Všetci sme na jednej lodi #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Gemeinsamkeiten.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje postoj, že v kritickej alebo vážnej situácii, ktorá sa dotýka kolektívu, príp. inštitúcie, sú spoluzodpovední všetci a treba byť solidárny, kooperatívny a ústretový. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Boli sme na jednej lodi. [Doklad 4] [Doklad 5]

Zámena komponentov#

Sme na jednej lodi. Wir sind in einem Boot.
[Doklad 6] [Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa sprvidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 8] [Doklad 9]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Často nás západná Európa vidí povrchne, a často si za to môžeme my pre infomácie, ktoré posielame von. Kto je agresívnejší a dostane informáciu von skôr, ten je prakticky akceptovaný. "Podľa vás majú väčší podiel na zahraničnej povesti Slovenska informácie stadiaľto ako tunajšia realita?" Neoddeľoval by som to, ani nehodnotil. Na reálnej situácii sa podpísali do určitej miery aj informácie, ktoré idú do zahraničia. Vonku som z toho mal veľmi zlý pocit, lebo v podstate všetci sme na jednej lodi a každý ťahá veslom niekam inam, čo je najhoršia situácia. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 5.9.1996

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Holanďan sa nerozčuľuje "všade naokolo hovoria ináč!" ako u nás, keď niektorí vravia: "Bože, všade počuť maďarčinu!" V Amsterdame počuješ v jednom uchu ruštinu, taliančinu, v druhom angličtinu. Sú k tomu vedení odmalička. Deti - belošské, černošské, ázijské sú v škôlke spolu a držia sa na prechádzke za ruky. V škole sa dokonca s holandčinou skoro vôbec nestretávam, takmer každý študent je cudzinec. Sme všetci na jednej lodi, nemáme tam zázemie rodičov, my si vytvárame rodinu, v ktorej sa hovorí po anglicky. Máš so Slovenskom profesionálny kontakt, alebo sa ti odchodom zabuchli dvere ? Ťažko niekto ráta s herečkou, ktorá žije štyri roky tisíc kilometrov od Bratislavy Nemám pocit, že by sa predo mnou niečo zatváralo, aj keď moja práca tu teraz nie je viditeľná. http://www.inzine.sk/article.asp?art=3055; Interview


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Pôvodne bol vydavateľom zbierky Najvyšší súd SR. Táto publikácia o niečo väčšia ako formát A5 má však už od roku 1999 nového vydavateľa - súkromnú spoločnosť Prosperity s. r. o., ktorá navyše uvádza, že zbierka je chránená autorským právom. Každý, kto chce uvádzať tieto rozhodnutia alebo stanoviská, by sa mal vysporiadať s autorskými právami a zaplatiť za to, že judikáty využíva. Prakticky sa teda snaha zjednotiť výklad a používanie zákonov stala predmetom obchodovania. Na jednej lodi sa ocitli dva protiklady - všeobecný záujem dostupnosti výkladu zákonov a skutočnosť, že s právami na tieto stanoviská disponuje jedna súkromná spoločnosť, ktorá stanoví ich cenu. Cenu, za akú sa všeobecný záujem bude napĺňať. Spoločnosť Prosperity získala vydavateľské oprávnenie na uvedenú zbierku rozhodnutí na základe " výhodnosti " svojej ponuky voči Najvyššiemu súdu SR. Konateľmi spoločnosti je blízky rodinný príslušník právničky, ktorá vystupuje v mene spoločnosti, a druhým konateľom dvadsaťjedenročný mladík. Profit 2000/07


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Veď uvážte , v takom televízore sa už aj tak deje všetko digitálne, tak na čo ešte čakáme? Ja fakt neviem. Matsushita plánuje nahradiť kompaktný disk raz a navždy DVD, FM vysielanie DAB (Digital Audio Broadcast) a tak ďalej, fenomén internetu nevynímajúc, čo prináša úplne inú kvalitu do všetkých spomenutých oblastí. Stále som mal ten pocit, akoby sme my novinári (ergo spotrebitelia) boli v podstate na jednej lodi s výrobcami hardvéru na počúvanie hudby. Oni chcú predávať kvalitu, my chceme počúvať kvalitu. Nič zložité. Obidve strany sú na to plne pripravené. Aj keď padali dosť rázne otázky, vždy sa točili okolo dvoch tém - prečo taký silný systém na ochranu copyrightu, a či bude dosť hudobného softvéru na trhu. Peter Oliff, viceprezident Universal Music, giganta na scéne hudobného biznisu, odpovedal na podobné otázky novinárov. Vo svojej prezentácii nás uistil, že nielen hudobné spoločnosti, ale aj samotní interpreti žiadajú nový, kvalitnejší tovar. http://www.inzine.sk/article.asp?art=1813; Audio


