Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-42) was last changed on 14-Jan-2011 09:34 by Peter Durco  

This page was created on 20-Nov-2009 07:21 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 16 changed one line
K tomuto prísloviu sú cvičenia vo významovom okruhu [Egozentrismus (Egocentrizmus)|Egozentrismus Übungen_sk].
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Egozentrismus |Egozentrismus Übungen_sk].
At line 39 changed one line
Príslovie označuje [negatívnu ľudskú vlastnosť|Search:skbegnegatívnu00ľudskú00vlastnosť], ktorá je založená na [egoistickom uprednostňovaní|Search:skbegegoistickom00uprednostňovaní] [vlastných záujmov|Search:skbegvlastných00záujmov]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie označuje [negatívnu ľudskú vlastnosť|Search:skbegnegatívnu00ľudskú00vlastnosť], ktorá je založená na [egoistickom uprednostňovaní|Search:skbegegoistickom00uprednostňovaní] [vlastných záujmov|Search:skbegvlastných00záujmov]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 201 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
42 14-Jan-2011 09:34 15.804 kB Peter Durco to previous
41 27-Dec-2010 10:44 15.914 kB Brigita Kacjan to previous | to last
«