Jóból is (meg)árt a sok. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy semmit sem kell/szabad túlzásba vinni. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

A jóból is megárt a sok. [Példa 8] A különbség csak a határozott névelő használatában jelentkezik.

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Jóból is megárt a sok. A magyar tőkepiac új intézményekkel gyarapszik, egyidejűleg azonban talán fölöslegesen is sokkal. A határidős piacok életre hívásával kapcsolatos elvi viták immár szakmai, üzleti és presztízsharcok formáját öltötték.Heti Világgazdaság 1993/03/20

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Azt is elismerem, hogy a kormányok és a parlamentek általában jót akarnak, s döntéseikkel igyekeznek megvédeni az állampolgárok érdekeit, jólétét, biztonságát, egészségét. De a jóból is megárt a sok, az atyai gondoskodás is válhat fojtogatóvá, értelmetlen teherré. Magyar Hírlap 1997/11/31

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A hattyúk, nyakukon az ornitológusok sárga jelzéseivel, immár egyáltalán nem ékességei a tónak; tollahullató liba voltuk egyre szembetűnőbb, ahogy népes csapatban közlekednek a paloznaki és kerekedi öböl között. Madarászati megjelölésük, amely vándorlásuk követését szolgálná, kissé mulatságos; hosszas megfigyelés alapján állíthatom: a csopaki mólótól egy kilométernél messzebbre nem távolodnak el, táplálékuk pedig főként a német nyaralók által vízbe dobált kenyér. A helybeliek nem ámuldoznak rajtuk, és kissé soknak találják őket. Furcsa módon még a megélhetési bűnözők fején sem futott át, hogy húsuk esetleg ehető. Szóval a balatoni hattyú tipikus példája annak, hogy jóból is megárt a sok. Annyira szelídek, hogy senkitől sem félnek, alkalmazkodtak a nyüzsgő környezethez, körülveszik a diszkóhajókat, és néha mérgesen ráhurrognak a fürdőzőkre. El tudom képzelni, hogy néhány év múlva, további intenzív védelmet élvezve, a hattyú lesz a Balaton uralkodó madárfaja. A vadkacsák is szelídek. Egy-két méterre bevárják az embert, ám a megélhetési bűnöző az ő húsukról tudja, hogy jóízű, ezért a nádasban csónakból légpuskával fejbe lődözi őket.Magyar Nemzet; Cím: Én nem tudom ... ( Ki kitől fél ); Szerző: Kristóf Attila; Dátum: 1998/09/08


[Példa 4] (Szakasz Sajátos használat):
Paktumozunk, paktumozunk? A budapesti főpolgármesterhez Felkészült -e arra a lehetőségre, hogy a kormány és a főváros háborújában esetleg a főváros győz? Mi a terve arra az esetre, ha a bíróság jogerősen megítéli a százmilliárd forintot a metróperben, ha a kincstár netán ki is fizeti, ha a Nemzeti Gödörben mégiscsak épül valami, ha váratlan parlamenti fordulattal nem elvonnak Budapesttől 10-15 milliárdot, hanem rátukmálnak, ha a nagyberuházásokat pluszpénzekkel támogatnák, ha a miniszterelnök hetente ( magyarán legalább háromhetenként ) megtárgyalná önnel a főváros dolgait? Elásná a csatabárdot vagy harcolna tovább, hiszen a jóból nem árt meg a sok? Mint az SZDSZ elnöke továbbra is egyenlő távolságot kívánna -e tartani a Fidesztől és a szocialistáktól, miközben az utóbbiak - egyenlő távolságot tartva - önnel együtt harcolnak, az előbbiek viszont - ugyanolyan egyenlő távolságban öntől - a csatában megadják magukat a fővárosnak? Az életre-halálra szóló háborúban, mint tudjuk, jaj a legyőzöttnek. Valljon színt: győzelme esetén megkegyelmezne -e a kormánynak? Kapna -e a koalíció legalább egy metrómegállót? Magyar Hírlap; Cím: Föl nem tett kérdések órája ( Disneyland ); Szerző: Bolgár György; Dátum: 2000/12/29 A példában a közmondás érdekes, tagadó értelmű elferdítésével találkozhatunk.

