Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-22) was last changed on 13-Jan-2011 18:43 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 03:52 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 44 changed one line
Príslovie vyjadruje upozornenie, že niečo nie je v nejakej inštitúcii v poriadku, že sa tam dejú [nekalé veci|Search:skbegnekalé00veci] alebo že niekde [vládne neporiadok|Search:skbegvládne00neporiadok]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie vyjadruje upozornenie, že niečo nie je v nejakej inštitúcii v poriadku, že sa tam dejú [nekalé veci|Search:skbegnekalé00veci] alebo že niekde [vládne neporiadok|Search:skbegvládne00neporiadok]. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 165 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
22 13-Jan-2011 18:43 11.98 kB Peter Durco to previous
21 27-Dec-2010 12:50 12.062 kB Brigita Kacjan to previous | to last
«