Kdor seje veter, žanje vihar. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo prepričanje, da lahko kdo, ki ne deluje v skladu z interesi ali zahtevami drugih, pričakuje, da bo zaradi tega zašel v težave, da se bo položaj zaostril. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

S pregovorom izražamo opozorilo pred neizogibnimi posledicami svojevoljnega ali družbeno nezaželenega ravnanja [Zgled 2] [Zgled 6] [Zgled 7]

Posebnosti rabe#

Pregovor je razmeroma pogost v časopisnih naslovih.

Različice#

Oblikovne različice#

Kdor seje veter, bo žel vihar. [Zgled 4]

Zamenljivost sestavin#

Kdor seje veter, požanje vihar. [Zgled 7]

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Če izhaja iz nerealnosti, se vrača tistemu, ki to počne. Zelo lep slovenski pregovor pravi: kdor seje veter, žanje vihar. Lahko pride do tega, da bo treba vse te obljube, ki se danes na veliko dajejo, tudi izpolniti; takrat bodo težave zelo velike in ne bi vam jih privoščil. Nova beseda

[Zgled 2]
Po demonstracijah študentov in dijakov se zastavljajo številna vprašanja. Kdo je odgovoren, kolikšna je škoda, na kakšen način so (če) na demonstracijah sodelovali študentski servisi. /…/ "Vlada se mora zavedati, da kdor seje veter, žanje vihar." http://www.delo.si/clanek/106938 (Dostop: 29. 6. 2010)

[Zgled 3]

Bojimo se, da se bo to še stopnjevalo, kdor seje veter, žanje vihar. FidaPLUS


[Zgled 4]
Neofašistični plakati, ki so se prejšnji teden pojavili na Koroškem, potrjujejo to, na kar opozarjamo že nekaj časa in na kar je varuh človekovih pravic opozoril pred nekaj dnevi v Sloveniji neofašistično razmišljanje dobiva neverjeten zagon. Politiki, ki bi se te neprijetne oznake radi otresli s floskulami, da niso proti izbrisanim ali gradnji džamije, temveč jih zanimata samo dobra zakonodaja ter varovanje videza kulturne krajine, se bi vsekakor morali zavedati, da kdor seje veter, žanje vihar. FidaPLUS

[Zgled 5]
Violeta se je, medtem ko so v Prištino že prišli prvi Natovi vojaki, odločala, ali bo ostala doma na Kosovu ali pa bo odšla v Srbijo. "Odšla bi v katerokoli drugo srbsko mesto, če bi le našla stanovanje in službo," je prestrašeno povedala. Podobno odločitev sprejemajo domala vsi na Kosovu živeči Srbi. Desetletja so sejali veter, zdaj žanjejo vihar. FidaPLUS

[Zgled 6]
Morda je Marco ob tem poboju belega skakača v mislih že videl svojo zmago, nasprotnikove žrtvene zamisli pa je pograjal z nemškim pregovorom: "Wer wind sät, wird Sturm ernten" (Kdor seje veter, bo žel vihar). FidaPLUS

[Zgled 7]
Kdor seje veter, požanje vihar Ob prebiranju navedb ministra /…/ sem prišel do spoznanja, da je nekaj hudo narobe, če se začne nekdo izgovarjati, da bo zanetil politično in koalicijsko krizo, če bo prišlo do predloga za njegovo razrešitev s funkcije ministra. Sploh če je prepričan, da je treba izkoristiti dejstvo, da za njim trdno stojita tako stranka kot tudi njegova poslanska skupina, ki bosta slepo sledili njegovim navodilom. http://www.dnevnik.si/debate/pisma_bralcev/1042330407 (Dostop: 29. 6. 2010)

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
#1sejati_veter
Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«