Učení (je) mučení. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že proces vzdělání, který je nezbytnou podmínkou pro úspěch v životě, se často pojí s námahou, na kterou může školák či student pohlížet jako na utrpení. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Pravdivost přísloví je někdy zpochybněna. [Doklad 2] [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Učení (a) mučení. [Doklad 4] [Doklad 5]
Učení – mučení [Doklad 6]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Ustálenou pravdu o tom, že učení je mučení, jsme v životě na sobě pocítili jistě všichni. Ti, kteří jsou již v útlém věku natolik uvědomělí a skutečně považují opakování za matku moudrosti, mají více šancí to v životě takzvaně někam dotáhnout. Deníky Bohemia, 14. 8. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Hlavně, aby na dobré učitele štěstí jste měli, aby výkladem zaujali, naučili, jejich přístup byl skvělý. Proto ve škole ničeho se nebát, co všechno dobré ve vás je, snažte se proda . Vždyť přece učení nemusí být mučení. Nabývání vědomostí, naplnění duše bohatostí, práce ušlechtilá nechť je radostí, myslím, že slov již bylo dosti. Takže, mějte se krásně, to je konec básně. Deníky Moravia, 5. 9. 2007

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Ne všechny děti se do školy těší, ale jedině pestrá výuka společně se zábavným mimoškolním programem je může přesvědčit, že učení není jen mučení. Také pro pedagogy je jistě potěšující učit žáky, kteří naslouchají a z hodin si něco odnesou. Pak mají o důvod víc se zdokonalovat a do výuky přenášet nové poznatky. Je to kruh, který pokud je celistvý, přináší prospěch pro všechny. Mladá fronta DNES, 30. 1. 2004

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
A zatím všechno končilo, jak jen mohlo, léta jsem se poctivě připravovala. Toho učení a mučení. Těch zkoušek a strachu. Probdělých nocí, kdy písmenka sama skákala z řádky na řádku. A proč? Abych si mohla jednou jedinkrát vyskočit, jak ta jepice: Jupí-í!... Svá léta teď utrácím ve staré Pekárně, kde se už dávno nic. Lidové noviny, 16. 8. 2004

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Kvůli zdravotnímu handicapu u ní bezezbytku platí fráze: učení mučení. Všechny texty ke zkouškám musí mít nazvětšované, z lavice nevidí na tabuli, učení jí trvá dvojnásobek času co zdravým studentům a kvůli přetíženým očím ji často bolí hlava. Mladá fronta DNES, 9. 5. 2003

[Doklad 6] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Uvádí se, že půjde o dobře investované peníze, neboť znalost řečí lze považovat za nezbytný předpoklad pro uplatnění našich občanů na evropských pracovních trzích. A tak nastane učení - mučení. Již od letošního září se mají děti začít učit cizí jazyk již od třetí třídy, tedy o rok dříve než dosud. A druhý jazyk jim přibude nejpozději v osmé třídě. Má se zvýšit počet vyučovacích hodin a také odborná kvalifikace pedagogů. Deníky Bohemia, 23. 2. 2006

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="učení"]{0,2}[word="mučení"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«