Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-13) was last changed on 29-Oct-2011 16:48 by Forgács Tamás  

This page was created on 25-Jun-2010 22:17 by Forgács Tamás

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 8 changed one line
!!!Aki szelet vet, vihart arat.
!!!(A)ki szelet vet, vihart arat.
At line 10 added one line
%%(display:none)
At line 16 added 2 lines
%%
At line 16 removed one line
At line 20 changed 3 lines
* Szlovén: [Szlovén fordítás | Seite des slovenischen Sprichworts] %%tip-Kommentár Szó szerint: ""\\ /%
* Szlovák: [Szlovák fordítás | Seite des slovakischen Sprichworts]
* Cseh: [Cseh fordítás | Seite des tschechischen Sprichworts]
* Szlovén: [Kdor seje veter, žanje vihar. | Kdor seje veter, žanje vihar]
* Szlovák: [Kto seje vietor, žne búrku. | Kto seje vietor, žne búrku]
* Cseh: [Kdo seje vítr, sklízí bouři. | Kdo seje vítr, sklízí bouři]
At line 28 changed one line
* [] Lemma: [ | (Lemma)]
* [aki|Search:hukomaki] Lemma: [aki|Search:hulemaki]
At line 30 changed one line
* [] Lemma: [ | (Lemma)]
* [szelet|Search:hukomszelet] Lemma: [szél|Search:hulemszél]
At line 32 changed one line
* [] Lemma: [ | (Lemma)]
* [vet|Search:hukomvet] Lemma: [vet|Search:hulemvet]
At line 34 changed one line
* [] Lemma: [ | (Lemma)]
* [vihart|Search:hukomvihart] Lemma: [vihar|Search:hulemvihar]
* [arat|Search:hukomarat] Lemma: [arat|Search:hulemarat]
At line 39 changed one line
Annak kifejezésére mondják, hogy A közmondás jelentésének/jelentéseinek leírása [Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához]. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
Annak kifejezésére mondják, hogy az ellentétek kiélezése, viszály szítása azt is bajba sodorhatja, aki a szenvedélyeket felszította. [Példa 1 | 1 ] [Példa 2 | 2 ] [Példa 3 | 3 ] [Példa 4 | 4 ] \\
At line 45 changed 2 lines
A közmondás sajátos használata. [Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához]. [Példa 5 | 5 ] [Példa 6 | 6 ] [Példa 7 | 7 ]
\\
A közmondás sajátos használata. \\
At line 55 changed 12 lines
%%(display:inline;) Alakváltozat 1 [Példa 8 | 8 ]
%% \\
%%(display:inline;) Alakváltozat 2 [Példa 9 | 9 ]
%% \\
%%(display:inline;) Alakváltozat 3 %%tip-Kommentár Ein optionaler Kommentar\\ /% [Példa 10 | 10 ]
%% \\
At line 68 changed one line
At line 71 changed 19 lines
%%(display:inline;) Variáns egyszerű komponenscserével %%tip-Kommentár Ein optionaler Kommentar\\ /% [Példa 11 | 11 ] [Példa 12 | 12 ]
%% \\
%%(display:inline;) Variáns a komponens komplex kitöltésével
%%tip-X
||Füller ||Wortart ||Kommentár
| z.B.\\Füller1\\Füller2\\Füller3 | Wortart der Füller | Kommentar zu den Füllern /% [Példa 13 | 13 ] [Példa 14 | 14 ] [Példa 15 | 15 ] [Példa 16 | 16 ]
%% \\
%%(display:inline;) Variáns a komponens komplex kitöltésével
%%tip-X
||Füller ||Wortart ||Kommentar
| z.B.\\Füller1\\Füller2\\Füller3 | Wortart der Füller | Kommentar zu den Füllern /% [Példa 17 | 17 ] [Példa 18 | 18 ] [Példa 19 | 19 ]
%% \\
At line 92 removed 9 lines
%%(display:none;)
!! Variánskomponensek
* [Variánskomponens 1] Lemma: [Az 1. variánskomponens lemmája]
* [Variánskomponens 2] Lemma: [A 2. variánskomponens lemmája]
* [Variánskomponens 3] Lemma: [A 3. variánskomponens lemmája]
%%
At line 104 removed 4 lines
%%(display:inline;) Verwendungsmuster mit komplexen Füllern der Komponente
%%tip-X
||Füller ||Wortart ||Kommentár
| z.B.\\Füller1\\Füller2\\Füller3 | Wortart der Füller | Kommentar zu den Füllern /% %%tip-Kommentár Ein optionaler Kommentar\\ /% [Példa 21 | 21 ]
At line 109 removed 5 lines
%%(display:inline;) Einzelne typische Einbettung des Sprichworts, die vermehrt auftritt [Példa 20 | 20 ]
