Všetko je raz prvýkrát.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že pozitívne aj negatívne skúsenosti prichádzajú postupne a vždy sa udejú nejaké nové veci. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Demokracia môže iba s veľkými ťažkosťami regulovať detaily dôležitej akcie, držať sa pevného plánu a rozpracovať jeho uskutočnenie napriek vážnym prekážkam. Problém sa od jeho čias iba zhoršil, keďže demokratickí vodcovia sa stále točia ako veterní kohúti pod vplyvom najnovších prieskumov verejnej mienky. Momentálnou úlohou na Balkáne je dokázať, že sa Tocqueville mýlil. Hrozné na Tocquevillovi však je, že má skoro vždy pravdu. No, všetko je raz prvý raz. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 12.6.1999

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Chuck odvážal z baru, v aute sa rozhostilo napäté ticho. Približne som mu naznačila, kde bývam, ale po niekoľkých zákrutách mi bolo jasné, že ma nepočúva. „Myslel som, že si vyjdeme na Mulholland,“ zamrmlal, preletiac autom ostrú zákrutu. Cesta sa začala krútiť, točiť a rovnomerne stúpať. „Bola si tam už niekedy, Cindy?“ „Nie,“ priznala som sa, nevediac, kam mieri. „Fakt?“ spýtal sa. Začudovane nadvihol obočie a zarehlil sa. „Nuž, všetko je raz prvýkrát.“ Odbočili sme z cesty a zaparkovali pod stromom. Pod a pred nami sa rozprestierala trblietajúca sieť svetiel Los Angeles – vyzeralo to ako scéna vo filme, keď sa chlapec s dievčaťom prvý raz pobozkajú. V mojej hlave začalo biť na poplach. „Poď ku mne, moja,“ zabručal a vrhol sa na mňa, tlačiac ma na sedadle dozadu. Pocítila som na perách tlak jeho pier, ale nedokázala som sa zastaviť a nereagovať... Chater, Lynda: Diabol menom láska. Bratislava: Ikar 2002.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Všetko je raz prvýkrát a teraz to prežíva Slovensko. Aj keď v tejto chvíli, tri týždne pred historickou premiérou nášho tímu na šampionáte, by možno kde-kto povedal, že teplota by už mala byť výrazne vyššia, že národ by mal byť nabudený a dennodenne masírovaný množstvom informácií z každej strany, početnými stranami v printových médiách a na desiatky minút zahltený valiacimi sa správami z rádií a televízií, kým my sme v tejto chvíli skôr vo fáze očakávania, čo bude. http://denniksport.sk/article/134429/prvy-raz-pre-slovensko


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Všetko je raz prvýkrát, a tak veľa mladých ľudí vo veku od 11 do 15 rokov skúša po prvý raz pitie alkoholu, fajčenie cigariet a užívanie ostatných drog. Hlavným dôvodom prečo, je väčšinou partia, v ktorej sa pohybujú a trávia voľný čas. Keď v partii už niekto fajčí, zvyčajne to chcú skúsiť aj ostatní parťáci. A prečo nie? http://www.najmama.sk/clanok/225283/prve-hratky-s-alkoholom-fajcenim-a-drogami/

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Ja sa preto pýtam kto je za to zodpovedný, že diváci STV2 namiesto OH sa mohli dívať na futbal presunutý z STV3. Rada STV by mala vyvodiť dôsledky, mne nevadilo že na obidvoch kanáloch mala ísť olympiáda, pokiaľ sa nevyrieši prístupnosť STV3. Ale myslím si, že občan SR má na to právo nie možnosť sledovať OH, ktoré sú raz za štyri roky. Takéto olympijské hry som z pohľadu na STV ešte nezažil vo svojom živote, ale máte pravdu, všetko je raz prvý krát a občan SR divak STV 2 zvykaj si. http://www.stv.sk/forum/viewtopic.php?p=63006&sid=1366464eca4f6b870414688a456502f1

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="všetko"] []* [word="je"] []* [lemma="raz"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«