Čísla neklamú.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že konkrétne údaje, fakty sú silným a neodškriepiteľným argumentom. [Doklad 1][Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vysyktuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Vhodné je vykladať karty či numerologickú mriežku ľuďom, ktorých poznáte. Pracuje sa tak lepšie, lebo karty dávajú presnejší význam. A rovnako aj čísla. Skúšala som to aj na celkom neznámych ľuďoch. Zaujímavé je, že na 90 % to vyšlo pravdivo. Tých desať, čo sa akože nehodilo do rámca, sú percentá, ktoré ukazujú to, o čom ešte nevieme, prípadne si to nechceme uznať. Čísla neklamú. Ale nie sú statické. Tak ako žijeme svoj život, tak nás ovplyvňujú. Meníme sa, pracujeme na sebe a oni ukazujú ten potenciál, ktorý v sebe máme, na čom by sme mali pracovať a čomu sa vyhýbať. Ukazujú naše talenty ale aj zlé stránky. A je na nás, či sa tým budeme zaoberať alebo to pustíme z hlavy von. Už sa mi stalo, že čísla ukázali povahu, ktorá sa k danému človeku vôbec nehodila. Javil sa iný. Lenže to neznamená, že to nesadlo. Naopak, len to ukázalo, prečo sú niektoré veci v jeho živote presne také, aké sú. Ale to som si nechala pre seba. http://ezoterika.sarweb.eu/numerologia.php

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
V nasledovnom seriáli, ktorý hodlám zverejniť exkluzívne pre server dolezite.sk sa dozviete historické a hlavne matematické súvislosti, ktoré Illumináti využívajú na manipuláciu dejín a zároveň aj na tvorbu súčasných a prípadne budúcich celosvetových udalostí. Dôkazy a fakty, ktoré hodlám predložiť k zverejneniu, v nasledujúcich dieloch, si bude môct nezávisle overiť každý čitateľ. A utvoriť si tak vlastný názor... Pretože čísla neklamú. A nakonie vyjde pravda najavo, že Illuminati sú naozaj realita dnešných dní a práve oni kontrolujú celú našu planétu Zem a to súčasné, historické a aj budúce svetové udalosti. http://dolezite.sk/Illuminati_cast_1_7.html


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Čísla neklamú. Objem cisterien bol rekordný v celej našej histórii.Pitnej vody sme rozdali zdarma (my ju kupujeme) viac ako 300.000 litrov. Plus stovky litrov minerálok pred pódiami (kupujeme). Plus v každom zdravotnom stredisku je stroj na vodu (kupujeme). Na letisku nie je vodovod, cisterny sa musia aj dopĺňať, vtedy pochopitelne minimálne jedna zo svojho stanoviska zmizne (dopĺňali dve). Zatiaľ sme vykopali na letisku dve studne, aby bola úžitková voda na sprchovanie, servisujeme ich kaťdoročne, v tomto roku sme napríklad kupovali nové čerpadlo. http://www.pohodafestival.sk/index.php?page=webparty&hl=sk&filter=1


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Ak je niektorý podnik dva roky po sebe stratový, obyčajne padajú hlavy. Generálny riaditeľ a. s. OZETA Trenčín Štefan Bratko však zatiaľ prežil všetky " zemetrasenia " Minulý rok ste skončili so stratou takmer 50 miliónov. Keďže na začiatku deväťdesiatych rokov patrila OZETA medzi najúspešnejšie slovenské podniky, prečo jej posledné dva roky sa nesú v znamení strát? Je to pravda a čísla neklamú. Za nimi sa však skrýva proces, ktorým OZETA prechádzala za celé obdobie transformácie od roku 1990. Vtedy sme mali jasnú zákaznícku štruktúru, nákladovosť firmy a, samozrejme, aj stanovené ceny, ktoré zabezpečovali výrazný profit firmy. Na druhej strane sa naša klientela grupovala predovšetkým z krajín východu a tuzemska, avšak nemala dlhú životnosť, preto bolo treba začať robiť základnú reštrukturalizáciu firmy. Prvá etapa sa uskutočnila niekedy v rokoch 1992-1993 a znamenala dosť výraznú preorientáciu na západné trhy. Zmenila sa aj úroveň klientely ... Profit 1998/09

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Čísla neklamú a chápem, že sa niektorým výsledky nemusia páčiť - ich nezmyselné tvrdenia sa rozplynuli vo vzduchu pri porovnaní faktov a už sa nemajú na čo sťažovať. http://forum.the-west.sk/showthread.php?t=8006&page=7

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="čísla"] []* [word="neklamú"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«