Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-21) was last changed on 13-Jan-2011 17:37 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 02:53 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 2 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 12 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 18 changed 2 lines
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Česky: [Jména hloupých na všech sloupích. | Jména hloupých na všech sloupích]
* Maďarsky: [A hülyeség örök. | A hülyeség örök] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Hlúposť je večná." \\ /%
At line 24 changed one line
* [hlupáci] Lemma: [hlupák]
* [hlupáci|Search:skkomhlupáci] Lemma: [hlupák|Search:sklemhlupák]
At line 26 changed one line
* [nevymrú] Lemma: [vymrieť]
* [nevymrú|Search:skkomnevymrú] Lemma: [vymrieť|Search:sklemvymrieť]
At line 31 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa správajú alebo konajú [hlúpo]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa správajú alebo konajú [hlúpo|Search:skbeghlúpo]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 57 changed one line
%%(display:inline;) Hlupáci tak skoro nevymrú. %%tip-Komentár Die Dummen sterben nicht so schnell aus. \\ /% [Doklad 5 | 5 ] Hlupáci nie a nie vyhynúť. [Doklad 6 | 6 ]
%%(display:inline;) Hlupáci tak skoro nevymrú. %%tip-Komentár Die Dummen sterben nicht so schnell aus. \\ /% [Doklad 5 | 5 ] Hlupáci nie a nie vyhynúť. [Doklad 4 | 4 ]
At line 64 changed one line
* [skoro] Lemma: [skoro]
* [skoro|Search:skvkoskoro] Lemma: [skoro|Search:skvleskoro]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [vyhynúť|Search:skvkovyhynúť] Lemma: [vyhynúť|Search:skvlevyhynúť]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 152 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 158 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 13-Jan-2011 17:37 5.175 kB Peter Durco to previous
«