Vědění je moc. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že vědění a věda jsou významnými prostředky v rozvoji člověka i celého lidstva. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Myslím, že ano. Husitství je dnes většinou historiků uznáváno za reformní, vpřed mířící úsilí, a po něm následující český humanismus patřil k evropské špičce. Rekatolizace si na štít dala péči o duši, otázky náboženské, kdežto západní Evropa už poznávala, že vědění je moc. Síla, která ovládá svět. Pak sice přijde krize francouzské revoluce, kde osvícenské ideály naráz ztroskotají v krvavé lázni, ale to už je jiná historie. - S důsledky až dodnes ... Právo, 2. 11. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y)):

Vlastnictví znalosti. Cena znalosti. Vědění versus vědomost aneb "ten, kdo si myslí že ví, ještě nev, co vědění je (nápis na stropě u Michela de Montaigne)". Proč dnes vědění je moc a moc je vědění. Koncepty Knowledge Managementu, Business Intelligence a Competitive Intelligence. Metoda Balanced Scorecard aneb strategický systém řízení a měření výkonnosti podniku. Intelektuální kapitál. Inovace v organizaci. Analytická informace z hlediska provozu a krize organizace. Britské listy, 25. 9. 2002

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="vědění"]{0,2}[word="moc"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«