A tudás hatalom. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy különféle ismereteink révén befolyásra tehetünk szert. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A tudás hatalom” – hallhattuk az elmúlt évtizedekben sokszor és sokféleképpen a híres újkori filozófus, Francis Bacon szállóigéjét. „A hatalom határozza meg azt, hogy mi a tudás” – fordítja ki Bacon szavait háromszáz évvel később a fran-cia modern gondolkodó Michael Foucault. A világháló, az Internet prófétái pedig sutba vágva ezeket a bölcsességeket azt próbálják elhitetni, hogy a tudás és a ha-talom bensőséges viszonya az információs társadalomban megbomlik, hiszen a tudás immár mindenki számára könnyen és gyorsan hozzáférhetővé válik.Magyar Hírlap 1998/02/21., 7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Ezért indítványoztuk azt, hogy derítsék föl, konkrétan mennyi termőföldről van szó, mert a tudás hatalom, és a tudásnak mint hatalomnak a felhasználásával lehet a megfelelő döntést meghozni.Országgyűlési Napló 1997/02/17., TORGYÁN JÓZSEF

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Aki pedig buta, tájékozatlan, az megfizet érte. Bárcsak lett volna egyetlen ember a bantu négerek között, aki a fehérek érkezésekor tudta volna - legalább elméletben -, hogyan kell tükröt készíteni. Biztosan nem adtak volna valóságos kincseket egy fésülködőtükörért. A tudás hatalom, a tudás hiánya pedig kiszolgáltatottság és kizsákmányoltság. Azt hiszem, az utóbbiaknak nézünk elébe. Minden olyan intézkedés, amely az oktatás pozícióit rontja, a fejlett Nyugattól való lemaradásunk bebetonozását segíti elő. A tudás leértékelődése globális veszélyeket is rejt. Magyar Nemzet; Cím: Érték ( t ) rendek , avagy a közoktatás Virág-szindrómája; Szerző: Homonnay Zoltán; Dátum: 1997/10/18

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Mondjuk ki nyíltan: évtizedek óta nem a szellem, hanem a propaganda terrorja alatt éltek s élnek még népek ma is ebben a térségben. S ez a terror semmivel sem okozott kevesebb szenvedést a tudatban, sőt a mindennapi életben sem, mint amit a hadseregekkel körülabroncsozott, látható diktatúrák okoztak. Hogy mondta Bacon? A tudás: hatalom! Az elkövetkező időkben nekünk újra érvényt kell szereznünk ennek a leronthatatlan gondolatnak. Vagyis: a többszólamúságot nemcsak a hadakozó pártok között kell kialakítanunk, hanem a politikai és a szellemi hatalmak egymást fegyelmező világán belül is. Utópia ez? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tenger és diólevél I-II.; Szerző: Csoóri Sándor; Dátum: 1994

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Kedves Hajnalka és Eszter, mielőtt elindultok gyönyörű utatokon, ezért én most azt mondom nektek, hallgassatok rám, igaz kommunistára, szeressétek meg a munkagépeket, sajátítsátok el a tudományokat, tanuljátok a marxista ideológiát, mert ez hitet és hatalmas erőt ad. Ha szabad ezt mondanom, ez a legmagasabb hit, szentebb mindennél, a Bibliánál, mert ez valóban megváltja az emberiséget és bőséges Paradicsomot teremt. E hit nélkül pedig munkásember nem élhet csak méltatlan és szánalmas posványban. Ne feledjétek, hogy a tudás hatalom, de a tudást, jólétet nem adják ingyen, tanulni, küzdeni kell érte. Ezért, kedves Hajnalka és Eszter, én őszinte szívvel tanácsolom, éljetek egyszerűen, fegyelmezetten, megingathatatlan akarással végezzétek el a rátok bízott feladatot, és akkor megteremtitek magatoknak, családotoknak, eljövendő gyermekeiteknek, szép házasságban, nagyszerű, szocializmust építő hazánkban a boldog életet. Amit én most úgy a magam, mint a feleségem nevében kívánok nektek az életbe való elindulástok alkalmából. A lányok komolyan, udvariasan végighallgatták őt. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Rozsdatemető; Szerző: Fejes Endre; Dátum: 1964