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Szabó Bence szerint Sólyom távozása nem gátolja a futballszakosztály átalakulását Tavaly decemberben költözött be az Újpesti Torna Egylet Eötvös utcai székházának impozáns elnöki irodájába - aranyozott külső, párnázott belső ajtó - Szabó Bence, a lila-fehérek szeme-fénye, olimpiai bajnok kardozója. Fiatalos lendülettel, megújított vezetőgárdával - például a " hasonszőrű ", világ - és Európa-bajnok öttusázóval, Kálnoki Kis Attilával - fogott a munkának. Ám kevesebb mint egy esztendő alatt a kezdeti pozitív imázs kissé " gellert kapott ", természetesen a legnépszerűbb sportágon, a futballon. Szerencsétlen edző - és elnökváltás, kiesés az UEFA-kupából: jóból is megárt a sok, hát még rosszból. Népszava; Cím: Ász nélkül nehéz partit nyerni; Dátum: 1997/10/04 A hát még rosszból utólagos hozzátoldása a kifejezéshez fokozza a benne foglalt megállapítás erejét.


[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Szorgalmasak a magyar kormányzati politika alakítói. Senki sem róhatja föl nekik, hogy hivatali szobáikban, íróasztalok mögött pepecselik el az idejüket, hiszen kijárnak az élet sűrűjébe, információkra szomjas ifjakba csöpögtetik a tudást. Íme, most éppen a határvidéket járják, gazdag programot kínálnak hallgatóságuknak. Csak idővel a sok a jóból is megárt. Ez a legfrissebb monstre sorozat, a Fesztivál a határon rendezvény, mintha túllépte volna a határt, szándéka más volna, mint aminek eredetileg szánhatták. Vagy talán mégsem? Netán éppen az a cél, hogy pártpropaganda eszköze legyen, igazi termékeny vita nélkül, mellőzve a párbeszédet kinyilatkoztatásokra adjon alkalmat, hangzavarba fulladjon, választási gyűlésekké degradálódjon? A rendezvények ezt látszanak igazolni. Magyar Hírlap; Cím: Hol a határ ? ( MH-álláspont ); Dátum: 2001/08/25

[Példa 7] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Varázsolja el kiszemeltjét. Társaságban tegyen olyan megjegyzéseket, amelyekkel felhívja magára a figyelmet. Bizonyítsa előtte szellemességét, okosságát, tájékozottságát vagy kedvességét. Nevessen és nevettessen, időnként ez is segít. De vigyázzon: még a jóból is megárt a sok, s a túlzott igyekezet kínos erőlködésnek hathat. Ha pedig ennyi erőfeszítés után sem rezdül meg az úr, mondjon le róla, hiszen világos, hogy nem tudja értékelni a csodát - vagyis önt. Dunántúli Napló; Cím: Nőies vadásztrükkök; Dátum: 2001/05/10

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje):
Hogy aztán a részek hogyan illeszkednek az egészhez? Az más kérdés. Van ebben a hosszú filmben valami aránytalan, úgy indul, mint egy jó növésű fa, amelyen aztán váratlan dudorok keletkeznek. Háromórás időtartama sem éppen szerencsés ( eredetileg még hosszabb volt ); nem tudom, más hogy van vele, szerintem ez kemény tapasztalat. Nem merném ilyen világnagysággal szemben, mint Bergman, megpendíteni azt a szánnivalóan lapos goethei bölcsességet, hogy: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, ami magyarul annyit tesz: jóból is megárt a sok - annál kevésbé merném megpendíteni, mert ebből a filmből nem árt meg a sok. Meg kellene ártania, ez világos, háromórányi bármily remek, de lazán, aránytalanul összerakott filmmemoár ellen fel kellene szólalnunk. Nem szólalunk fel. Jó ez valahogy így is. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A magasság vágya; Szerző: Nemes Nagy Ágnes; Dátum: 1992 Alkalmi komponenscsere.

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«