%% \\
/%
At line 123 changed one line
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | Schuster bleib bei deinen Leisten#Sprichwort]): \\
[Példa 1 | #1] (Szakasz [Közmondás | (A)ki szelet vet, vihart arat#Sprichwort|Aki szelet vet, vihart arat]): \\
At line 125 changed one line
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
Az év elején meglehetősen komoly anyagi terheket készültek kiróni azokra a vállalkozókra, akik nem főfoglalkozásban működnek. Ki szelet vet, vihart arat: tömegesen adták vissza igazolványukat az önkormányzatoknak… %%tip-Forrás Népszabadság 1997/06/17., 12 /%
At line 129 changed one line
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Schuster bleib bei deinen Leisten#Bedeutung(en)]): \\
[Példa 2 | #2 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A)ki szelet vet, vihart arat#Bedeutung(en)|Aki szelet vet, vihart arat]): \\
At line 131 changed one line
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
Ami pedig Eörsi Mátyás irodalmi példáját illeti a Fidesz név einstandolására vonatkozóan, annyit szeretnék mondani, hogy a vörösingesek semmiféleképpen sem mi vagyunk, és a Geréb sem minálunk van. ( Derültség, taps a jobb oldalon. ) Engedjék meg, hogy sokadszor összefoglaljam a magyar-szlovák alapszerződésről álláspontunkat. A Fidesz álláspontja a kezdetektől az volt, hogy a jelenlegi magyar-szlovák viszonylatban az alapszerződés és az ettől elválaszthatatlan politikai helyzet több kérdést és problémát vet fel, mint amennyit megold. A magyar és a szlovák kormány az alapszerződéssel __szelet vetett, vihart arat__. Az alapszerződés március 19-i párizsi aláírása megítélésünk szerint máris növelte az instabilitást Szlovákia és Magyarország között. A Fidesz számtalanszor figyelmeztette az aláírás előtt a kormányt erre a várható fejleményre. Minden jel szerint elkerülhetetlen, hogy a szlovák-magyar alapszerződés precedenssé váljon, állandó hivatkozási alappá a nemzetközi és a kétoldalú kapcsolatokban. Különösen valószínű, hogy a magyar-román viszonylatban válik megkerülhetetlenné, de még ha a magyar diplomácia pihentetni is akarná és tudná a magyar-szlovák alapszerződést, azt a legkevésbé sem lesz képes megakadályozni, hogy a szlovák belpolitikában gyakran alkalmazott ütőkártyává váljék. %%tip-Forrás Belegquelle /%
At line 135 changed one line
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Schuster bleib bei deinen Leisten#Bedeutung(en)]): \\
[Példa 3 | #3 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A)ki szelet vet, vihart arat#Bedeutung(en)|Aki szelet vet, vihart arat]): \\
At line 137 changed one line
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
Elvégre, legalábbbis hivatalosan, nem a párt központi szervei kezdeményezték a saját karhatalom megalakítását. Magától értetődik, hogy egy óvodáskorú gyermekért jelentkező idegen, továbbá egy-két ellenőrizhetetlen telefonhívás még korántsem elégséges ok ahhoz, hogy saját karhatalmat hozzon létre valaki. Azonban nem árt tudni, hogy ezeknek a lépéseknek a döntő indoka éppen az erő demonstrálása. Annak kitapogatása, hogy mit lép a többség. De sajnos igencsak igaz az a mondás, hogy __ki szelet vet, vihart arat__. Azt meg jobb lenne nem kitapasztalni. Ezt Kabu-ki! MaNcs, 2000._március_2. Kedves MaNcs! Kezdem rezignáltan tudomásul venni, hogy egykori kedvenc hetilapom, a Magyar Narancs kultúrrovata szerzőinek felületességét is felülmúlja az utód MaNcs kulturális téren megnyilatkozni bátor szerzőinek felületessége. %%tip-Forrás Magyar Narancs; Cím: Ki szelet vet - Tudományos nacionalizmus; Szerző: Dobrovits Mihály; Dátum: 2000/16/03 /%