[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Úplne spontánne chápal, že na kolene vychádzajúci košický týždenník nemá a nemôže mať tie podmienky, aké má denník vychádzajúci v centre politického diania v Bratislave. Hoci ho ako konkurenčné noviny mohol skúsiť potopiť, rozhodol sa radšej pre pomoc. Priznám sa, až teraz mi dochádza, že ten môj stisk pravice pri jeho návšteve v Domine v deväťdesiatom piatom bol na poďakovanie príšerne málo … Náš osobný kontakt bol vzhľadom na štyristokilometrovú vzdialenosť len sporadický, no k tomu, aby sme si bezvýhradne porozumeli, ani príliš nechýbal. Boli sme na jednej lodi, išlo nám o spoločnú vec a zvolili sme na jej dosiahnutie rovnaký prostriedok - novinárske pero. Rovnako sme sa vláčili po súdoch vinou rovnako hlúpych žalôb, rovnako hlúpych politikov. Rovnako sme čelili anonymným hrozbám, rovnako sme sa báli o svojich blízkych. A rovnako sme sa pred pár týždňami potešili výsledkom volieb. Žiaľ, Karol si svoj zaslúžený podiel na nich už nestihol vychutnať. Milý Karol, vrelá vďaka za Tvoje krásne dielo. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 21.12.1998

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
K matičnej kandidátke do nového výboru, na ktorú sa odvoláva dr. Maťovčík, len pár slov. Presne je známy kľúč, ako sa na túto kandidátku dostať, koľko hlasov miestnych odborov, okresných rád či matičného výboru potrebuje kandidát na predsedu, koľko kandidát na predsedu dozorného výboru či obyčajného člena výboru. Rozhodujúce slovo má valné zhromaždenie v tajnom hlasovaní. Takže o čom je potom reč? Je vecou každého spisovateľa, ako sa k ma - tičnej kauze postaví. Lenže v tomto prípade sme skutočne na jednej lodi. Na tej istej, na ktorej je celé Slovensko — vydrancované, rozpredané, znechutené. Inšpiráciu na napísanie repliky na článok dr. Maťovčíka mi nikto nedával, už najmenej dva roky vypisujem sám a dobrovoľne články na obranu Matice slovenskej. Literárny týždenník 2001/35

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Je isté, že konkurz a predaj spoločnosti, paradoxne, pomohol. V hystérii okolo nebankových subjektov sa nedalo počítať s rozumným prístupom vkladateľov. Teraz je aj im viac - menej jasné, že na to, aby získali späť svoje peniaze, by mala firma fungovať. Podľa právneho zástupcu holandsko - britskej skupiny Daniela Krátkeho práve toto je posun v myslení veriteľov, ktorí „pochopili, že sme na jednej lodi". Podľa neho noví majitelia intenzívne pracovali na odvrátení kolapsu spoločnosti Drukos, ktorú nazval podnikateľským zlepencom. Túto záchranu prirovnal k pacientovi, ktorému sa stabilizujú životne dôležité funkcie. K dispozícii však mali len zhruba 60 dní do dňa vyhlásenia konkurzu. „Predpokladali sme vyhlásenie konkurzu až v druhej polovici tohto roka, jednoznačne sme dávali najavo, že chceme, aby Drukos fungoval. Náš odhad potvrdil aj Najvyšší súd SR svojím rozhodnutím, že konkurz bol vyhlásený predčasne,“ dodal D. Krátky. Profit 2003-may


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Moderné násilie má aj dobré stránky, odúča človeka myslieť. Možno čoskoro nadobudneme podobu svojho predka — tvora s malou hlavou a veľkou palicou. Alebo už takí sme ? Peter Gregor Etudy Voľakedy a dnes Voľakedy stačilo vypiť zopár poldecákov a človek hneď začal nadávať na režim. Dnes na to väčšine stačí — slaná voda. Viac hláv Viac hláv viac vie. Pravda, za predpokladu, že nie sú sprosté všetky. Pod slovenskou vlajkou Vraj sme všetci na jednej lodi. Kdeže! Sme na dvoch: jedna smeruje k Bahamám, druhá ku dnu. Problém zvaný pravda Vo víne je pravda. Ale v ktorom druhu? V ktorom ročníku? V ktorom sude? V ktorej fľaši? A po koľkom pohári? Literárny týždenník 2001/18


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
TChoré rozhodnutie odobrať mu iba body a prémie za Wimbledon. Nikdy sa nedozvieme, či niečo neužil aj na Australian Open, keď vyhral. Hral najlepší tenis celý ten čas až po Wimbledon a potom sa vytratil. Mohol to nejako ukryť a mať trocha šťastia. Sám som podstúpil asi 15 testov za rok, ale viac na tú skúšku nepôjdem. A načo, keď nie sme prísni na tých, čo podvádzajú? Takých by mali vykázať na 2, 3, 4 či 5 rokov. To do hry nepatrí. Všetci sme na jednej lodi a hráme najlepšie, ako vieme, bez podporných prostriedkov. Teraz som počul, že prehral v Dohe 1. kolo a asi nepôjde do Austrálie. Takými poznámkami iba skúša, či ho ľudia nepoľutujú. To je najhoršie, čo môže urobiť. Lepšie by bolo čestne sa priznať a ospravedlniť, inak je to pre tenis zlé. Také niečo sa už dlho nestalo. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 16.1.1999

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="všetci"] []* [word="jednej"][]* [word="loď"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«