Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-12) was last changed on 13-Jan-2011 13:48 by Peter Durco  

This page was created on 28-Jul-2010 02:46 by Peter Durco

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 35 changed one line
Opis významu príslovia s [kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách] na vytvorenie indexu. [Doklad 2 | 2 ] \\
Príslovie konštatuje fakt, že človek [opakovanou činnosťou] nadobúda [stále návyky] a niekedy sa nedokáže ľahko vzdať alebo zbaviť týchto návykov a zaužívaných postupov. [Doklad 2 | 2 ] \\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
12 13-Jan-2011 13:48 9.092 kB Peter Durco to previous
11 27-Dec-2010 17:12 9.175 kB Brigita Kacjan to previous | to last
10 14-Dec-2010 14:36 9.141 kB Vida Jesenšek to previous | to last
9 08-Nov-2010 15:29 8.679 kB Denis Helic to previous | to last
8 09-Sep-2010 12:53 8.683 kB Peter Durco to previous | to last
7 23-Aug-2010 15:44 8.689 kB Peter Durco to previous | to last
6 19-Aug-2010 12:08 8.549 kB Peter Durco to previous | to last
5 19-Aug-2010 12:08 8.548 kB Peter Durco to previous | to last
4 19-Aug-2010 12:07 8.518 kB Peter Durco to previous | to last
3 19-Aug-2010 12:06 8.432 kB Peter Durco to previous | to last
2 29-Jul-2010 10:02 3.971 kB Peter Durco to previous | to last
1 28-Jul-2010 02:46 3.895 kB Peter Durco to last
«