At line 141 changed one line
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | Schuster bleib bei deinen Leisten#Bedeutung(en)]): \\
[Példa 4 | #4 ] (Szakasz [Jelentés(ek) | (A)ki szelet vet, vihart arat#Bedeutung(en)|Aki szelet vet, vihart arat]): \\
At line 143 changed one line
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
Az ország lakosságának több mint tíz százaléka depressziós. Ez a kóros kedélybetegség, szorongás súlyos esetben mániássá válik, üldöztetési téveszmékkel is együtt járhat. Kétségtelen tény, hogy a magyar cigányság asszimilációs folyamata a " rendszerváltozás " után megtört, s a szegénység, a munkanélküliség, az esélyegyenlőség hiánya a cigányokat jobban sújtotta, különösen a keleti területeken. Az is tény, hogy elsősorban a hasonlóan vagy közel hasonlóan nehéz helyzetben élő többségi magyar lakosság nézi rossz szemmel a segélyekből élő notórius munkakerülőket és a megélhetési bűnözőket éppúgy, mint a gyanús körülmények között meggazdagodott roma vállalkozókat. Akik azonban itthon és külföldről megpróbálják egymásra uszítani a cigányokat és a magyarokat, __szelet vetnek és vihart aratnak__. Talán jól jönne nekik egy kis népességfogyás itt, Magyarországon, talán még polgárháborús helyzetet is lehetne itt teremteni. A kibicnek semmi sem drága. De ki ad majd menedékjogot a kibiceknek? %%tip-Forrás Magyar Fórum; Cím: Cigányok , hercegek , grófok; Szerző: Szentmihályi Szabó Péter; Dátum: 2001/12/04 /%
At line 147 changed one line
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | Schuster bleib bei deinen Leisten#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
[Példa 5 | #5 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A)ki szelet vet, vihart arat#Gebrauchsbesonderheit(en)|Aki szelet vet, vihart arat]): \\
At line 149 changed one line
~[...~]Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
Francis Fukuyama receptjei A Brasenose College meghívására Francis Fukuyama, az amerikai külügyminisztérium és a Rand Corporation vezető elemzője, a George Mason Egyetem tanára három előadást tartott a múlt héten az oxfordi egyetemen. Nevét nyolc évvel ezelőtt ismerte meg a közvélemény, amikor a National Interest című folyóiratban közzétette elméletét a " történelem végéről ". Szőcs László ( Oxford ) a NÉPSZAVÁNAK A cikkel, majd a teóriát bővebben is kifejtő, magyarul is megjelent könyvével ( A történelem vége és az utolsó ember ) a szerző __szelet vetett és vihart aratott__: azt állította, hogy eszmetörténeti értelemben a történelem véget ért és a polgári ( liberális ) demokrácia egyedül maradt az ideológiai porondon. Fukuyama nem tért ki a vita elől, de hamarosan kutatási témát váltott. Legújabb könyvében ( A bizalom, avagy a társadalmi erények és a fellendülés megteremtése ) azt vizsgálja, hogy a gazdasági növekedés hogyan és milyen mértékben tudható be a nyers gazdasági mutatókon ( tőke, hitel stb. ) túllépő társadalmi tényezőknek. A műben részletes elemzések olvashatók arról, hogy az OECD hasonló fejlettségű tagországaiban miért szerveződnek különféleképpen a vállalkozások, hol és miért fő gazdaságszervező erő a család ( Dél-Olaszországban, Tajvanon, Hongkongban például ), hol a rokonság fokán túllépő civil társadalom ( az Egyesült Államokban, Közép - és Észak-Olaszországban, Japánban ), illetve egymást kiegészítő módon a család és az állam ( Franciaországban, Dél-Koreában ). Ahol a bizalom nem terjed túl a családon, érvel Fukuyama, ott a vállalkozások szerveződése is megreked a rokonság szintjén, legyen szó akár egy dél-olasz vagy kínai vendéglőről, akár egy elektronikai mamutvállalatról Dél-Koreában. %%tip-Forrás Népszava; Cím: Francis Fukuyama receptjei; Dátum: 1997/05/20 /%
