A hit hegyeket mozgat (meg). #

A kifejezés igekötős formában és igekötő nélkül is előfordul.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy óriási a hit, a bizalom ereje. A kifejezés forrása Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele (13:2).
[Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 5]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Abschnitt Közmondás):
És újra csak rá kell eszmélnem, mennyire igaza volt a mi Urunk Jézus Krisztusnak, mikor a szeretet parancsát nevezte a nagy parancsolatnak, ahogy az Máté evangéliumában áll. Mert ha a hit hegyeket mozgat, úgy a szeretet még ennél is többre képes: úrrá tud lenni mindenen, még a józan észen s a megfontolt mérlegelésen is. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A halál árnyéka - Bűnösök - Csütörtök - Halálugrás; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1982

[Példa 2] (Abschnitt Jelentés(ek)):
A guru tanítványa éveken át tanult mesterétől, majd egy alkalommal mestere nevét mondogatva száraz lábbal átkelt a folyón. Meglátta ezt mestere, és így gondolkozott: ha a nevemnek ilyen csodatévő ereje van, mekkora erő lehet bennem, magamban, és nekiindult a folyónak, és elsüllyedt. A hit hegyeket mozgat meg, az önhittség, a gőg elsüllyeszt. A gyógyulások, legyenek akár Lourdes-ban, vagy egy Magyarországi felekezet istentiszteletén a hívek Istenbe vetett hitének következményei, gyümölcsei. Index Fórum; Szerző: aranyviktor; Dátum: 1999/07/03

[Példa 3] (Abschnitt Jelentés(ek)):
Az avantgarde létezése megsemmisítő kritikát jelentett a hivatalos termeléssel szemben. A kis művek vitalitása, a filmművészetben való hit nem hozott ugyan hegyeket mozgásba, az ipar számára azonban csattanó pofonokat jelentett. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény; Dátum: 1998

[Példa 4] (Abschnitt Jelentés(ek)):
Akit egyébként éppen a „létező szocializmus” évtizedei ábrándítottak ki az utópi-ákból – azt még csak elképzelhetőnek tartja, hogy a hit hegyeket mozgat meg, de azt nem, hogy gazdaságokat is. Az ő szemében eleve gyanús az SZDSZ feltétlen bizodalma egy olyan gazdaságpolitikában, amelyet eleddig csak a tankönyvek vagy alapvetően más helyzetben lévő országok gyakorlata igazolt. Magyar Hírlap 1995/09/4

[Példa 5] (Abschnitt Sajátos használat):
Szép megnyilvánulás volt első aranyérmesünk, Nagy Tímea részéről, amikor a felülről jött segítséget említette: talán ő és mások is gondoltak Balczó András üzenetére, mely így szólt: " Keressétek a hitet, minden siker forrását! " A nagyobb sikerek eléréséhez néhol talán csak az a kis mustármagnyi hit hiányzott, amivel hegyeket lehet megmozgatni. Magyar Fórum; Cím: Utóhang az olimpiához; Szerző: Fekete Béla; Dátum: 2000/16/11

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«