Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-18) was last changed on 14-Jan-2011 11:52 by Peter Durco  

This page was created on 10-Jun-2010 21:54 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 24 changed one line
* [] Lemma: []
* [nič] Lemma: [nič]
At line 26 changed one line
* [] Lemma: []
* [je] Lemma: [byť]
At line 28 changed one line
* [] Lemma: []
* [zadarmo] Lemma: [zadarmo]
* [smrť] Lemma: [smrť]
At line 33 changed one line
Opis významu príslovia s [kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 2 | 2 ] \\
Sagt man dafür, dass alles seinen Preis hat.
Príslovie vyjadruje skúsenosť, že [za všetko sa v živote platí]. [Doklad 2 | 2 ] \\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 14-Jan-2011 11:52 6.993 kB Peter Durco to previous
17 27-Dec-2010 15:51 7.076 kB Brigita Kacjan to previous | to last
16 14-Dec-2010 14:36 7.041 kB Denis Helic to previous | to last
15 19-Sep-2010 14:54 6.62 kB Anita Kazmer to previous | to last
14 19-Sep-2010 11:14 6.622 kB Anita Kazmer to previous | to last
13 09-Sep-2010 08:42 6.626 kB Peter Durco to previous | to last
12 24-Aug-2010 17:48 6.659 kB Peter Durco to previous | to last
11 13-Aug-2010 08:29 6.475 kB Peter Durco to previous | to last
10 13-Aug-2010 08:29 6.474 kB Peter Durco to previous | to last
9 13-Aug-2010 08:27 6.465 kB Peter Durco to previous | to last
8 13-Aug-2010 08:13 6.496 kB Peter Durco to previous | to last
7 12-Aug-2010 23:38 6.493 kB Peter Durco to previous | to last
6 12-Aug-2010 23:38 6.486 kB Peter Durco to previous | to last
5 12-Aug-2010 23:37 6.466 kB Peter Durco to previous | to last
4 31-Jul-2010 10:06 3.879 kB Peter Durco to previous | to last
3 23-Jul-2010 05:23 3.876 kB Peter Durco to previous | to last
2 22-Jul-2010 22:11 3.937 kB Peter Durco to previous | to last
1 10-Jun-2010 21:54 3.855 kB Peter Durco to last
«