Kto seje vietor, žne búrku.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje varovanie, že agresívne, nenávistné správanie, ubližovanie a škodenie iným sa obráti voči pôvodcovi, sám sa stane obeťou pomsty a musí niesť následky toho, čo rozpútal. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často vyskytuje v skrátenej forme "Kto seje vietor" v súvislosti s názvom románu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Kto seje vietor, zožne búrku. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
No demonštrácia, ktorá sa koná vyprázdnením priestoru, má podobu hrobového ticha, mŕtvolného pokoja cintorína. Neobsahuje nič, čo by sa dalo skompromitovať. Kamera sa nemá na čo a na koho pozrieť, nemá nikoho, koho by zaradila do nejakej kompromitujúcej súvislosti, sociológ — analytik sa nemá koho spýtať, prečo sa mu nechce k urne. Kto seje vietor, žne búrku. Kto seje ľahostajnosť k občianskym povinnostiam, akými sú voľby, podtína svoj rebrík štátnickej slávy, po ktorom sa škriabe, aby dočiahol na hviezdy, alebo aspoň hviezdičky. Po neúspešnom referende — za neúspešné som ho považoval nie preto, že nevyjadrilo nedôveru vláde, ale preto, že ľudia pohrdli príležitosťou zaujať stanovisko k súčasnej politike — som napísal, že ním sa skončila slovenská politika v novoveku. Literárny týždenník 2001/46


[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Ale pozor - vtedy by tu na Slovensku ostali už len Tatry a okolie. A v žiadnom prípade nemožno vyťahovať fakt, že emigranti, ktorí prichádzajú do USA musia ovládať štátny jazyk. Samozrejme, je to tak, ale je to čosi úplne iné. Lebo ľudia, ktorí tam prichádzajú, sú v USA cudzinci, prisťahovalci, a my sme tu doma, žijeme v Karpatoch vyše tisíc rokov a nedáme sa asimilovať a diskriminovať! Kto seje vietor, zožne búrku! Momentálne dianie na Slovensku už nikoho nemôže nechať ľahostajným. Pýtať sa, kde sa premiér Mečiar učil taktu a diplomacii, je celkom zbytočné. Po jeho výstupe na Pasienkoch a nechutnom vtipkovaní na margo Českej republiky, je skôr namieste otázka, či si Mečiar pri pobyte v Piešťanoch nepomýlil adresu. Zdá sa, že jeho najväčším problémom nie je zanedbaná chrbtica. Akési latentné porušovanie demokracie, ktoré sa doteraz dalo všelijako preonačiť, zrazu nadobudlo formu otvoreného politického diktátu. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.12.1997

[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Markantným narušením je zaradenie kurzívového textu, v ktorom autor prezrádza čitateľovi, ako tvoril iné diela, čo je v nich autorská fikcia, čo korešponduje s realitou a pod.: "Toto [rozumej ozbrojovanie civilného obyvateľstva a výkriky Dolu s fašizmom! Bite okupantov! Nech žije ČSR!, ako aj iné z mojich vtedajších zážitkov, čitateľ nájde v románe __Kto seje vietor.__ Prihral som ich mladému Adamovi Hlavajovi, lebo veď - ako som už uviedol - nepíšem v ňom o sebe, ako sa mnohí domnievajú. Väčšina zážitkov je síce autentická, moja, ale aby som z toho spravil román, musel som čo - to pridať a čo - to i zmeniť, isteže s rešpektovaním historickej pravdy." %%tip-Zdroj Kultúra slova 1995/1 /% /% \\ ----- [Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Vo svojej verejnoprospešnej činnosti si nemôžem dovoliť hradiť faktúry svojim dodávateľom, ani splácať pôžičky bankám. Ak by som tak robil, znížili by sa moje možnosti prispievať do Vášho fondu na rozvoj demokracie na Slovensku a súčasne by bolo ohrozené vyživovanie mojej rodiny žijúcej od budúceho októbra v Paname. Predstavte si, pán veľkomožný, že v tejto situácii mi niektorí moji veritelia pohrozili exekúciou, ba až vyhlásením konkurzu na môj podnik. Dobre ste to povedali minule na našej seanse: "Naši nepriatelia začali robiť konfrontačnú politiku. Ale kto seje vietor, zožne búrku." Držím Vám palce s celou rodinou. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 10.3.1998


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Jedna známa česká spisovateľka mi pri tejto príležitosti napísala: „Je to blb!“ Nefňukám, ani sa nezbavujem zodpovednosti. Rád by som však povedal toto: Podľa prognóz publikovaných vo februárovom Scientific American bude Európa v horizonte životov našich detí potrebovať takmer 50 miliónov imigrantov, aby sa nestala gigantickým starobincom. Začiatok tohto mohutného manévru však sprevádza rastúca popularita politikov, ktorí hladkajú spodné pudy potenciálnych voličov. Kto seje vietor, žne búrku, hovorí porekadlo. No dobre, lenže porekadlo už nehovorí, že pohromy, ktoré takéto búrky spôsobujú, zmetú často aj tých, čo nesiali. Poviem to rovno : Ešte predvčerom som chcel voliť ODS, dnes už nechcem. Domino Fórum 2002-06


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
"Našim priateľom zo Židovskej náboženskej obce chceme vyjadriť spoluúčasť, podporu a o to väčšie priateľstvo," uviedol Konečný. Ako dodal, páchateľom, ktorí takýmto vandalským spôsobom chceli niečo prejaviť, chce odkázať, že zlo sa zlom len rozširuje a akékoľvek problémy je potrebné riešiť v duchu porozumenia a dialógom. "Tento útok na hroby zosnulých vnímame ako útok na všetkých ľudí dobrej vôle," dodal Konečný s pripomenutím biblického, že ten, kto seje vietor, žne búrku. K vandalskému činu na starom židovskom cintoríne zaujalo stanovisko aj mesto Košice. Hovorkyňa Magistrátu mesta Košice Zuzana Bobríková nám poslala toto stanovisko: "S veľkým znepokojením sme prijali správu o vandalskom vyčíňaní na košickom židovskom cintoríne, kde neznámi výtržníci zničili 135 hrobiek. Po ich čine ostala poškodená polovica starého ortodoxného židovského cintorína.“ Východoslovenské noviny - Korzár 2002/04

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

A toto je i dnes kombináciou pravicovo - ľavicovou. Osobne nemám rád v komunálnej politike rozdeľovanie na pravicu a ľavicu, pretože riešenie problémov môže byť len jedno – také, ktoré je v prospech občana nášho mesta. Preto ma mrzí, ak sa v našej komunálnej politike používajú zbrane takých kalibrov, ktoré sa tu celých dvanásť minulých rokov nepoužívali. A je priam urážlivé, ak jeden z predstaviteľov štvorkoalície sa vyjadrí o komunálnych politikoch SDĽ, ako o skupine dravcov. Ale ako hovorí známe porekadlo „kto seje vietor, žne búrku“. Nepôjde náhodou o dravcov z radov miestnych politikov štvorkoalície? Život Prešova 2004-02-05

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="siať"] []* [lemma="vietor"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«