Vsi smo v istem čolnu. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

  • v lema: v

Pomen#

Rečemo, kadar je več ljudi v enakem, po navadi neprijetnem položaju. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 5] [Zgled 6] [Zgled 7]

S pregovorom poudarimo, da je v tem položaju potrebna medsebojna pomoč oziroma sodelovanje [Zgled 1] [Zgled 5] in da imamo vsi enake odgovornosti. [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Razmeroma pogosto se uporablja v naslovu besedila. [Zgled 2] [Zgled 5] [Zgled 8]

Različice#

Oblikovne različice#

Vsi smo na istem čolnu. [Zgled 4]

Vsi sedimo v istem čolnu. [Zgled 5]

Zamenljivost sestavin#

X (je) v istem čolnu kot Y. [Zgled 8]

Sestavine različic#

Tipična besedilna raba#

Besedni red je zaradi skladenjske vpetost v sobesedilo spremenjen. [Zgled 2] [Zgled 4]

Osebek je lahko natančno določen. [Zgled 6] [Zgled 7] [Zgled 8]

Pregovor se v naslovu lahko uporablja v skrajšani (neglagolski) obliki. [Zgled 2]

Možna je primerjalna raba z veznikom kot. [Zgled 8]

Zgledi#

[Zgled 1]
Vsi smo v istem čolnu – dobavitelji, mi proizvajalci in kupci, zato se moramo v teh časih še bolj povezovati, negovati naše odnose in si, da tako rečem, stati ob strani. Za nas vse je to velik preizkus in skupno ga bomo laže zmogli. http://www.gzdbk.si/si/aktualno/uspeh/detajl/?id=379 (Dostop: 28. 5. 2010)

[Zgled 2]

V istem čolnu; na Titaniku? Predsedujoči EU, češki premier Mirek Topolanek,je v svojem nastopu v Evropskem parlamentu premagovanje finančne in gospodarske krize ponazoril s prispodobo, da smo vsi v istem čolnu, ki ga nekateri celo primerjajo s Titanikom. http://www.gzdbk.si/si/aktualno/uspeh/detajl/?id=379 (Dostop: 28. 5. 2010)

[Zgled 3]

Glavni poudarek kampanje s sloganom "Vsi smo v istem čolnu" je pokazati na resnične posledice, ki jih bo izguba biotske raznovrstnosti imela za vsakdanje življenje. V ospredju pa bodo ukrepi, ki jih lahko sami izvajamo, da bi preprečili takšno izgubo. http://www.siol.net/eu/novice/2010/04/stevilni_evropejci_ne_razumejo_pomena_biotske_raznovrstnosti.aspx (Dostop: 25. 5. 2010)

[Zgled 4]

Mojo izjavo so mediji izkrivili. S tem, da smo vsi na istem čolnu, sem želel reči, da smo vsi odgovorni, da ohranimo naše Gorenje, ki je ugledno podjetje, s svojim trgom, inovativnimi izdelki in cenjeno blagovno znamko," še dodaja. http://slowwwenia.enaa.com/prikaziCL.asp?ClID=41751 (Dostop: 27. 5. 2010)

[Zgled 5]

Kitajski premier v Londonu za takojšnje ukrepe proti krizi: "Vsi smo v istem čolnu" /…/ "Ta finančna kriza je svetovna. Nobena država ne more ostati imuna in se tega lotiti z osamitvijo. Vsi sedimo v istem čolnu in vsi moramo sodelovati pri preseganju težav," je poudaril. http://cm.dnevnik.si/novice/svet/1042241511 (Dostop: 28. 5. 2010)

[Zgled 6]

Vsi sodelavci smo v istem čolnu. Ker želimo zaveslati v mirnejše gospodarske vode, trdno verjamem, da nam to uspelo. FidaPLUS

[Zgled 7]

Evropa in Amerika sta v istem čolnu. Druga drugo potrebujeta ekonomsko, politično, varnostno. FidaPLUS

[Zgled 8]

Davčne spremembe: upokojenci v istem čolnu kot lastniki jaht LJUBLJANA - Finančni minister Andrej Bajuk in državni sekretar Andrej Šircelj sta že večkrat zagotovila, da zaradi davčne reforme ne bo nihče plačal več dohodnine. http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/204025 (Dostop: 25. 5. 2010)

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

#1biti_#2d*_#1isti_#1čoln


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«