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Az antropológusok számára sokáig érthetetlen volt, hogy miért a nagyobb biológiai kapacitású, nagyobb agytérfogatú neandervölgyi ősember halt ki. A koponyamaradványok tanulmányozása alapján megállapították, hogy állcsúcs hiányában hangszalagja nem tudott megfelelően rögzülni, emiatt kommunikációs képességei összehasonlíthatatlanul rosszabbak voltak Cro-magnoni társánál. A közfelfogás az ember és a természet viszonyát a renenszánsz kor felfogására, a modern európai természettudomány kezdeteire visszavezethető okok miatt egyoldalúan kezelte. Az ember a " tudás - hatalom " felismeréstől vezetve ( bár Francis Bacon állította, hogy " a természetnek csak úgy parancsolhatunk, ha engedelmeskedünk neki " ) a természetet leigázandó, uralom alá hajtandó, korlátlan bőségben rendelkezésre álló lételemek összességének tekintette, a globális, regionális környezeti katasztrófákat isteni büntetésnek, szömyű sorscsapásnak hitte, vagy e folyamatokat belülről átélve fel sem ismerte. A civilizációnak nevezett emberi tevékenység az ipari forradalom korára vált a lokális szintet meghaladó regionális környezetalakító ( - pusztító ) tényezővé. A XX. század második felének a számítógép feltalálásához, a holdutazáshoz hasonló horderejű felismerése, hogy a világpiac kialakulása, a gazdasági és a politikai globalizáció a technikai fejlődéssel együtt a környezeti problémák globalizációját eredményezte, és ezek a globális környezeti problémák veszélyeztetik leginkább ( a lokális és regionális problémák felhalmozódásával együtt ) az emberiség következő nemzedékeinek létalapjait. E veszély felismerésénél is fontosabb, hogy a tudományok fejlődésével sikerült az ember és a természet bonyolult viszonyrendszerét a korábbinál lényegesen mélyrehatóbban megismernünk és megértenünk.Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: A kommunikáció napja - Magyar Tudományos Akadémia, 1998. április 10.; Dátum: 2000/10/04

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Mindenesetre Bolyai és Óz, a nagy varázsló térkezelése a megközelítőbb azóta is az állandóan, gazdagodva korrigált képen: a világ maga a legjobb úton halad, sajnos, emberek is lábatlankodnak benne. Épp ezért ebben a században, s főleg mostanában lett vége - többször is - a múltnak, mellyel, lám, nem nagyon lehet se vesztfáliai, se versailles-i békéket kötni, mert nem hagyja magát átejteni attól, hogy valaki nagyszájú. Különben mára már a gyerekek is beavatottjai egy olyan technikának, melyhez legfennebb Edison és Alice értett még ott, csodaország idején, a Vilmosok és Viktóriák korában. Ez a tudás most már tényleg hatalom. Főleg a pusztításra. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A jerikói trombitás; Szerző: Lászlóffy Aladár; Dátum: 1994

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Egyből vámszabad területté váltunk. Bizonyítani akartunk, és az emberek jól kerestek, ezért az eget is lefestették volna. Júniusban már dolgoztak a gépek, első évben már nyereségesek voltunk. Csak szakképzett embereket vettem fel, mert a tudás hatalom. Mindig csak okos emberekkel dolgoztam. Egyből a legjobb minőséget termeltük. Egy év alatt minősített autóalkatrész - beszállítók lettünk. 1994-ben kis - és középvállalati kategóriában minőségi első díjat nyertünk. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Európa felé a fejekben kell ajtót nyitni ...; Szerző: Kérdezett : MÁTHÉ ÉVA; Dátum: 2001/29/06

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
- Előbb be kell fejezni az iskolát. A szűcsmester belátóan bólogatott. - Természetesen! A tudás hatalom. Szent volt a béke, a szűcsmester szeme mosolyogva villant a szemüveg mögül a két gyerekre. - És te, Csont Ödön, szereted a prémeket? Süle kapásból válaszolt, bár nemigen értette, hogy miről van szó. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Keménykalap és krumpliorr; Szerző: Csukás István; Dátum: 1986

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Ha nem tekintjük axiómának, akkor a logika és a matematika bizonyítási módszereivel hosszabb - rövidebb úton rávezetjük az olvasót arra: tekintse igaznak valamely nemes gondolatunkat. Nem én találtam ki, higgyék el nyugodtan: " nagyon sok mindent nem tudunk ". Eddig helyes, jó és üdvös. Innen kétfelé ágazik a dolog: törekedjünk -e a tudásra ( mert " a tudás hatalom " ) vagy maradjunk meg boldog tudatlannak, miként a közmondás ( " ki mit nem tud, azon nem bánkódik " ) tartja? Példának okáért: jó lenne tudni Ceau bácsi svájci trezorjának a kódszámát, de jobb, ha nem tudom, mert gyors halál várna rám. Ilyen megfontolások alapján az előbbi kérdésre a válasz: sem-sem; spéci esetben: is-is. Hasznos a tudás, de nem mindig. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Ki mit ( nem ) tud ?; Szerző: KUSZÁLIK PÉTER; Dátum: 1998/24/10

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«