Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-35) was last changed on 14-Jan-2011 11:32 by Peter Durco  

This page was created on 09-Nov-2009 09:43 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
Ešte nie je všetkým dňom koniec. [Doklad 1 | 1]
Ešte nie je všetkým dňom koniec.
----
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti [Revanche (Odplata)|Revanche Übungen_sk].
%%
%%
At line 13 removed one line
At line 24 changed one line
* [ešte] Lemma: [ešte]
* [ešte|Search:skkomešte] Lemma: [ešte|Search:sklemešte]
At line 26 changed one line
* [všetkým] Lemma: [všetky]
* [všetkým|Search:skkomvšetkým] Lemma: [všetky|Search:sklemvšetky]
At line 28 changed one line
* [dňom] Lemma: [deň]
* [dňom|Search:skkomdňom] Lemma: [deň|Search:sklemdeň]
At line 30 changed one line
* [koniec] Lemma: [koniec]
* [koniec|Search:skkomkoniec] Lemma: [koniec|Search:sklemkoniec]
At line 35 changed one line
Príslovie vyjadruje presvedčenie, že niečo ešte nie rozhodnuté, ešte stále je [šanca alebo možnosť niečo zmeniť], [problém vyriešiť], niečo ešte nie je stratené. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje presvedčenie, že niečo ešte nie rozhodnuté, ešte stále je [šanca alebo možnosť niečo zmeniť|Search:skbegšanca00alebo00možnosť00niečo00zmeniť], [problém vyriešiť|Search:skbegproblém00vyriešiť], niečo ešte nie je stratené. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 69 changed one line
* [všetkému] Lemma: [všetko]
* [všetkému|Search:skvkovšetkému] Lemma: [všetko|Search:skvlevšetko]
At line 152 changed 6 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 159 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
35 14-Jan-2011 11:32 6.64 kB Peter Durco to previous
34 27-Dec-2010 10:38 6.735 kB Brigita Kacjan to previous | to last
33 14-Dec-2010 14:36 6.683 kB Denis Helic to previous | to last
32 18-Oct-2010 23:04 6.424 kB Vida Jesenšek to previous | to last
31 11-Sep-2010 09:57 6.538 kB Peter Durco to previous | to last
30 11-Sep-2010 01:21 6.627 kB Anita Kazmer to previous | to last
29 24-Aug-2010 08:38 6.632 kB Peter Durco to previous | to last
28 11-Mar-2010 00:29 6.4 kB Libor Marek to previous | to last Stránka českého príslovia ==> Lež má krátké nohy
27 29-Jan-2010 11:51 6.381 kB Christoph Trattner to previous | to last
26 09-Nov-2009 10:49 6.384 kB Peter Durco to previous | to last
25 09-Nov-2009 10:48 6.376 kB Peter Durco to previous | to last
24 09-Nov-2009 10:45 6.361 kB Peter Durco to previous | to last
23 09-Nov-2009 10:44 6.367 kB Peter Durco to previous | to last
22 09-Nov-2009 10:43 6.367 kB Peter Durco to previous | to last
21 09-Nov-2009 10:41 6.573 kB Peter Durco to previous | to last
«