Všeho moc škodí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že úsilí vynaložené na dosažení určitého cíle nemá být přehnané, mohlo by totiž mít i negativní důsledky. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Všeho moc může škodit. [Doklad 2]
Příliš všeho škodí. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktorem typu zásada. [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Na podzim a v zimě, kdy ceny ovoce přece jen narostou, je možné (a více než potřebné) denní dávku vitamínů nahradit vitamínovými preparáty. Ať už jde o léky nebo tablety, rozpustné ve vodě, i zde však platí, že všeho moc škodí. Zatímco při konzumaci ovoce a zeleniny vám nehrozí žádné předávkování, protože jen stěží sníte takové množství, u chemicky zpracovaných preparátů se tak může stát. Proto je vždy třeba přečíst a nepodceňovat doporučenou denní dávku. A co hrozí? - předávkování může způsobit poškození jater. Blesk, 5. 9. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Celkový výsledek potom je, že zatímco za poslední tři roky i s výhledem na letošní rok celkové daňové pří - jmy vzrostly o třicet šest procent, ale příjmy ze spotřebních daní o padesát šest procent. Jenže jako je tomu u všeho a se vším, všeho moc může škodit. Enormní a stálý růst spotřebních daní, a tedy zvyšování rozdílu mezi náklady a prodejní cenou je neodolatelnou výzvou pro pašeráky a daňové podvodníky a vůbec živou vodou pro ekonomiku šedou i černou. Mladá fronta DNES, 16. 1. 1996

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Hornád není průzračná říčka s hemžícími se pstruhy, ale podivně nazelenalý potok s pěnovými bublinkami a hluboké lesy, kterými bloudí medvědi, mizí přímo před očima. Přes tyto nedostatky však Slovenský ráj stále ještě zůstává uchvacující scenérií. Příliš všeho škodí; totéž platí o teplu. Mladá fronta DNES, 14. 7. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Nedávám přednost žádným olejům. Držím se zásady, že všeho moc škodí. Kupuji někdy olivový olej, o kterém se mluví v superlativech, někdy slunečnicový olej nebo Ceresol. Občas také zpestřím jídelníček živočišným tukem. Mladá fronta DNES, 7. 1. 1998

[Doklad 5] (Odstavec Další doklad):
O eliminaci vlivu přímých investic se však centrální banka snaží ve spolupráci s Ministerstvem financí. "Příliv investic je z hlediska ekonomiky velmi přínosný, ale všeho moc škodí," uvedl guvernér. Protikroky přirovnal k "sypání písku do soukolí", mezi něž by patřily například i reinvestice vládních příjmů z privatizace zpět do zahraničí. Konkrétní kroky však neupřesnil. Dopad změny ceny peněz centrální bankou na tržní sazby byl minimální. Hospodářské noviny, 27. 10. 1999

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="všeho"][]{0,2}[lemma="škodit"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«