Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-42) was last changed on 14-Jan-2011 09:34 by Peter Durco  

This page was created on 20-Nov-2009 07:21 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 66 changed one line
%%(display:inline;) Varianty s jednoduchou zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 6 | 6 ]
%%(display:inline;) Bližšia košeľa než kabát. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 6 | 6 ]
At line 70 changed one line
%%(display:inline;) Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi
%%(display:inline;) Košeľa je
At line 73 changed one line
| napr. \\zástupný komponent1\\zástupný komponent2\\zástupný komponent3 | Slovný druh zástupného komponentu | Komentár k zástupným komponentom /% [Doklad 7 | 7 ]
| napr. \\vždy\\predsa\\...| príslovka, častica | Prídavné komponenty modifikujú alebo zdôrazňujú platnosť príslovia /% [Doklad 7 | 7 ]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
42 14-Jan-2011 09:34 15.804 kB Peter Durco to previous
41 27-Dec-2010 10:44 15.914 kB Brigita Kacjan to previous | to last
«