Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-12) was last changed on 13-Jan-2011 13:48 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 02:46 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 44 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že človek [opakovanou činnosťou|Search:skbegopakovanou00činnosťou] nadobúda [stále návyky|Search:skbegstále00návyky] a niekedy sa nedokáže ľahko vzdať alebo zbaviť týchto návykov a zaužívaných postupov. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že človek [opakovanou činnosťou|Search:skbegopakovanou00činnosťou] nadobúda [stále návyky|Search:skbegstále00návyky] a niekedy sa nedokáže ľahko vzdať alebo zbaviť týchto návykov a zaužívaných postupov. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 166 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
12 13-Jan-2011 13:48 9.092 kB Peter Durco to previous
11 27-Dec-2010 17:12 9.175 kB Brigita Kacjan to previous | to last
10 14-Dec-2010 14:36 9.141 kB Vida Jesenšek to previous | to last
9 08-Nov-2010 15:29 8.679 kB Denis Helic to previous | to last
8 09-Sep-2010 12:53 8.683 kB Peter Durco to previous | to last
7 23-Aug-2010 15:44 8.689 kB Peter Durco to previous | to last
6 19-Aug-2010 12:08 8.549 kB Peter Durco to previous | to last
5 19-Aug-2010 12:08 8.548 kB Peter Durco to previous | to last
4 19-Aug-2010 12:07 8.518 kB Peter Durco to previous | to last
3 19-Aug-2010 12:06 8.432 kB Peter Durco to previous | to last
2 29-Jul-2010 10:02 3.971 kB Peter Durco to previous | to last
1 28-Jul-2010 02:46 3.895 kB Peter Durco to last
«