Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-42) was last changed on 14-Jan-2011 09:34 by Peter Durco  

This page was created on 20-Nov-2009 07:21 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed 2 lines
!!!Príslovie
%%columns
!!!Bližšia košeľa ako kabát.
At line 11 changed one line
Bližšia košeľa ako kabát. [Doklad 1 | 1]
At line 11 added 7 lines
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Egozentrismus |Egozentrismus Übungen_sk].
%%
%%
At line 17 changed 4 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [České príslovie | Stránka českého príslovia]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Slovinsky: [Vsak je sam sebi najbližji. |Vsak je sam sebi najbližji]
* Česky: [Bližší košile než kabát.| Bližší košile než kabát] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: Näher ist das Hemd als der Mantel.\\ /%
* Maďarsky: [Minden szentnek maga felé hajlik a keze. | Minden szentnek maga felé hajlik a keze] %%tip-Kommentar Wörtliche Übersetzung: "Ruky všetkých svätých sa skláňajú k sebe."\\ /%
At line 24 changed one line
* [bližšia] Lemma: [blízky]
* [bližšia|Search:skkombližšia] Lemma: [blízky|Search:sklemblízky]
At line 26 changed one line
* [košeľa] Lemma: [košeľa]
* [košeľa|Search:skkomkošeľa] Lemma: [košeľa|Search:sklemkošeľa]
At line 28 changed one line
* [kabát] Lemma: [kabát]
* [kabát|Search:skkomkabát] Lemma: [kabát|Search:sklemkabát]
At line 33 changed one line
Príslovie označuje [negatívnu ľudskú vlastnosť], ktorá je založená na [egoistickom uprednostňovaní] [vlastných záujmov]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie označuje [negatívnu ľudskú vlastnosť|Search:skbegnegatívnu00ľudskú00vlastnosť], ktorá je založená na [egoistickom uprednostňovaní|Search:skbegegoistickom00uprednostňovaní] [vlastných záujmov|Search:skbegvlastných00záujmov]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 80 changed one line
* [je] Lemma: [byť]
* [je|Search:skvkoje] Lemma: [byť|Search:skvlebyť]
At line 82 changed one line
* [než] Lemma: [než]
* [než|Search:skvkonež] Lemma: [než|Search:skvlenež]
At line 193 changed 6 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 200 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
42 14-Jan-2011 09:34 15.804 kB Peter Durco to previous
41 27-Dec-2010 10:44 15.914 kB Brigita Kacjan to previous | to last
«