Zvyk je železná košile. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na fakt, že člověk se někdy velmi těžko zbavuje starých návyků a zažitých postupů. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Zvyk je např. zkrátka
železná košile. [Doklad 2]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktory typu inu, říká se apod. [Doklad 3] [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Pálení čarodějnic pořádáme už devátým rokem, ale tolik lidí jsme tu ještě neměli," přiznala Hana Holečková, členka Volného sdružení přátel hudby Diagonála. Ne nadarmo se ovšem také říká, že zvyk je železná košile: stovky lidí totiž o den později jako za starých časů zamířily na prvomájové oslavy, které pořádali především sociální demokraté a komunisté. Rázná dechovka se ze všech amplionů v Břeclavi ozvala už v půl osmé ráno. Mladá fronta DNES, 2. 5. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Dnešní estetika krajiny není ani za mák podobná té původní, přirozené krajině. Kolikrát nás trápí, když se kvůli stáří pokácí nějaká ta monolitická stěna uměle rozdělující kraj na dvě poloviny. Co naplat, zvyk je zkrátka železná košile. Cestou z Prahy do Brna cyklisté Čáslav neminou Čáslav - Jedna z hlavních cyklotras v Česku spojující dvě největší metropole již letos protne Čáslav přímo v jejím středu. Podle původních plánů se cyklisté Žižkovu městu ale měli obloukem vyhnout." Deníky Bohemia, 10. 1. 2005

[Doklad 3] (Odstavec Typické užití v textu):

Výši celkových nákladů, které vzniknou této společnosti v důsledku realizace dohod z Melku, ministr Grégr odhadl na devět až deset miliónů korun. Neopomněl přitom dodat, že společnost ČEZ předpokládá, že tyto náklady jí budou uhrazeny ze státního rozpočtu. Inu, zvyk je železná košile... Musí však tuto částku skutečně platit státní rozpočet? V rozpisu nákladů nalézáme , že má být uhrazeno zpracování podkladů firmou Invest Projekt. Hospodářské noviny, 11. 5. 2001

[Doklad 4] (Další doklad):
Španělský profesor a sochař fandí fotbalu Prostějov / Správně se říká, že zvyk je železná košile. Pokud člověk něčemu uvykne, pokračuje v tom kdekoliv. Španělský sochař Valeriano Hernandez si siestu, chvíli odpočinku po obědě, vychutnává i v Prostějově. Oproti obvyklým dvěma hodinám ale relaxace trvá maximálně půl hodiny. Deníky Moravia, 2. 8. 2007

[Doklad 5] (Další doklad):
"Byl to malý zázrak," vrací se k uplynulé sezoně Josef Košťál. Před zahájením ročníku jste říkal, že nejste nadšen z toho, že vás po dvou letech přeřadili z kladenské do mladoboleslavské skupiny. Proč? "Protože zvyk je železná košile. Musím však tým pochválit. Aklimatizaci zvládl za pochodu s velmi dobrým výsledkem. Domnívám se, že konečné čtvrté místo není vzhledem ke všemu, co jsme museli řešit, špatné." Deníky Bohemia, 12. 7. 2007

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="zvyk"]{0,3}[word="košile"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«