At line 153 changed one line
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | Schuster bleib bei deinen Leisten#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
[Példa 6 | #6 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A)ki szelet vet, vihart arat#Gebrauchsbesonderheit(en)|Aki szelet vet, vihart arat]): \\
At line 155 changed one line
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
Az iskolaszék illetékesei 1999-es döntésüket azzal indokolták, hogy - nézetük szerint - az evolúció nélkülözi a kézzelfogható bizonyítékokat, és csupán a valóság egy lehetséges interpretációja. Így nem tehető kötelezővé mindenki számára, és a vizsgán sem lehet számon kérni. Annak mindenki tudatában volt, hogy e döntés következményeként a kansasi diákok úgy hagyják el az iskolát, hogy nem hallanak semmit az evolúcióról és az emberré válás darwini elméletéről. Az is átlátható volt, hogy a közvetlen tapasztalatok hiányának logikája alapján egy sor tudományág, a geológia vagy a történelem alapvető tényei is kétségbe vonhatók. Várható volt tehát, hogy a kansasiak " __szelet vetettek és vihart arattak__ " - nemcsak Amerikában, hanem szerte a világon. %%tip-Forrás Népszabadság; Cím: Egy keresztes háború szakaszai; Dátum: 2001/09/1 /%
At line 159 changed one line
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | Schuster bleib bei deinen Leisten#Gebrauchsbesonderheit(en)]): \\
[Példa 7 | #7 ] (Szakasz [Sajátos használat | (A)ki szelet vet, vihart arat#Gebrauchsbesonderheit(en)|Aki szelet vet, vihart arat]): \\
At line 161 changed one line
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
__Aki szelet vet, vihart arat__ Valami hasonló történt lapunkban is, amikor hétfőn közöltük Elek István írását, s bejelentettük, a Magyar Nemzetben publikált Jelentéstani töredékek ezután itt jelennek meg. Rég nem látott vita keletkezett szerkesztőségen belül és kívül. Több okból is. Elek István személye, eddigi írásai, nézetei miatt sok olvasónk lapunk liberális irányvonalát félti. %%tip-Forrás Magyar Hírlap; Cím: Aki szelet vet , vihart arat; Szerző: A szerk.; Dátum: 2000/07/05/%
At line 165 changed one line
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Schuster bleib bei deinen Leisten#Formvarianten]): \\
[Példa 8 | #8 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | (A)ki szelet vet, vihart arat#Formvarianten|Aki szelet vet, vihart arat]): \\
At line 167 changed one line
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
Alfred Dreggernek igaza van, amikor visszautasítja, hogy azokkal sorolják egy táborba, akiknek politikai nézeteihez nincsen köze, a szélsőjobboldaliakkal. De hát __vihart arat, aki szelet vet…__ %%tip-Forrás Magyar Hírlap 1995/05/4., 19 /%
At line 171 changed one line
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Schuster bleib bei deinen Leisten#Formvarianten]): \\
[Példa 9 | #9 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | (A)ki szelet vet, vihart arat#Formvarianten|Aki szelet vet, vihart arat]): \\
At line 173 changed one line
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
A több mint 800 oldalas összefoglaló szerkesztője fent idézett mondatával – és azzal, hogy úgy vélte, a kommunizmus és a nácizmus között alapvető azonosság van – __szelet vetett, s azóta vihart arat__. Azt állította ugyanis, hogy a mindkét olda-lon több tízmilliónyi ártatlan élet kioltásának bűne e rendszerek alapvető jellegze-tességéhez tartozik. %%tip-Forrás Heti Világgazdaság 1998/01/10., 71 /%
