Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-42) was last changed on 14-Jan-2011 09:34 by Peter Durco  

This page was created on 20-Nov-2009 07:21 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed 2 lines
!!!Príslovie
%%columns
!!!Bližšia košeľa ako kabát.
At line 11 changed one line
Bližšia košeľa ako kabát. [Doklad 1 | 1]
At line 11 added 7 lines
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Egozentrismus |Egozentrismus Übungen_sk].
%%
%%
At line 17 changed 4 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [České príslovie | Stránka českého príslovia]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Slovinsky: [Vsak je sam sebi najbližji. |Vsak je sam sebi najbližji]
* Česky: [Bližší košile než kabát.| Bližší košile než kabát] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: Näher ist das Hemd als der Mantel.\\ /%
* Maďarsky: [Minden szentnek maga felé hajlik a keze. | Minden szentnek maga felé hajlik a keze] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Ruky všetkých svätých sa skláňajú k sebe."\\ /%
At line 24 changed one line
* [bližšia] Lemma: [blízky]
* [bližšia|Search:skkombližšia] Lemma: [blízky|Search:sklemblízky]
At line 26 changed one line
* [košeľa] Lemma: [košeľa]
* [košeľa|Search:skkomkošeľa] Lemma: [košeľa|Search:sklemkošeľa]
At line 28 changed one line
* [kabát] Lemma: [kabát]
* [kabát|Search:skkomkabát] Lemma: [kabát|Search:sklemkabát]
At line 33 changed one line
Príslovie označuje [negatívnu ľudskú vlastnosť], ktorá je založená na [egoistickom uprednostňovaní] [vlastných záujmov]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie označuje [negatívnu ľudskú vlastnosť|Search:skbegnegatívnu00ľudskú00vlastnosť], ktorá je založená na [egoistickom uprednostňovaní|Search:skbegegoistickom00uprednostňovaní] [vlastných záujmov|Search:skbegvlastných00záujmov]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 40 changed one line
Príslovie sa vyskytuje v textoch aj v transformovanej podobe, s využitím komponentov "košeľa" a "kabát". [Doklad 3 | 3 ]
Príslovie sa vyskytuje v textoch aj v transformovanej podobe, s využitím komponentov "košeľa" a "kabát". [Doklad 3 | 3 ] [Doklad 13 | 13 ]
At line 58 changed one line
%%(display:inline;) Tvarový variant 2 %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]
%%(display:inline;) Košeľa je bližšia ako kabát. [Doklad 5 | 5 ]
At line 66 changed one line
%%(display:inline;) Varianty s jednoduchou zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 6 | 6 ]
%%(display:inline;) Bližšia košeľa __než__ kabát. %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 7 | 7 ]
At line 70 changed one line
%%(display:inline;) Varianty s komplexnými zástupnými komponentmi
%%(display:inline;) Košeľa je
At line 73 changed one line
| napr. \\zástupný komponent1\\zástupný komponent2\\zástupný komponent3 | Slovný druh zástupného komponentu | Komentár k zástupným komponentom /% [Doklad 7 | 7 ]
| napr. \\vždy\\predsa\\...| príslovka, častica | Prídavné komponenty modifikujú alebo zdôrazňujú platnosť príslovia /% bližšia ako kabát. [Doklad 6 | 6 ] [Doklad 8 | 8 ]
At line 80 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [je|Search:skvkoje] Lemma: [byť|Search:skvlebyť]
At line 82 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [než|Search:skvkonež] Lemma: [než|Search:skvlenež]
At line 84 removed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 90 changed one line
%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 8 | 8 ]
%%(display:inline;) Príslovie sa v textoch často aktualizuje atributívnymi doplneniami komponentov "kabát" a "košeľa". [Doklad 9 | 9 ] [Doklad 10 | 10 ] [Doklad 11 | 119 ]
At line 92 removed 6 lines
%%(display:inline;) Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
%%tip-X
||Zástupny komponent ||Slovný druh ||Komentár
| napr.\\Zástupný komponent1\\Zástupný komponent2\\Zástupný komponent3 | Slovný druh zástupného komponentu | Komentár k zástupným komponentom /% %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 9 | 9 ]
%% \\
At line 125 changed one line
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia ]): \\
[Doklad 3 | #3 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia]): \\
At line 141 changed one line
Podpora krajín socialistického tábora bola jednoznačná, tým pádom i podpora krajín tzv. tretieho sveta, teda Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Silný impulz Samaranchovej kandidatúre dodal i Francúzsky olympijský výbor, Francúzi cítili šancu konečne pristrihnúť krídla anglosaskej nadvláde v MOV a riadili sa heslom __bližšej košele ako vzdialenejšieho kabátu__. Španielovi dôverovali viac ... Nová metla začala okamžite zametať. Zdalo sa síce, že Samaranch situáciu, ktorú mu pripravili politici nezvládne, stal sa však opak. Španiel totiž dokázal preplávať tradične doslova zamínovanými vodami bojkotov OH %%tip-Zdroj ýchodoslovenské noviny - Korzár 2001/07 /%
Nemá síce papiere, ale práca sa dá zohnať aj bez nich, pretože niektorí z jeho kamarátov, vojnových zbehov, si prácu zohnali. Billy sa bude musieť vzdať svojho pohodlia. Predtým, než čakala dieťa, by takto nikdy nerozmýšľala. Ale teraz je to iné. A Zenia sa napokon bude musieť pobrať. Charis bola pre ňu učiteľkou, ale ak sa Zenia odmietla čokoľvek naučiť, to už je jej vec. Čo je veľa, to je veľa, počuje Charis hlas starej mamy. __Košeľa je bližšia ako kabát__, a krv nie je voda. Povie to najprv jednému a potom druhému. Zenia je prvá. Večerajú spolu zapekané fazuľky z konzervy a mrazený hrášok. Vtedy Charis nebola taká úzkostlivá, čo sa organických látok týka. Jednoducho nebol na to čas. Billy je znovu v meste. "Budem mať bábätko," vyhrkne nad broskyňovým kompótom z konzervy. Zenia sa necíti dotknutá, rozhodne nie tak, ako sa obávala Charis. Ale neodohrajú sa ani priania a gratulácie, či ženské objatie a pochopenie. %%tip-Zdroj Telo sa stalo slovom. Časopis Aspekt 1/2002 /%
At line 157 changed one line
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
At line 183 added 6 lines
\\
[Doklad 13 | #13 ] (Odsek [Zvláštnosti použitia | Základný tvar príslovia#Zvláštnosti použitia]): \\
%%quote
Podpora krajín socialistického tábora bola jednoznačná, tým pádom i podpora krajín tzv. tretieho sveta, teda Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Silný impulz Samaranchovej kandidatúre dodal i Francúzsky olympijský výbor, Francúzi cítili šancu konečne pristrihnúť krídla anglosaskej nadvláde v MOV a riadili sa heslom __bližšej košele ako vzdialenejšieho kabátu__. Španielovi dôverovali viac ... Nová metla začala okamžite zametať. Zdalo sa síce, že Samaranch situáciu, ktorú mu pripravili politici nezvládne, stal sa však opak. Španiel totiž dokázal preplávať tradične doslova zamínovanými vodami bojkotov OH %%tip-Zdroj Východoslovenské noviny - Korzár 2001/07 /%
/%
At line 194 changed 6 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 201 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
42 14-Jan-2011 09:34 15.804 kB Peter Durco to previous
41 27-Dec-2010 10:44 15.914 kB Brigita Kacjan to previous | to last
«