Viera hory prenáša.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Hoffnung.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Používa sa na vyjadrenia presvedčenia, že pozitívne myslenie dodáva silu, ktorá dokáže prekonať aj takmer nemožné. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa najčastejšie vyskytuje v textoch s religióznou, alebo filozofickou tématikou zo sféry ľudskej psychiky. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Viera dokáže hory prenášať. [Doklad 4]

Zámena komponentov#

Viera vrchy prenáša. Pri komponente vrchy ide o zriedkavejší variant príslovia. / Variante mit der Komponente vrchy (=Berge) ist seltener.
[Doklad 5]

Viera hory borí. Zastaraný variant/Mit der Komponente borí =(zerstört) handelt es sich um veraltete Variante.
[Doklad 6]

Viera

zástupný komponent Slovný druh Komentár
naozaj
skutočne
zástupný komponent3
častica Pridané komponenty zdôrazňujúce platnosť príslovia.
hory prenáša. [Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa často transformuje do súvetí: ...viera, ktorá hory prenáša ..., ... viera, čo hory prenáša ..., mať vieru, čo hory prenáša ... a pod. [Doklad 8] [Doklad 9]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
V tichu bolo počuť prepeličky pokrikujúce po viniciach a v diaľke zvuky mlynov pri Soľnej ceste. „Veríš, Vinicius?“ spýtal sa napokon apoštol. „Pane, vari by som inak bol sem prišiel?“ „Tak ver až do konca lebo viera hory prenáša. Sienkiewicz, Henryk: Quo Vadis. Bratislava: Petit Press 2006. 560 s. Preklad: Ján Sedlák.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Viera hory prenáša. Myslite pozitívne. To však neznamená hnať sa za nerealistickými cieľmi a hovoriť si "ono to už nejako dopadne". Zostaňte stáť pevne na zemi, len myslením a vierou ešte nikto úspech nedosiahol. Úspech je vždy spojený s prácou, námahou a úsilím. Sny bez práce a úsilia zostanú len obyčajnými predstavami. Sny môžu ale tiež neuveriteľne motivovať a osladiť cestu k úspechu. http://poradna.monster.sk/karierny-vyvoj/povysenie/uspech-nie-je-nahoda/article.aspx


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Prenechali sme rozum a rozmýšľanie filozofom. Nečakali sme, že ROZUM bude priveľmi zasahovať do ovládania ľudí... City - česť, sebaovládanie, náboženská viera, túžba po sláve, "láska k vlasti" a iné - sa utvárali bez rozumu a bohužiaľ veľmi často proti nemu, boli motiváciami doterajších civilizácii... Verejnosť ale rozmysla... Verejnost dosiahne tiez urcity statut kultivovanosti, vie, kedy ma dost... Neda sa vecne manipulovat. Rozmyslanie verejnosti nad svojou beznadejnou situaciou je absolutnym predpokladom uspechu. Aj dav je iba stado, ktore sa nedokaze zaobist bez "pana". Ak vsetci daju rozum dohromady, zabezpecia si "panov", ktori mu - tomu davu - budu sluzit. Vyvolat do zivota vieru, politicku, nabozensku, ci socialnu - to je uloha velkeho statnika, ktory sluzi davu. Zo vsetkych sil je viera ta najväcsia a pravom sa hovori, že viera hory prenasa! Dat cloveku vieru znamena zdvojnasobit jeho silu. http://forums.freespaceportal.info/blog/pete/index.php?showentry=501


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Zmeň, čo sa Ti nepáči. Viera dokáže hory prenášať. Nechodíte po vode, ale robíte iné zázraky. Odpúšťate, vzlietnete vyššie ako lietadlo, rozpúšťate sa pod ťarchou slov a tancujete v daždi. Máte odvahu snívať o nemožnom a uveriť neuveriteľnému. uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Dar zázrakov bol v kresťanstve vždy prítomný, v niektorých obdobiach viac, keď chýbala viera menej. No podľa Ježišovho slova viera môže prenášať vrchy. Vigano, Angelo: Kto je Svätý Duch? 8. Pomazanie chorých: Staroba. Bratislava: Don Bosco 1998. 32 s. Preklad: Rafael Černý, Štefan Sandtner.

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Pri tejto príležitosti sa žiada odcitovať záverečné trojveršie z Nevole, ktorú J. M. Hurban považoval za najlepšiu báseň K. Štúra: Verných synov málo! Ale viera trvá, viera hory borí — hoc hrom tupí jej moc. Dobrý deň, vám verným, neverným, dobrú noc! Literárny týždenník. Časopis Spolku slovenských spisovateľov. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2001, roč. 14, č. 5

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

A hoci sa v ňom chvela duša a studený pot mu zalieval čelo, veril. Každý úder jeho srdca bol teraz modlitbou. Začínal chápať, že viera naozaj hory prenáša, lebo pocítil v sebe akúsi čudnú silu, akú predtým nikdy nepociťoval. Tou silou vari bude môcť vykonať také veci, ktoré by ešte včera nebol vládal urobiť Sienkiewicz, Henryk: Quo Vadis. Bratislava: Petit Press 2006. 560 s. Preklad: Ján Sedlák.


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Najbližšiu nedeľu pastor po kázni oznámil, že zvoláva na večer modlitebné stretnutie. Nech prídu tí, čo majú vieru, ktorá hory prenáša. Budú sa modliť za to, aby Boh pohol horou a aby im nejako zabezpečil aj potrebné peniaze na vydláždenie celého priestranstva, aby sa tak mohlo na budúcu nedeľu konať slávnostné otvorenie a posvätenie ich nového kostola. Modlitebné spoločenstvo. Kežmarok: Vivit, 2003, č. 3

[Doklad 9] (Odsek Typické použitie v texte):
A čo by som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a mal všemožné poznanie a čo by som mal všemožnú vieru, že by som hory prenášal, ale lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, ba čo by som svoje telo vydal a dal sa spáliť, no lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=269536414&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 10] (Ďalšie doklady):
Aj pastor Ladislav Duna býva na rómskom sídlisku, sužovanom nezamestnanosťou, kriminalitou, beznádejou. "Slúžiť Bohu je pre mňa výsada. Viera hory prenáša. Viem, čo hovorím, zažil som to na vlastnej koži. Oslobodila ma od alkoholu, od hriechov, ktoré som páchal, úplne zmenila môj vzťah k manželke, k rodine, celý môj život Tlačové správy z www.tkkbs.sk. Bratislava: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="viera"][]{0,4}[lemma="hora"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«