Viac rúk viac spraví.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skúsenosť, že viac ľudí dokáže urobiť viac a rýchlejšie. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy vyskytuje s rôznymi aktualizáciami. [Doklad 3] [Doklad 7]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Ja chodím s detmi tiež a pochvaľujem si akcie deti sa zabavia povozia na koníku a sťastné idú domov, ale počasie tento rok pokazilo čo sa dalo a tak aj snaha pripraviť niečo vyšla takmer nazmar. Neraz sme utekali s podujatia . Ale je dobre že niekto pridá ruku k dielu ved sú to naše deti a netreba zo všetkým čakať na jednu osobu, alebo DK ako píše Peťo dve ruky sú dve a viac rúk viac spraví to pridávam JA. http://www.seredonline.sk/index.php?clid=1256759066

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
V prvom prípade sa však okrem dvoch pracujúcich majú ďalší štyria len prizerať, ako jeden pracuje. Samozrejme, obe situácie sú hypotetické a kyvadlo sa zastaví vždy v strede. Bude to viac ako 20 : 80 a menej ako 2 : 1. Ako východisko z dilemy sa oficiálne hlása len udržanie doterajšieho samovražedného spoločenského poriadku. Omieľajú sa úvahy o staronových a nových zdrojoch energie, o surovinách, o rentách pre všetkých. Zneužívajú sa štatistické pravdy, že viac úst síce viac zje, ale viac rúk viac vyrobí. Tom Flynn, vydavateľ časopisu Free Inquiry sa však pred 35 rokmi rozhodol inak. Keďže nás je dosť a ešte viac je a bude aj strojov, aby šedivejúci ľudia nemuseli mať obavy, že o nich nebude postarané, keďže nás je priveľa, aby nás Zem uživila, zaopatrila potrebným a aby sme všetci mali prácu – prestaňme sa nekontrolovane množiť ako za starých čias. „ Vidiac to všetko, rozhodol som sa nemať deti, “ povedal Flynn. uNové slovo, 2008-05-06


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Vážení hostia, mali by sme na Vás prosbu. Ak by sme niekedy potrebovali Vašu spoluprácu na výchovnom alebo materiálnom poli pre mládež, môžeme sa na Vás obrátiť? Viac rúk viac zvládze, viac sŕdc viac dokáže. Prajeme Vám do života úsmev svätého Jána Bosca! Taký od srdca! Lebo výchova je vecou srdca! Miško, my sa so všetkým podelíme napoly Istého májového rána roku 1847 na veľkom turínskom námestí, zvanom Porta Palazzo, sa ku kňazovi donovi Boscovi prihrnula s krikom skupina malých žiakov. Sandtner, Štefan: Výchova je vecou srdca. Sympózium o výchove podľa Jána Bosca. Bratislava: Don Bosco 1995.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Nevzdávajte sa svojich plánov a snažte sa zadeliť úlohy nielen svojej polovičke, ale aj ostatným členom rodiny. Veď viac rúk, viac spraví. Po dobre vykonanej práci zavládne u vás pravá rodinná atmosféra. http://www.zelpo.sk/region/tlac/podbrezo/zelp9813.html


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Po staršom do mlyna a po mladšom do basy. Kto sľúbi a nesplní, má ďalší sľub pripravený. Sľub sa sľubom preráža. Kto druhému jamu kope, na svoju si zarába. Mlčí, ako by ho za to platili. Drž sa toho, čo si sprivatizoval. Kto má moc a vládu, nech sa bojí pádu. Páni jedia, chudoba dojedá. Z jednej strany prosí, z druhej jedy nosí. Viac rúk viac pobabre. Dnes za peniaze, zajtra za väčšie . Imro Kupec Tendenčnosť Človek je jediný živý tvor u ktorého dívať sa a vidieť nemusí značiť vždy to isté . Nevyšlo ... Ak ti niečo nevyšlo, nebuď zúfalý. Aspoň to máš dnu. Problémy Kto nemá problémy, je mu každý problémik milý. Spevák Vývoj výstredného umelca sa začína obdobím, keď umelec verejnosť šokuje svojou jednoduchosťou, a končí obdobím, keď ju jednoducho šokuje. Literárny týždenník 2000/34

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="viac"] []* [word="rúk"][]* [word="viac"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«