Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-12) was last changed on 13-Jan-2011 13:48 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 02:46 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW view All}]
At line 4 changed 3 lines
[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
At line 8 changed one line
%columns
At line 11 changed one line
[Doklad 1 | 1]
At line 11 added 9 lines
----
%%(display:none)
%%coolborder
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
%%
%%
%%
At line 17 changed one line
* Slovinsky: [(Stara) navada, železna strajca. | (Stara) navada, železna strajca] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "(Alte)Gewohnheit, eisernes Hemd."\\ /%
* Slovinsky: [Navada je železna srajca] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Gewohnheit ist ein eisernes Hemd."\\ /%
At line 24 changed one line
* [zvyk] Lemma: [zvyk]
* [zvyk|Search:skkomzvyk] Lemma: [zvyk|Search:sklemzvyk]
At line 26 changed one line
* [je] Lemma: [byť]
* [je|Search:skkomje] Lemma: [byť|Search:sklembyť]
At line 28 changed one line
* [železná] Lemma: [železný]
* [železná|Search:skkomželezná] Lemma: [železný|Search:sklemželezný]
At line 30 changed one line
* [košeľa] Lemma: [košeľa]
* [košeľa|Search:skkomkošeľa] Lemma: [košeľa|Search:sklemkošeľa]
At line 35 changed one line
Príslovie konštatuje fakt, že človek [opakovanou činnosťou] nadobúda [stále návyky] a niekedy sa nedokáže ľahko vzdať alebo zbaviť týchto návykov a zaužívaných postupov. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že človek [opakovanou činnosťou|Search:skbegopakovanou00činnosťou] nadobúda [stále návyky|Search:skbegstále00návyky] a niekedy sa nedokáže ľahko vzdať alebo zbaviť týchto návykov a zaužívaných postupov. [Doklad 1 | 1] [Doklad 2 | 2 ] \\
At line 41 changed one line
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
Zvláštnosti použitia príslovia s [kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách|Search:skbegkľúčovými00slovami00v00hranatých00zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 3 | 3 ]
At line 68 changed one line
* [Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1]
* [Variantný komponent 1|Search:skvko.Variantný komponent 1] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 1|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 1]
At line 70 changed one line
* [Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2]
* [Variantný komponent 2|Search:skvko.Variantný komponent 2] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 2|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 2]
At line 72 changed one line
* [Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3]
* [Variantný komponent 3|Search:skvko.Variantný komponent 3] Lemma: [Lemma k variantnému komponentu 3|Search:skvle.Lemma k variantnému komponentu 3]
At line 156 removed 5 lines
!!!Cvičenia
K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
At line 162 changed one line
[Liste aller Sprichwörter|Sprichwort_sk]
[Zoznam prísloví|Sprichwort_sk]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
12 13-Jan-2011 13:48 9.092 kB Peter Durco to previous
11 27-Dec-2010 17:12 9.175 kB Brigita Kacjan to previous | to last
10 14-Dec-2010 14:36 9.141 kB Vida Jesenšek to previous | to last
9 08-Nov-2010 15:29 8.679 kB Denis Helic to previous | to last
8 09-Sep-2010 12:53 8.683 kB Peter Durco to previous | to last
7 23-Aug-2010 15:44 8.689 kB Peter Durco to previous | to last
6 19-Aug-2010 12:08 8.549 kB Peter Durco to previous | to last
5 19-Aug-2010 12:08 8.548 kB Peter Durco to previous | to last
4 19-Aug-2010 12:07 8.518 kB Peter Durco to previous | to last
3 19-Aug-2010 12:06 8.432 kB Peter Durco to previous | to last
2 29-Jul-2010 10:02 3.971 kB Peter Durco to previous | to last
1 28-Jul-2010 02:46 3.895 kB Peter Durco to last
«