Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-21) was last changed on 13-Jan-2011 17:37 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 02:53 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 2 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 12 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 18 changed 2 lines
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Česky: [Jména hloupých na všech sloupích. | Jména hloupých na všech sloupích]
* Maďarsky: [A hülyeség örök. | A hülyeség örök] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Hlúposť je večná." \\ /%
At line 24 changed one line
* [hlupáci] Lemma: [hlupák]
* [hlupáci|Search:skkomhlupáci] Lemma: [hlupák|Search:sklemhlupák]
At line 26 changed one line
* [nevymrú] Lemma: [vymrieť]
* [nevymrú|Search:skkomnevymrú] Lemma: [vymrieť|Search:sklemvymrieť]
At line 31 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa správajú alebo konajú [hlúpo]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa správajú alebo konajú [hlúpo|Search:skbeghlúpo]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 37 changed one line
Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.
Príslovie sa v súčasných textoch vyskytuje zriedka.
At line 57 changed one line
%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]
%%(display:inline;) Hlupáci tak skoro nevymrú. %%tip-Komentár Die Dummen sterben nicht so schnell aus. \\ /% [Doklad 5 | 5 ] Hlupáci nie a nie vyhynúť. [Doklad 4 | 4 ]
At line 64 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [skoro|Search:skvkoskoro] Lemma: [skoro|Search:skvleskoro]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [vyhynúť|Search:skvkovyhynúť] Lemma: [vyhynúť|Search:skvlevyhynúť]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 88 removed 2 lines
__Príslovie sa nenachádza v korpuse ani v Google.__
At line 94 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
__Hlupáci nevymrú__ a budú voliť darebákov. Teda dokedy? Navždy? Nemusí byť, stačilo by, ak sa múdri a slušní poslanci postarajú o zmenu a darebákov vytrestajú. Prečo sa tak nedeje? Asi tam (NRSR) slušní a múdri poslanci nie sú. Veď tí, čo sa tvária akože slušnejšie, si s ním tykajú. Sú vlastne rovnakí. %%tip-Zdroj http://blog.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=1228331&page=1&id_reaction=6083478&action=show_reply_form /%
At line 113 changed one line
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov | Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
At line 115 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
__Hlupáci nie a nie vyhynúť.__ Začiatok mája bol na Spiši poznačený početnými lesnými požiarmi. Ide o dlhodobý trend, ktorý je v podstate len logickým vyústením toho, čo sa deje na celom Slovensku už od februára. Len čo zlezie z prvých strání sneh, hlupáci so zápalkami sa vyžívajú v realizovaní svojej nebezpečnej úchylky. %%tip-Zdroj http://barlog.blog.sme.sk/c/192894/Hlupaci-nie-a-nie-vyhynut.html /%
At line 122 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
Ale veď za zlacnenie benzínu sme už boli demonštrovať asi pred 1,5 rokom, to sme iba chceli aby Ficko dodržal to čo velkohubo sľuboval pred volbami, ale to sme asi netušili že mu ide iba o to aby ho jeho 30% kreténov zvolili aj s jeho zlodejskou kohortou a mám taký dojem že sa to zopakuje, lebo __hlupáci__ nechápavci.... ešte nevymreli a __tak skoro nevymrú__!!! Lovu zdar! %%tip-Zdroj http://motoride.sk/?P=phorum&tema=lentak&tid=39862 /%
At line 150 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="hlupák"] [[]* [[lemma="vymrieť"]__ \\
At line 154 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 160 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 13-Jan-2011 17:37 5.175 kB Peter Durco to previous
«