Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-3) was last changed on 19-Jan-2011 08:26 by darina chovaniakova  

This page was created on 20-Aug-2010 10:54 by darina chovaniakova

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
V interaktívnej cvičebnej časti platformy SprichWort sa nachádzajú úlohy a cvičenia k nižiše uvedeným prísloviam v príslušných jazykoch. V zátvorke za príslovím sa nachádza významový okruh, do ktorého príslovie patrí.
V interaktívnej cvičebnej časti platformy SprichWort sú úlohy a cvičenia k nižšie uvedeným prísloviam v príslušných jazykoch. V zátvorke za príslovím sa nachádza významový okruh, do ktorého príslovie patrí.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
3 19-Jan-2011 08:26 0.818 kB darina chovaniakova to previous
2 20-Aug-2010 10:55 0.79 kB darina chovaniakova to previous | to last
1 20-Aug-2010 10:54 0.801 kB darina chovaniakova to last
«