Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-21) was last changed on 13-Jan-2011 17:37 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 02:53 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 2 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
At line 8 changed one line
%%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 12 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 18 changed 2 lines
* Česky: [ | ]
* Maďarsky: [Maďarské príslovie | Stránka maďarského príslovia]
* Česky: [Jména hloupých na všech sloupích. | Jména hloupých na všech sloupích]
* Maďarsky: [A hülyeség örök. | A hülyeség örök] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Hlúposť je večná." \\ /%
At line 24 changed one line
* [hlupáci] Lemma: [hlupák]
* [hlupáci|Search:skkomhlupáci] Lemma: [hlupák|Search:sklemhlupák]
At line 26 changed one line
* [nevymrú] Lemma: [vymrieť]
* [nevymrú|Search:skkomnevymrú] Lemma: [vymrieť|Search:sklemvymrieť]
At line 31 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa správajú alebo konajú [hlúpo]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa správajú alebo konajú [hlúpo|Search:skbeghlúpo]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 37 changed one line
Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.
Príslovie sa v súčasných textoch vyskytuje zriedka.
At line 57 changed one line
%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 | 5 ]
%%(display:inline;) Hlupáci tak skoro nevymrú. %%tip-Komentár Die Dummen sterben nicht so schnell aus. \\ /% [Doklad 5 | 5 ] Hlupáci nie a nie vyhynúť. [Doklad 4 | 4 ]
At line 64 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [skoro|Search:skvkoskoro] Lemma: [skoro|Search:skvleskoro]
At line 66 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [vyhynúť|Search:skvkovyhynúť] Lemma: [vyhynúť|Search:skvlevyhynúť]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 111 changed one line
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Tvarové varianty | Základný tvar príslovia#Tvarové varianty]): \\
[Doklad 4 | #4 ] (Odsek [Varianty - Zámena komponentov | Základný tvar príslovia#Zámena komponentov]): \\
At line 113 changed one line
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /%
__Hlupáci nie a nie vyhynúť.__ Začiatok mája bol na Spiši poznačený početnými lesnými požiarmi. Ide o dlhodobý trend, ktorý je v podstate len logickým vyústením toho, čo sa deje na celom Slovensku už od februára. Len čo zlezie z prvých strání sneh, hlupáci so zápalkami sa vyžívajú v realizovaní svojej nebezpečnej úchylky. %%tip-Zdroj http://barlog.blog.sme.sk/c/192894/Hlupaci-nie-a-nie-vyhynut.html /%
At line 148 changed one line
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma=" "] [[]* [[lemma=" "]__ \\
V [Slovenskom národnom korpuse | http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu __[[lemma="hlupák"] [[]* [[lemma="vymrieť"]__ \\
At line 152 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 158 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|SK_in_Arbeit]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 13-Jan-2011 17:37 5.175 kB Peter Durco to previous
«