Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-14) was last changed on 28-Oct-2011 21:12 by Libor Marek  

This page was created on 02-Aug-2010 17:38 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 8 changed one line
!!! První krok bývá nejtěžší.
!!! První krok bývá nejtěžší.
At line 10 added one line
%%(display:none)
At line 16 added one line
%%
At line 54 removed 5 lines
%%(display:inline;) X [Doklad 3 | 3 ]
%%
\\
At line 61 changed one line
/%
At line 63 removed 7 lines
%%(display:inline;) X. %%tip-Kommentar Wörtl.: Y. \\ /% [Doklad 4 | 4 ]
%% \\
/%
At line 73 removed 2 lines
* [X|Search:czvko.X] Lemma: [X|Search:czvle.X]
At line 79 changed 8 lines
%%(display:inline;) X [Doklad 5 | 5 ]
%%
\\
%%collapsebox-closed
At line 104 removed 22 lines
-----
[Doklad 2 | #2 ] (Odstavec [Zvláštnosti užití| Základní tvar přísloví#Zvláštnosti v úzu]): \\
%%quote
/%
-----
[Doklad 3 | #3 ] (Odstavec [Varianty - Tvarové varianty| Základní tvar přísloví#Tvarové varianty]): \\
%%quote
/%
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
/%
-----
[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
/%
At line 127 changed 2 lines
%%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 28-Oct-2011 21:12 2.537 kB Libor Marek to previous
13 30-Mar-2011 11:47 2.541 kB Libor Marek to previous | to last
12 30-Mar-2011 11:47 2.55 kB Libor Marek to previous | to last
11 30-Mar-2011 11:46 2.579 kB Libor Marek to previous | to last
10 01-Mar-2011 02:12 2.555 kB Libor Marek to previous | to last
9 01-Mar-2011 02:12 3.053 kB Libor Marek to previous | to last
8 01-Mar-2011 02:12 3.102 kB Libor Marek to previous | to last
7 01-Mar-2011 02:12 3.152 kB Libor Marek to previous | to last
6 01-Mar-2011 02:11 3.246 kB Libor Marek to previous | to last
5 01-Mar-2011 02:11 3.298 kB Libor Marek to previous | to last
4 28-Feb-2011 03:08 3.285 kB Libor Marek to previous | to last
3 14-Dec-2010 14:36 3.281 kB Libor Marek to previous | to last
2 02-Aug-2010 17:55 3.105 kB Libor Marek to previous | to last
1 02-Aug-2010 17:38 2.824 kB Libor Marek to last
«