Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-14) was last changed on 28-Oct-2011 21:12 by Libor Marek  

This page was created on 02-Aug-2010 17:38 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 27 changed one line
* [první] Lemma: [první]
* [první|Search:czkomprvní] Lemma: [první|Search:czlemprvní]
At line 29 changed one line
* [krok] Lemma: [krok]
* [krok|Search:czkomkrok] Lemma: [krok|Search:czlemkrok]
At line 31 changed one line
* [bývá] Lemma: [být]
* [bývá|Search:czkombývá] Lemma: [být|Search:czlembýt]
At line 33 changed one line
* [nejtěžší] Lemma: [těžký]
* [nejtěžší|Search:czkomnejtěžší] Lemma: [těžký|Search:czlemtěžký]
At line 73 changed one line
* [X] Lemma: [X]
* [X|Search:czvko.X] Lemma: [X|Search:czvle.X]
At line 91 changed one line
Hlavní důvod, proč si lidé nesplní své sny je, že neučiní první krok... (Vic Johnson) ...první krok bývá nejtěžší, ale s naší podporou to můžete zvládnout!!!
Hlavní důvod, proč si lidé nesplní své sny je, že neučiní první krok... (Vic Johnson) ...__první krok bývá nejtěžší__, ale s naší podporou to můžete zvládnout!!!
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 28-Oct-2011 21:12 2.537 kB Libor Marek to previous
13 30-Mar-2011 11:47 2.541 kB Libor Marek to previous | to last
12 30-Mar-2011 11:47 2.55 kB Libor Marek to previous | to last
11 30-Mar-2011 11:46 2.579 kB Libor Marek to previous | to last
10 01-Mar-2011 02:12 2.555 kB Libor Marek to previous | to last
9 01-Mar-2011 02:12 3.053 kB Libor Marek to previous | to last
8 01-Mar-2011 02:12 3.102 kB Libor Marek to previous | to last
7 01-Mar-2011 02:12 3.152 kB Libor Marek to previous | to last
6 01-Mar-2011 02:11 3.246 kB Libor Marek to previous | to last
5 01-Mar-2011 02:11 3.298 kB Libor Marek to previous | to last
4 28-Feb-2011 03:08 3.285 kB Libor Marek to previous | to last
3 14-Dec-2010 14:36 3.281 kB Libor Marek to previous | to last
2 02-Aug-2010 17:55 3.105 kB Libor Marek to previous | to last
1 02-Aug-2010 17:38 2.824 kB Libor Marek to last
«