezt a koncepciót, amikor egy elfeledett területre hívtuk fel a figyelmet, és nem mások kárára és mások rovására próbáltunk meg bármiféle érdeket érvényesíteni. Úgyhogy aki ilyet állít, a z az ágazati soviniszta, és úgy gondolom, el kellene azon gondolkodnia, hogy a helyett, hogy más bizottságokat minősítene, mivel tudná ő maga is gazdagítani ezt az előterjesztést. Mert pillanatnyilag úgy látom, semmivel, azon kívül, hogy megpróbál egy oly a n tételt kivenni ebből a koncepcióból, amelyet egyrészt az előterjesztő már befogadott, másrészt pedig a bizottsági ülésen teljes konszenzussal került be az anyagba és amelynek a támogatása minden párt vagy frakció részéről egyaránt megvolt. El kellene te h át gondolkodnia Győri úrnak azon, hogy az előítéletek tekintetében mikor mond ítéletet. Ez tipikusan a " más szemében a szálkát, a magáéban a gerendát " típusú dolog, én úgy gondolom, és meglehetősen etikátlannak tartom, ha egy másik bizottság pozitív és jó szándékú határozatait így minősíti valaki. Én tehát - még egyszer - azt gondolom, hogy Győri úrnak az általa elmondottakat, miután alaposan átgondolta, vissza kellene vonnia, és én azt sem tartanám túlzásnak, ha elnézést kérne nemcsak a Városrendészeti Bi z ottságtól és annak tagjaitól, hanem az általunk elméleti szinten lakáshoz juttatni kívánt rendőröktől, tűzoltóktól is. Régió: magyarországi; Stílusréteg: hivatalos; Forrás: Fővárosi Közgyűlés; Cím: Jegyzőkönyv

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Tisztelt kollégák! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen nagy teret szenteltek szidalmazásomra, mindössze azért mert hosszabb passzív megfigyelés után, néhány dologban elmondtam a véleményemet. ami a stílust illeti, nem kell azt állítani, hogy itt rajtam kívül mindenki grál-lovag, aki figyelemmel kíséri, az ezt nagyon jól tudja... mások szemében a szálkát, sajátjában a gerendát sem... ( közmondás töredéke ) szóval sokak szerint tapló, bunkó stb. vagyok.... mert 3 nem éppen pozitív véleményt nyilvánítottam... Index Fórum; Szerző: nawrwtil; Dátum: 1998/12/16


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«