Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-35) was last changed on 14-Jan-2011 11:32 by Peter Durco  

This page was created on 09-Nov-2009 09:43 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
Ešte nie je všetkým dňom koniec. [Doklad 1 | 1]
Ešte nie je všetkým dňom koniec.
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Revanche (Odplata)|Revanche Übungen_sk].
%%
%%
At line 13 removed one line
At line 17 changed 3 lines
* Slovinsky: [Slovinské príslovie | Stránka slovinského príslovia]
* Česky: [České príslovie | Stránka českého príslovia]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Slovinsky: [- | - ]
* Česky: [Ještě není všem dnům konec. | Ještě není všem dnům konec]
* Maďarsky: [Nincs még minden veszve. | Nincs még minden veszve] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Ešte nie je všetko stratené."\\ /%
At line 24 changed one line
* [ešte] Lemma: [ešte]
* [ešte|Search:skkomešte] Lemma: [ešte|Search:sklemešte]
At line 26 changed one line
* [všetkým] Lemma: [všetky]
* [všetkým|Search:skkomvšetkým] Lemma: [všetky|Search:sklemvšetky]
At line 28 changed one line
* [dňom] Lemma: [deň]
* [dňom|Search:skkomdňom] Lemma: [deň|Search:sklemdeň]
At line 30 changed one line
* [koniec] Lemma: [koniec]
* [koniec|Search:skkomkoniec] Lemma: [koniec|Search:sklemkoniec]
At line 35 changed one line
Príslovie vyjadruje presvedčenie, že niečo ešte nie rozhodnuté, ešte stále je [šanca alebo možnosť niečo zmeniť], [problém vyriešiť], niečo ešte nie je stratené. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje presvedčenie, že niečo ešte nie rozhodnuté, ešte stále je [šanca alebo možnosť niečo zmeniť|Search:skbegšanca00alebo00možnosť00niečo00zmeniť], [problém vyriešiť|Search:skbegproblém00vyriešiť], niečo ešte nie je stratené. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 69 changed one line
* [všetkému] Lemma: [všetko]
* [všetkému|Search:skvkovšetkému] Lemma: [všetko|Search:skvlevšetko]
At line 79 changed one line
| ťažkým\\pekným\\slnečným | adjektívum | adjektíva aktualizujú komponent deň /% %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 8 | 8 ][Doklad 9 | 9 ]
| ťažkým\\pekným\\slnečným | adjektívum | adjektíva aktualizujú komponent deň /% %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 6 | 6 ][Doklad 7 | 7 ]
At line 110 changed one line
Stopäťdesiatjeden ostrovov majú Baleáry , niektoré sú len skaliskami , vytŕčajúcimi z mora , akýmisi medzistanicami sťahovavých vtákov , iba štyri z nich objavili turisti . Lenže nie je ešte všetkým dňom koniec . Títo bobríci sú neúnavní . Začnú si stavať nové paláce slnka a ničnerobenia aj v kamennej ríši krabov . Keď bude treba , dovezú piesok zo Sahary , ako ho vozili na Kanáry u %%tip-Zdroj Nové slovo. 2008-05-06 /%
Stopäťdesiatjeden ostrovov majú Baleáry, niektoré sú len skaliskami, vytŕčajúcimi z mora, akýmisi medzistanicami sťahovavých vtákov, iba štyri z nich objavili turisti. __Lenže nie je ešte všetkým dňom koniec.__ Títo bobríci sú neúnavní. Začnú si stavať nové paláce slnka a ničnerobenia aj v kamennej ríši krabov. Keď bude treba, dovezú piesok zo Sahary, ako ho vozili na Kanáry u %%tip-Zdroj Nové slovo. 2008-05-06 /%
At line 129 removed 4 lines
[Beleg 7 | 7 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov| Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
%% \\
At line 135 changed one line
[Doklad 8 | #8 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
[Doklad 6 | #6 ] (Odsek [Typické použitie v texte | Základný tvar príslovia#Typické použitie v texte]): \\
At line 143 changed one line
[Doklad 9 | #9 ] (Ďalšie doklady): \\
[Doklad 7 | #7 ] (Ďalšie doklady): \\
At line 153 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "] \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[word="dňom"][[]{0,4}[[lemma="koniec"]__ \\
At line 156 changed 6 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 163 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Vorlagen]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
35 14-Jan-2011 11:32 6.64 kB Peter Durco to previous
34 27-Dec-2010 10:38 6.735 kB Brigita Kacjan to previous | to last
33 14-Dec-2010 14:36 6.683 kB Denis Helic to previous | to last
32 18-Oct-2010 23:04 6.424 kB Vida Jesenšek to previous | to last
31 11-Sep-2010 09:57 6.538 kB Peter Durco to previous | to last
30 11-Sep-2010 01:21 6.627 kB Anita Kazmer to previous | to last
29 24-Aug-2010 08:38 6.632 kB Peter Durco to previous | to last
28 11-Mar-2010 00:29 6.4 kB Libor Marek to previous | to last Stránka českého príslovia ==> Lež má krátké nohy
27 29-Jan-2010 11:51 6.381 kB Christoph Trattner to previous | to last
26 09-Nov-2009 10:49 6.384 kB Peter Durco to previous | to last
25 09-Nov-2009 10:48 6.376 kB Peter Durco to previous | to last
24 09-Nov-2009 10:45 6.361 kB Peter Durco to previous | to last
23 09-Nov-2009 10:44 6.367 kB Peter Durco to previous | to last
22 09-Nov-2009 10:43 6.367 kB Peter Durco to previous | to last
21 09-Nov-2009 10:41 6.573 kB Peter Durco to previous | to last
«