At line 177 removed 41 lines
[Példa 10 | #10 ] (Szakasz [Variánsok - alakváltozatok | Schuster bleib bei deinen Leisten#Formvarianten]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
\\
[Példa 11 | #11 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | Schuster bleib bei deinen Leisten#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
%
/%
\\
[Példa 12 | #12 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | Schuster bleib bei deinen Leisten#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
\\
[Példa 13 | #13 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | Schuster bleib bei deinen Leisten#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
\\
[Példa 14 | #14 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | Schuster bleib bei deinen Leisten#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
\\
[Példa 15 | #15 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | Schuster bleib bei deinen Leisten#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
\\
[Példa 16 | #16 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje| Schuster bleib bei deinen Leisten#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
At line 219 removed 43 lines
[Példa 17 | #17 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | Schuster bleib bei deinen Leisten#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
\\
[Példa 18 | #18 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | Schuster bleib bei deinen Leisten#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
\\
[Példa 19 | #19 ] (Szakasz [Variánsok - komponensek cseréje | Schuster bleib bei deinen Leisten#Ersetzung von Komponenten]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
-----
[Példa 20 | #20 ] (Szakasz [Tipikus használat a szövegben | Schuster bleib bei deinen Leisten#Typische Verwendung im Text]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
\\
[Példa 21 | #21 ] (Szakasz [Tipikus használat a szövegben | Schuster bleib bei deinen Leisten#Typische Verwendung im Text]): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
-----
[Példa 22 | #22 ] (Szabad példa): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
\\
[Példa 23 | #23 ] (Szabad példa): \\
%%quote
Belegtext Belegtext __hervorgehobenes Stichwort__ Belegtext %%tip-Forrás Belegquelle /%
/%
\\
At line 271 changed one line
[Az összes közmondás listája|HU_in_Arbeit]
[Az összes közmondás listája|Sprichwort_hu]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
13 29-Oct-2011 16:48 10.952 kB Forgács Tamás to previous
12 22-Dec-2010 19:56 10.956 kB Brigita Kacjan to previous | to last
11 14-Dec-2010 14:36 10.938 kB Vida Jesenšek to previous | to last
10 01-Dec-2010 19:27 10.871 kB Vida Jesenšek to previous | to last Kdor seje veter, bo žel vihar ==> Kdor seje veter, žanje vihar
9 24-Sep-2010 11:02 10.843 kB Forgács Tamás to previous | to last
8 24-Sep-2010 10:58 10.842 kB Forgács Tamás to previous | to last (A)ki szelet vet, vihart arat ==> Aki szelet vet, vihart arat
7 24-Sep-2010 10:58 10.59 kB Forgács Tamás to previous | to last (A)ki szelet vet, vihart arat ==> Aki szelet vet, vihart arat
6 27-Aug-2010 10:53 10.59 kB Forgács Tamás to previous | to last
5 25-Jun-2010 22:52 12.279 kB Forgács Tamás to previous | to last
4 25-Jun-2010 22:22 8.61 kB Forgács Tamás to previous | to last
3 25-Jun-2010 22:19 8.626 kB Forgács Tamás to previous | to last Aki szelet vet, vihart arat ==> (A)ki szelet vet, vihart arat
2 25-Jun-2010 22:19 8.626 kB Forgács Tamás to previous | to last
1 25-Jun-2010 22:17 8.612 kB Forgács Tamás to last
«