Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-21) was last changed on 13-Jan-2011 17:37 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 02:53 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 37 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje.
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 13-Jan-2011 17:37 5.175 kB Peter Durco to previous
«